myLMS

...je tu pro vás již 10 let


Skutečné zapojení v elektroinstalaci, schéma zapojení vypínačů

Tento článek je určen pro zpřehlednění zapojení různých kombinací vypínačů… Naleznete zde např. schéma zapojení vypínačů – zapojení světel, schodšťového vypínače, křížového vypínače, schoďišťového relé a žaluziových ovladačůVždy se řiďte originálním návodem k použití! Zapojení níže mají pouze informatvní charakter! Jedná se o práci na vyhrazeném zařízení! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! 

instalace-1

 

Níže naleznete tato zapojení:

 

Pokud nevíte, jak zapojit světlo, schoďišťák, křížák, jak zapojit žaluziový ovladač a hledáte na internetu schémata, většinou narazíte na „klasický linový schémata“, kde se táne jedním drátem fáze, na druhej straně schéma nulák atd. (viz obrázek níž). Jenže v opravdové instalaci se táhnou všechny 3 vodiče spolu (fáze, nula, ochranný). Když pak potřebujete zapojit ovládání světel ze dvou, třech, nebo více míst je v tom docela bordel. U všech zapojení se počítá s „moderním“ tažením kabelů v zemi (do země nelze tedy použít kabely CYKYLo), nepoužívají se tedy instalační krabice pod stropem plný svorek a „věnečků“). Protože složitější zapojení už nejsou tímto stylem kreslení moc přehledný, naleznete zde (hlavně u časáků a žaluzií) i linové chéma pro lepší pochopení funkce.

 

instalace-6

Zapojení křížového vypínače (ovládání světla ze třech a více míst). Každej drát tažen sólo…

 

Na obrázcích níže je znázorněno skutečné zapojení. V instalaci se k propojení používají kabely s plným měděným jádrem (né slaněné!). U nás je zvykem zapojovat vypínač tak, aby když se stiskne horní strana, tak se rozsvítí světlo. Tak to mají např. ABB a Schneider. Když zapojíte vypínač tak, aby potisk byl orientován správně, tak se bude stiskem na horní straně zapínat. Proti tomu např. Siemens a Legrand (těď nevím jestli i Schneider) to mají opačně . Při správné instalaci se vypínač zapíná na spodní straně. Proč to tak je? Vypínač je, řekněme z 95% vypnutý. Když bude ve vyplém stavu horní strana stisknuta nebude se na klapku prášit. Má to svoji logiku… Dobré je taky zapojovat vypínače a přepínače tak, aby když se všechny stisknou na jedné straně (např. dole), tak světlo bude zhasnuto. V případě výpadku proudu pak člověk nemusí řešit, jestli bude po obnovení dodávky elektřiny někde něco svítit.

 • CYKY-J (nebo CYKYLo)  3×1,5 (starší barevné značení C) – hnědá, modrá, zelenožlutá 
 • CYKY-O (nebo CYKYLo)  3×1,5 (starší barevné značení A) – černá, hnědá, šedá
 • CYKY-J 5×1,5 (starší barevné značení C) – černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá
instalace-2

Grafika v obrázcích, většinou by symboly měly odpovídat označení na výrobcích ABB

 

Světelný obvod ovládaný z jednoho místa

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden spínač a jedna, nebo více žárovek paralelně. Používá se v drtivé většině místností s jedním vchodem. Jako spínač se používá spínač s řazením 1, spínač s řazením 2 (stejný jako jednička, okorát odpojuje jak fázi, tak nulu),  nebo spínač s řazením 5, což je vlastně dvojitá jednička, neboli „dvouklapka“ (používá se v ložnicích, obýváku, koupelně apod).

Do instalační krabičky s přístrojem vede přívod (ze spoda) kabelem CYKY-J 3×1,5. Vývod je veden stejným kabelem ke světlu.

instalace-3

Zapojení spínačů

 

instalace-3-1

Schéma zapojení

 

Světelný obvod ovládaný z jednoho místa se dvěma světly

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden spínač s řazením 5 a dvě světla. Používá se většinou v koupelnách, obýváku, ložnicích apod. Jedním vypínačem („dvouklapkou“) lze rosvítit dvě světla. Jako spínač se používá spínač s řazením 5, což je vlastně dvojitá jednička.

Do instalační krabičky s přístrojem vede přívod (ze spoda) kabelem CYKY-J 3×1,5. Vývod je veden dvěma kabely jednotlivým světlům.

instalace-19

Schéma zapojení

 

Světelný obvod ovládaný ze dvou míst

V tomto světelném obvodu jsou zapojeny dva spínače a jedna, nebo více žárovek paralelně . Používá se na krátkých chodbách a na schodištích (přístup pouze ze dvou stran). Jako spínače se používají spínače s řazením 6, což jsou jednoduché přepínače. Lze použít i spínače s řazením 6+6, což je zdvojená šestka – dva samostatné spínače v jednom přístroji.

Do první instalační krabičky je přiveden kabel CYKY-J 3×1,5. Druhá krabiča je připojena kabelem CYKY-O 3×1,5. Vývod do světla je opět veden kabelem CYKY-J 3×1,5.

 

instalace-4

Zapojení spínačů

 

instalace-4-1

Schéma zapojení (s doutnavkami)

 

Světelný obvod ovládaný z více než dvou míst

V tomto světelném obvodu jsou zapojeny tři a více spínačů a jedna, nebo více žárovek paralelně . Používá se na místech, kde je potřeba rozsvěcet z většího počtu míst; typicky větší chodby a schodiště. Jako spínače se používají spínače s řazením 7, na obou stranách zakončenými spínači s řazením 6.

Je důležité neprohodit přívody a vývody k vypínačům č. 7. Vždy na jednu stranu (třeba označenou šipkami) musí vést přívod od jednoho přepínače a z druhé strany vývod k dalšímu přepínači. Pokud by došlo k prohození dvou drátů (např. na svorky označené šipkamy by šel třeba černý drát od jednoho přepínače a šedý drát od druhého) celé zapojení se bude chovat „divně“. Tato závada se špatně hledá, ale může k ní dojít, pokud z instalační krabičky „kouká“ spousta drátů a neví se které dráty patří do společného kabelu.

Do první (v podstatě je jedno do které) instalační krabičky je přiveden kabel CYKY-J 3×1,5. Druhá (a každá další) krabiča je připojena kabelem CYKY-O 3×1,5. Vývod do světla je opět veden kabelem CYKY-J 3×1,5.

 

instalace-5s

Zapojení spínačů (přívod v první/poslední krabici)

 

 

instalace-22s

Zapojení spínačů (přívod do jedné z prostředních krabic)

 

instalace-6

Schéma zapojení

 

Světelné obvody využívající specializované obvody

V době multifunkčích relé, programovatelných automatů a elektroniky již není potřeba používat, ač lety ověřené, zapojení pomocí vypínačů a přepínačů. Mnoho firem nabízí paměťová relé, schodišťové vypínače, pomocí kterých je výsledné zapojení jednodušší a často i levnější. U všech elektroinstalačních přístrojů se řiďtě originálním návodem – zejména mezními parametry.

 

 

Světelný obvod ovládaný tlačítky z jednoho, nebo více míst

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden, nebo více spínačů a jedna, nebo více žárovek paralelně . Toto zapojení lze použít pro ovládání světel např. na dlouhých chodbách, schodištích, obýváku s více přístupovými chodbami apod. Výhodou je, že k tlačítkům (řazení 1/0) se nemusí táhnout třížilový kabel, ale stačí pouze dvoužilový kabel menšího průřezu, řekněme 1mm2 (viz odstavec níž). Ale i při stejném průřezu dvoužilového kabelu se šetří cca 3Kč/m. Dále se používá pouze jeden typ spínačů a méně Wagosvorek.

 

Pozor na jištění ovládacího obvodu. Pokud bude impulzní relé zapojeno jako na obrázku níže a bude použit 10A předřadný jistič, je v ovládacím obvodu nutné použít kabel s průřezem alespoň 1,5mm2. To zabezpečí (musí vycházet impedance obvodu taková…), že v případě zkratu  předřaný jistič vybaví. Ovládací obvod však takové proudy nepotřebuje, lze tedy použít kabel s menším průřezem a adekvátně nižším jističem. Řekněme 2A jistič a kabel s průřezem 0,5mm2

 

V rozváděči je nainstalováno paměťové relé (cena cca 600 Kč), ke kterému je připojen přívod, signál z tlačítek a vývod ke svítidlům. Pokud je svítidel víc (třeba schodiště v paneláku), nebo jsou zapojena výbojková svítidla/zářivková je vhodné použít stykač, který je konstruován na vyšší zátěže. Při sepnutí/rozepnutí relé (sice né příliš hlasitě)  cvakne. Na to je potřeba dávat pozor při instalaci do domovného rozváděče poblíž obytných místností.

Pozor! Zapojení paměťových relé od jiných výrobců může vypadat jinak. Toto je zapojení pouze pro relé OEZ MIR-16. Pokud je použito více než 15 tlačítek s doutnavkami, je nutné připojit kompenzační blok OD-MIR-BK.

 

instalace-8s

Zapojení pameťového relé

 

instalace-14

Schéma zapojení

 

 

Schodišťový spínač ovládaný z jednoho, nebo více míst s časováním

V tomto světelném obvodu je zapojen jeden, nebo více spínačů a jedna, nebo více žárovek paralelně . Toto zapojení lze použít snad jen ve společných prostorech panelových domů. Princip je podobný jako výše (stejné jsou i tlačítka s řazením řazení 1/0), akorát se osvětlení po nastavené době samo zhasne. Je tedy nutné použít jiné relé a to typ MQX-16–100-A230 (cena cca 500 – 900 Kč). Některé typy poskytují i dodatečné funkce.

Zapojení je velice jednoduché. V rozváděči je nainstalováno relé, ke kterému je připojen přívod, signál z tlačítek a vývod ke svítidlům. Pokud je svítidel víc (třeba schodiště v paneláku), nebo jsou zapojena výbojková svítidla/zářivková je vhodné použít stykač, který je konstruován na vyšší zátěže. Při sepnutí/rozepnutí relé (sice né příliš hlasitě)  cvakne. Na to je potřeba dávat pozor při instalaci do domovného rozváděče poblíž obytných místností.

Pozor! Zapojení schoťišťových relé od jiných výrobců může vypadat jinak. Toto je zapojení pouze pro relé OEZ MQX. Lze připojit maximálně 50 tlačítek s doutnavkou.

MQA-16–100-A230

 • Nastavení doby svícení: 0,5 – 10 min
 • Opětovným stisknutím se začne časovat od začátku
 • Relé sepne stisknutím tlačítka
 • Relé začne časovat povolením tlačítka (pokud se tlačítko zasekne, bude relé sepnuto nepřetržitě)

instalace-9

Graf spínání MQA-16–100-A230


MQB-16–100-A230

 • Nastavení doby svícení: 0,5 – 10 min
 • Opětovným stisknutím se začne časovat od začátku
 • Relé sepne stisknutím tlačítka
 • Relé začne časovat povolením tlačítka (pokud se tlačítko zasekne, bude relé sepnuto nepřetržitě)

 • 40s a 20s před koncem časování relé upozorní bliknutím žárovkami
 • Pokud bude tlačítko stisknuto déle než 1s bude časování 4× delší

 

instalace-10s

Graf spínání MQB-16–100-A230

MQC-16–100-A230

 • Nastavení doby svícení: 3 – 60 min
 • Opětovným stisknutím více než 40 s před koncem se časování ukončí
 • Opětovným stisknutím méně než 40 s před koncem se časování spustí od začátku
 • Relé sepne stisknutím tlačítka
 • Relé začne časovat povolením tlačítka (pokud se tlačítko zasekne, bude relé sepnuto nepřetržitě)
 
 • 40s a 20s před koncem časování relé upozorní bliknutím žárovkami


instalace-11s

Graf spínání MQC-16–100-A230instalace-12s

Zapojení schodišťového spínače OEZ MQ…-100-A230

 

instalace-15

Schéma zapojení

 

Světelný obvod s PIR čidlem s možností vypnutí

Ani nevím, proč to sem píšu… Zapojení je uplně stejné jako spínač pro ovládání osětlení z jednoho místa. Zapojení světla je podle návodu.

Přívod je proveden kabelem CYKY-J 3×1,5, vývod ke světlu je kabelem CYKY-J 3×1,5. Pokud je to před dům, je dobré natáhnout kabel CYKY-J 5×1,5. Co kdyby bylo v budoucnu potřeba světlo trvale zapínat? Jako spínač slouží vypínač s řazením 1. Do světla je hnědým vodičem přivedena spínaná fáze. Pokud je vypínač zapnutý a je před čidlem pohyb, světlo se rozsvítí.

Barvy a označení svorek (vodičů) ve světle je pouze orientační. Je nutné se řídit původním návodem! S PE (sybol uzemnění) a N nebývá problém. Značení i barvy bývají standardní. Problém je u fázových vodičů, ty mohou mít barvu např. i bílou, nebo červenou (červená je často vývod z čidla, avšak to nemusí platit vždy). Zde slouží červená svorka jako vývod od PIR čidla a přívod k žárovce.

 

instalace-24

Schéma zapojení

 

 

Světelný obvod s PIR čidlem s možností trvalého zapnutí 

Toto zapojení se používá velice často u vchodových dveří, před garáží, u stodoly apod. Je nainstalováno svítidlo s PIR čidlem, které reaguje na pohyb rozsvícením svítidla. V případě nutnosti je svítidlo možné zapnout trvale přepínačem. POZOR! Trvalým rozsvícením se připojí na výstup čidla fáze. Čidlo musí trvalé svícení umožňovat (většinou musí být reléové, né tyristorové). Jinak hrozí jeho poškození! Je nutné zjistit zapojení návodu, případně konzultovat s výrobcem!

Přívod je proveden kabelem CYKY-J 3×1,5, vývod ke světlu je kabelem CYKY-J 5×1,5 (šedý vodič není použit). Jako vypínač slouží vypínač s řazením 1. Do světla je hnědým vodičem trvale přivedena fáze, ta jde na čidlo čidlo pohybu. V případě detekce čidlo sepne a připojí fázi na svorku L1 (označení záleží na výrobci, většinou se jedná o písmeno L s nějakým indexem), která je připojena na žárovku. Pokud chceme světlo rozsvítit přímo, sepnem vypínač, ten pošle po černým vodiči fázi přímo na žárovku (a výstup čidla. Některá čidla se tím mohou poškodit!).

Barvy a označení svorek (vodičů) ve světle je pouze orientační. Je nutné se řídit původním návodem! S PE (sybol uzemnění) a N nebývá problém. Značení i barvy bývají standardní. Problém je u fázových vodičů, ty mohou mít barvu např. i bílou, nebo červenou (červená je často vývod z čidla, avšak to nemusí platit vždy)


instalace-23

Schéma zapojení

 

 

Ovládání žaluzií

V dnešní době čím dál línějších lidí není nad to si dům trošku ztechnizovat a zároveň zabezpečit. Čím dál modernější jsou předokenní žaluzie. Chrání soukromí, zvyšují bezpečnost a navíc zabraňují tepelným ztrátám domů… Ale co si budem povídat…nějakou kačku to taky stojí.

Běžné žaluzije mají 4 vodiče. Ochranný, nulový (tzv. nulák) a dva vodiče, kterým se spíná směr rolování žaluzií. Připojením fáze na jeden z těchto drátů se volí směr – otevírání/zavírání. Většinou není možné připojit obě fáze najednou, protože by hrozilo poškození motoru. K ovládání slouží buď specializované „relé“, které možňují řazení do skupin apod. Nevýhodou je jejich poměrně vysoká cena (min. 1000Kč). Nebo běžné žaluziové spínače, které jsou mechanicky blokovány proti připojení obou fází do motoru součastně. Výhodou je nižší cena (cca 200Kč), ale nemožnost snadného vytvoření skupin (např. jedna centrálně ovládaná místnost, celý dům, …).

Vždy si přečtěte montážní návod od žaluzií a řiďte se jím!

 

 

Elektricky ovládané žaluzie z jednoho místa

Nejjednodušší, co si lze představit. Jedny žaluzie, jeden spínač. Přívod je přiveden kabelem CYKY-J 3×1,5 a vývod k žaluziím je veden buď dodaným kabelem (většinou mají žaluzie kabel z výroby), nebo kabelem CYKY-J 5×1,5. Jeden drát zůstane nezapojen (je dobré ho zakončit např. Wago svorkou aby si někde nešrtnul o fázi).

 

instalace-13

Zapojení spínače

 

instalace-16

Schéma zapojení

 

Elektricky ovládané žaluzie s centrálním zavíráním

Toto zapojení lze běžně provést s elektronickými „relé“. Nevýhodou je bohužel vyšší cena. V tomto zapojení lze každé žaluzie ovládat vlastním spínačem (jako ve schématu výš) a celek (skupinu) žaluzií zavřít centrálně jedním tlačítkem. Ovládací tlačítka jsou napájena přes rozpínací kontakt instalačního relé. Když je relé neaktivní (centrální zavírání není spuštěno), jde přes tento kontakt proud do ovládacího tlačítka a z něj do žaluzií. Jakmile je aktivováno centrální zavírání je napájení tlačítka přerušeno a proud jde přes spínací kontakt přímo do vodiče sloužícího k uzavření žaluzií. Toto zapojení je vhodné, pokud chcete mít jednoduché centrální zavírání a chcete ušetřit.

K jednotlivým vypínačům je nutné táhnout kabel CYKY-J 5×1,5. Jeden vodič zůstane jako rezerva. Hnědý slouží jako napájení tlačítka. Černý slouží na centrální zavírání. V rozvaděči je nutné použít relé s tolika kontakty, kolik se bude ovládat žaluzií (případně víc relé). Černé dráty k vypínačům nelze spojit, protože by se žaluzie navzájem ovlivňovaly. Žaluzie jsou zavírány pouze po dobu stisknutí tlačítka „Centrální zavírání“. Lze použít časové relé (např MCR, nebo CRM-81J) na prodloužení impulzu tak, aby se jedním krátkým stisknutím žaluzie uzavřely.

 

instalace-18s

Zapojení spínačů a relé

 

instalace-17

Schéma zapojení

 

Elektricky ovládané žaluzie s centrálním a otevíráním a zavíráním

Toto zapojení lze běžně provést s elektronickými „relé“. Nevýhodou je bohužel vyšší cena. V tomto zapojení lze každé žaluzie ovládat vlastním spínačem a celek (skupinu) žaluzií zavřít i otevřít centrálně jedním tlačítkem. V každém žaluziovém ovladači jsou potřeba dvě relé s ovládací cívkou na 230V. Buď lze použít instalační relé, což přiblíží cenu profi výrobku, který je pro tuto aplikaci určen (takže se to nevyplatí dělat), nebo si něco dobastlit např. z takovýchto relátek, což už zase není tak „čistý“; takže toto zapojení berte spíše jako zajímavost.

K jednotlivým vypínačům je nutné táhnout kabel CYKY-J 5×1,5. Hnědý slouží jako napájení. Černý slouží centrálnímu zavírání, šedý slouží k centrálnímu otevírání.

 • Při běžném provozu je tlačítko napájeno hnědým drátem přes rozpínací kontakt relé RE1 a RE2. Lze tedy manuálně otevírat i zavírat každou žaluzii zvlášť.
 • Stisknutím centrálního zavírání se připojí na černý drát fáze, což způsobí sepnutí relé RE1 (odpojí se místní ovládání). Fáze z hnědého drátu je přes rozpínací kontakt relé RE1 připojena na motor (zavírání).
 • Stisknutím centrálního otevírání se připojí na šedý drát fáze, což způsobí sepnutí relé RE2 (odpojí se místní ovládání) . Fáze z hnědého drátu je přes spínací kontakt relé RE2 připojena na motor (otevírání).

 

instalace-21s

Schéma zapojení


 

Ono na tom celkem nic není. Pokud jste začátečníci, určitě si přizvěte profíka, kterej poradí. Stějně by elektrickou instalaci měl zapojovat pouze člověk s patřičným oprávněním! Lepší je 3× se zeptat, než něco jednou „zvorat“. Napadá vás, co ještě doplnit? Kdyžtak pište do komentářů.

PS.: Myslím, že k poslednímu obrázku netřeba vkládat další komentář.

 

instalace-7

Na objímku vždy nulák!


Napsal Petan před čtyřmi roky v kategorii Elektronika. Připojeno 55 komentářů.
Přečteno 153617x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

Některé části textů mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Trnec | před čtyřmi roky

Diky za vysvetleni, chtel jsem zapojit 4× 6ku, badal jsem nad tim, ale porad nic kloudneho vymyslet. Az jsem narazil na tenhle web, kterej me vyvedl z omylu. Cajk. Diky!

reagovat

2 | Vladimír Ulrich | před čtyřmi roky

Vaše obrázky jsou nám velmi užitečné. Děkuji!

reagovat

3 | Peca @ | před třemi roky

skvělé, díky za obrázky, co takhle jednoduché schéma celého bytu ? díky

 • Peťan: No, ono schéma bytu je docela širokej pojem... V každým bytě je něco jinýho a dá se to udělat různě - např. se může jinak použít chránič (na celej dům, na patra, na jednotlivý okruhy), místo "schodišťáků" a "křížáků" se může použít impulzní relé... Je toho dost...
 • reagovat

  4 | Petrovsa | před třemi roky

  před tím než

  Názorné a lehce pochopitelné. Děkuji

  reagovat

  5 | Zdeněk | před třemi roky

  díky za obrázky dobrá prace moc mi to pomohlo

  reagovat

  6 | milan | před třemi roky

  dík, super jednoduché a srozumitelné

  reagovat

  7 | Martin Skoták @ | před třemi roky

  Profi

  Hezky vysvětleno s odborným výkladem..Jsem taky elektrikář a přesto bych to tak nedokázal vysvětlit..Přeji hodně pracovních úspěchů.

 • Peťan: Dík, dík :)
 • reagovat

  8 | R47 | před třemi roky

  chyba

  Nevím kde bereš to značení vodiču průmyslovku asi nemáš že ?

  Já znam CYKY J nebo O a žádný A,C.. To platilo do roku 2006 a je trochu jinné datum člověče :-)

 • Peťan: Napsal jsem obě značení, protože ho spoustu lidí ještě dnes používá. Stejně tak se myslím od roku 1993 používá 230V místo 220V a stále spousta lidí říka 220V a 380V. Je pravda, že jsem měl upřednostnit nové značení (předěláno).
 • reagovat

  9 | R47 | před třemi roky

  Ještě bych připoměl v článku
  +Světelný obvod ovládaný z více než dvou míst

  Proč vedeš do světla 3 vodiče? V domovní instalaci pochybuju že potřebuješ uzemění svítidla......

 • Peťan: Pokud je svítidlo I. třídy, musí být kovové části uzemněny. Průmyslovku asi nemáš, že? ... Tohle není o průmyslovce. Je spousta lidí s rádoby maturitou z elektriky, který dráty viděli maximálně tak v knížce. Na druhou stranu je dost lidí třeba z učilišť, který jsou "póvl" protože nemaj maturitu ale v praxi jsou x-krát zručnější a zkušenější než "maturanti". To jen tak BTW :)
 • reagovat

  10 | Daniel | před třemi roky

  Skvěle vysvětleno. Děkuji za obrázky a podrobný popis.

  reagovat

  11 | su | před třemi roky

  ĎAKUJEM

  reagovat

  12 | watt @ | před třemi roky

  Žaluzie ovládané z jednoho místa s centrálním otvíráním/zavíráním

  sa da realizovat aj pomocou dvoch rele.

 • Peťan: Máš pravdu, minule jsem to psal v rychlosti a něco mi uniklo (teď už předěláno). Problém je, že relé stále musí být u vypínače u žaluzie a ne třeba v rozvaděči...jinak je potřeba víc kabelů.
 • reagovat

  13 | Luboš | před třemi roky

  Děkuji , super vysvětleno , schemata velmi srozumitelná . Moc jste mi pomohl .
  Luboš

  reagovat

  14 | Zdenek @ | před třemi roky

  jak zapojit 2 světelné obvody ovládané ze 3 míst jedná se o obyvák bez spínacího relé.

 • Peťan: Úplně stejně jako jeden obvod, akorát se všechno použije dvakrát. Spínače 6 vyráběj v konfiguraci 6+6, tedy dva vypínače "6" v jednom kuse s rozdvojenou klapkou. Lze tedy místo dvou samostatných vypínačů použít dvojitej. Spínač 7 je pouze jako jeden samostatnej vypínač.
 • reagovat

  15 | Ivan @ | před třemi roky

  Dvojitá šestka

  Nejdříve díky za obrázky pro „blbce“, kde jsou barvy vodičů, protože všude je to jenom černé a pak člověk musí fakt přemýšlet a když Vám to nakonec nevypíná a nezapíná tak, jak chce..je to na mašli. Chtěl bych Vás poprosit, zda-li nemáte jako pro „blbce“ zapojení i dvou dvojitých šestek? Díky

 • Peťan: Ono to není složitý, jsou to vlastně dva vypínače v jednom plastu. Zkusím něco nakreslit, až bude čas.
 • reagovat

  16 | Martin G | před dvěma roky

  good

  Nejlépe vysvětlené zapojení vypínačů na celém českém internetu… nebo já nenašel lepší.

  reagovat

  17 | Jarda N. | před dvěma roky

  jak mám zapojit halogenovou bodovku, u které není jisté, který kontakt je fáze? Díky

 • Peťan: Nejlépe podle návodu, jinak info bez záruky :) Pokud není jasně dáno kam zapojit L a N bude to zřejmě jedno. Bodovky na 230V většinou mají patici GU10, oba kolíky jsou stejné, tedy rovnocenné. Žárovce všeobecně je jedno, kde je fáze a kde je nulák. Jde o bezpečnost. Pomohlo by vědět typ světla.
 • reagovat

  18 | Tomas62 | před dvěma roky

  Prosím o radu (schema) jak udělat ze spínače 6+6 spínač 6+1.

 • Peťan: Šestka je přepínač. Jednička je jenom spínač. Prostě se u šestky jedna z výstupních svorek (OUT) nezapojí. Viz schéma
 • reagovat

  19 | Tomas62 | před dvěma roky

  Díky moc za info.
  Popíši stávajíci zapojení.
  Přívod mám ze strany přepínače č.6 a na druhé straně přepínač č.6+6.Tím potřebuji přepínat hlavní světlo a druhou polovinou č.6+6 spínat jiné osvětlení (to je ta 1). Ve schematu je přívod na 6+6. Půjde to?

 • Peťan: Do spínače 6+6 musí jít trvale fáze - ta se pak vypínačem posílá do světla. Pokud jsou mezi přepínačema jenom tři dráty, tak to bude asi problém.
 • reagovat

  20 | Petr.ul | před dvěma roky

  Můžete mi poradit jak propojit jednotlivé vypínače třeba na celém patře? Jde mi o to, zda se ještě používají krabice (s věnečkem – dnes už asi se svorkami Wago), nebo dát hlubokou krabici a pod vypínačem pomocí Wago napojit přívod a dovést do další místnosti. Pokud vím, zásuvky se takto běžně propojují. Děkuji za informaci.

 • Peťan: Já osobně jsem věneček snad ještě ani nepoužil. Dráty propojuju v krabici KU68 (u přístrojů od ABB ani neni potřeba hluboká) pod vypínači. Nulák a zem Wago svorkou a fázi proklemuju přes svorku vypínače.
 • reagovat

  21 | jirka @ | před dvěma roky

  boze

  [8] R47: no člověče , škoda ze jsi nevytvořil neco ty..... Aspoň jsme se mohli podívat jak to děla prumyslovak ----- vecna---ddebile--- kritizovat umí kazdy

  reagovat

  22 | J | před dvěma roky

  No ja treba prumku mam a k tomu tri roky na vejsce a krom par dni praxe se k tomuhle clovek ani nedostane takze vyuzivam tato schematka a jsem za ne rad

  reagovat

  23 | Vlastimil Sečkař @ | před dvěma roky

  Připojení živých vodičů

  Ahoj, lidi,
  všechno je tu bezva naznačeno. Problém ale nastává při pohledu na vypínače různých výrobců. Hlavně u těch šestek, zvláště jsou-li zdvojené, člověk velmi nesnadno vykoumá, jak jsou svorky mezi sebou vlastně výrobcem pospojované?? Jaktože když manipuluju s levou částí dvojvypínače, ovlivňuje to i pravou část tohoto dvojvypínače, kdy chci právě tou pravou částí jen obyčeně zapínat a vypínat jiné světlo va vedlejší malé místnosti??? Pokud člověk nemá zrovna poruce nějaký pípák, aby zjistil, které kontakty dál ovlivňují i jiné svorky takového 6+6 schodišťového dvojvypínače, je prostě ztracen!!
  Jen, Peťane, malinkou připomínku: Podle všeobecných elektronorem, platících už i před „zevropěním“ norem, bylo a je stále (a logicky) požadováno, aby do každého ovládaného elektrického zařízení (pojistky, jističe, stykače, relé, spínače, tlačítka, bezpečnostní odpínače, odpojovače, chrániče, vypínače apod.) byly živé přívody připojovány vždy na horní svorky!!
  Do vypínačové krabice sice můžou být vodiče či kabely přivedeny z jakékoliv strany, připojení (trvale) živého přívodu však jednoznačně musí být na svorce/svorkách horní/horních!!! Vypínač se tedy do krabice ve/na zdi musí otočit tak, aby přívodní svorky byly nahoře, odvodní (vypínané/pře­pínané) pak na svorkách dole.
  Toť vše, jen jako připomínka. Díky za tyhlety webovky!!! :-) Vlastik

 • Peťan: U přístrojů všech výrobců je nutné se vždy řídit návodem. Většinou bývají označeny alespoň přívodní svorky (ABB má šipky, Legrand a Siemens má L, u Schneidera si nejsem jistej), většinou i vývodní. Třeba u šestky v podstatě potřebuješ vědět pouze přívod - když mezi sebou přehodíš vývody, nic se nestane. To samý u sedmičky - dva přívody, dva vývody. Nesmíš přehodit dráty mezi přívodem a vývodem. Ale v rámci přívodu a vývodu na tom zas tolik nezáleží. Na vypínačích s více svorami (např. zmiňované řazení 6+6) bývá celé zapojení nakresleno na zadní straně přepínače. Nevím, kterou značku vypínače 6+6 si použil, ale třeba ABB Tango má jako přívodní svorky prostřední nahoře a dole. Boční jsou vývody. Jednostilé strany vypínače se určitě neovlivňují. To mě přivádí k druhé části tvého komentáře.
  Souhlasím, že připojení "ostré fáze" se standardně připojuje ze shora, ale většinou to není podmínkou. Tady na obrázcích je přívod ze spoda jednak proto, že schémata vypínačů od ABB mají přívodní svorku nakreslenou dole, ale hlavně jde o zjednodušení schéma zapojení - nemusí se kreslit drát okolo vypínače, když jde stejně od spoda. Samozřejmě že je nutné vypínač zapojit správně a poté ho správně osadit (stranou UP, TOP, ... nahoru). Třeba vypínače Siemens řazení 1 mají přívod a vývod na stejné straně, nedávno jsem zapojoval vypínač 6 (nevím výrobce) a ten měl přivod ze shora, ale vedle něj byl i jeden z vývodů. Výrobci jističů dovolují připojení přívodu ze shora i ze spoda, potom v kombinaci s chráničem a propojovacím "hřebenem" má řada jističů přívod ze spoda. Někteří výrobci dokonce dovolují zapojit své jističe "naležato", takže jistič pak horní ani dolní svorky v podstatě nemá. Tím nechci říct, že je to úplně jedno. U všech přístrojů (vypínače, jističe, chrániče, ...) je dána poloha a vstupní svorky výrobcem. Neméně důležitá věc je, aby pak výsledné zapojení k něčemu vypadalo...
 • reagovat

  24 | Standa | před jedním rokem

  Paradni web – pomohl mi, když jsem potreboval rozsirit 3 vypinace svetla na 4… :)

  reagovat

  25 | Martin @ | před jedním rokem

  2 světla ze dvou míst

  Ahoj,
  hezký web, chválím.
  Chtěl bych poprosit o radu.
  Obvod pro ovládání dvou světel ze dvou míst. Schéma snad chápu, jde mi o to, jaké kabely do jaké krabice přivést a jaký typ kabelu vést mezi krabicemi. Přívod do jedné krabice, každé světlo do své krabice…a co mezi nimi za CYKY? Když jsem se to snažil načrtnout, tak mi vyšlo 5 živých vodičů mezi krabice a jeden Z/Ž a jeden M. Tedy 1× 3J-1,5 a zbývá natáhnout 4 živé…nebo existuje nějaké lepší řešení?
  Předem díky

 • Peťan: Je to hodně podobný jako jedno světlo ze dvou míst. Do první krabice půjde přívod CYKY-J 3x1,5 (stejný jako k jednomu světlu) a dva samostanté vývody ke světlům, každý CYKY-J 3x1,5. Mezi krabicemi se natáhnou dva samostatné kabely CYKY-O 3x1,5, každě se použije k jednomu světlu. Místo vypínačů s řazením 6 se použijí vypínače s řazením 6+6 (dvouklapka, dvě samostatné šestky fyzicky v jednom těle). Toto je naprosto standartní řešení, rozhodně bych se nepouštěl do žádných akcí s taháním samostatných drátů, přeznačování žil apod.
  Práce na elektrických zařízeních smí dělat jenom osoba s vyhláškou 50, to jen tak.
 • reagovat

  26 | Martin @ | před jedním rokem

  [25] Martin:
  Těma krabicema myslíš KP-68? To bude v jedné krabici 16 drátů a 4 bezšroubové svorky?
  Jinak mě šlo spíš o situaci, kdy je jedno světlo vedené k jednomu 6+6 vypínači a druhé k druhému 6+6 vypínači, a co natáhnout mezi vypínači…jestli taková situace může vůbec nastat.

  reagovat

  27 | Jirka | před jedním rokem

  Super

  Jsem dlouholetý revizní technik, tak jsem ae za tu dobu setkal se vším od tzv. elektrikářů. Kdyby si tento návod přečetli tak by to bylo o hodně lepší. Toto by mělo být v učebnicích !!!

  reagovat

  28 | Pavel | před jedním rokem

  R47 napsal: Nevím kde bereš to značení vodiču průmyslovku asi nemáš že ? Já znam CYKY J nebo O a žádný A,C.. To platilo do roku 2006 a je trochu jinné datum člověče.


  Ať CYKY J, O, nebo A,C.., R47 nepochopil, že každá změna vás přinutí zakoupit si nový výtisk za např. 385 Kč, nebo 619 Kč. Je to stejný, jako kdyby stát každý lichý rok změnil zákon o provozu vozidel vozidel na poz. komunikacích a do křižovatky se vjíždělo na červenou a zelená znamenala stůj. A kupte si nový zákon za 618 Kč! Taky jde o to, že pokud pořád něco mění, tak předchozí řešení bylo špatné.

 • Peťan: Je to bordel. Taky to nemám rád. Jenom způsob, jak z lidí tahat peníze. Když se mám nečim řídit, tak proč to není volně přístupný? Stejně jsou normy jenom snůška nepřehlednejch sraček, stejně jako naše zákony. Místo toho, aby se přesně definovalo, co se má a nemá, tak tam jsou obkličky, který jdou vysvětlit alespoň dvěma způsoby...
  Ještě mi leží v žaludku výroba rozvaděčů. Proč elektrikář, který zapojí celou instalaci nemůže zapojit rozvaděč? Stejně tak, jak je elektrikář zodpovědnej za to, že nenatahá zásuvky kabelem CYSY 3x0,5, tak by byl zodpovědnej za zapojení rozvaděče. Skříň by byla certifikovaná na max. předřadný jištění a zkrazový proud a zdar... Alespoň u domovních rozvodnic do 40A (10kA) bych v tom neviděl problém... Stejně se pak musí udělat revize.
 • reagovat

  29 | Vašek @ | před jedním rokem

  Pochvala + dotaz

  Tento web, resp. článek jsem našel už před rokem. Jako laikovi, který má zájmem si udělat několik jednodušších věcí od elektriky sám, mi to velmi pomohlo.. Díky. Teď přemýšlím o něčem, co je tak asi maximum mých ambicí, a chtěl bych to prokonzultovat. S využitím obrázků z článku jsem připravil schéma a chtěl bych se zeptat, zda by to tak mohlo fungovat. Mohl bych Vám to poslat na nějaký mail? (je to wordowský soubor). Vašek

 • Peťan: Někam soubor ulož (např. uloz.to) a napiš sem odkaz. Já se na to nějak podívám. Mail už bohužel veřejně nedávám. PS.: Práci na el. zařízení by měli provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací ;)
 • reagovat

  30 | Vašek @ | před jedním rokem

  [29] Vašek: Nahrál jsem to na: ...; upozornění na kvalifikaci rozumím a chápu… Vašek

 • Peťan: Takhle by to mohlo fungovat. Akorát bych místo CYKY-O 3x1,5 použil 5x1,5 kvůli nuláku. Hnědým bych táhnul "ostrou fázi". Nevýhoda tohoto zapojení je, že když bude svítit světlo, tak nevíš, jestli je zapnutý čidlem, nebo vypínači. A ještě mě napadlo, že by bylo možná lepší vypínat signál od PIR čidel a né jejich napájení. Někdy to dělá špatně elektronice.
  Jde o to, co od zapojení očekáváš. Jestli by třeba místo schoďišťové kombinace nebylo lepší dát tlačítka a časák. Světla by se rozsvěcela podle PIR čidel a stisknutím tlačítka by trvale svítila třeba na 5 minut.
 • reagovat

  31 | Vašek | před jedním rokem

  [30] Vašek: Díky Pe´tane… :-) Mohl bys to učit. (s češtinou by to bylo asi horší, ale to od tebe nikdo nechce…) :-) Ještě jednou díky za konzultaci a za tvůj web.

 • Peťan: Budu si asi muset zase osvojit pravdila češtiny...bohužel :(
 • reagovat

  32 | Andrej @ | před jedním rokem

  TLACIDLO 2 rozne obvody

  Existuje prosimvas nieco ako zvoncekove tlacidlo s ktorym po stlaceni spinate 2 rozne obvody. Potrebujem jednym zatlacenim tlacidla zopnut obvod 230V a sucasne 9V.
  Ak ano nasmerujte ma prosim na web alebo predajnu dakujem.

 • Peťan: O takovým tlačítku nevím... Doporučil bych použít dvou relátek (kvůli bezpečnému oddělení 230 V a 9 V) spínaných tím tlačítkem. Druhá možnost je spínan pouze těch 230 V a to přivést na transformátor na 9 V.
 • reagovat

  33 | Jirka | před jedním rokem

  Ahoj, moc hezké stránky. Měl bych dotaz ohledně zapojení LED pásků. Všude na internetu jsou zapojení že vypínač pásku je mezi zdrojem a páskem. Pokud bych nechtěl stmívat nebylo by lepší dát vypínač už před zdroj aby nebyl zdroj pořád pod proudem? Děkuji

 • Peťan: Teoreticky by zdroji mohlo vadit vypínání/zapínání přívodu. Jsou tím namáhány kondenzátory. Ale za předpokladu, že i zdroj bez zátěže má nějakej odběr a se zdrojem, kterej by byl poškozenej vyloženě zapínáním a vypínáním jsem se myslím ještě nesetkal, tak bych zvolil variantu vypínání přívodu (v rámci úspory i bezpečnosti). Často se to tak dělá u kuchyňských linek, kde je na stěne vypínač, který vypíná zásuvky nad/za skříňkami, do které je připojen zdroj a z něho přímo LED pásek. Navíc některé zdroje při zapnutí ruší rádio. Doporučuju zdroj, který má kovový kryt a svorku uzemění - samozjřejmě záleží na umístění zdroje a jeho vhodnosti.
 • reagovat

  34 | Andrej | před jedním rokem

  [32] Andrej:
  Skusim opisat co potrebujem zopnut. Jedna o schodistovy vipnac ktory je pripojeny na casovac 15 min po stlaceni tlacidla sa mi rosvietia 2 ziarovky jedna 60watt pred dverami a druha 1,5 led Watt v kuchni len ako informacia ze bezi casovac 15min respektyvne poslednych 15 minut niekto zatlacil tlacidlo. Ziarovka 60Watt je vlozena v puzdre kde je snimac na intenzitu svetla cize cez den ak niekto zatlaci tlacidlo tak mi svieti len 1,5 watt ziarovka v kuchyni ako kontrolka ze niekto nieco stlacil. Chcem na tento vypinac priviest aj zvoncekove tlacidlo. To znamena po zatlaceni jedneho tlacidla mi zazvoni zvoncek a rosvieti sa mi kuchyni signalka 1,5 watt popripade ak bude vonku tma sa automaticky zasvieti aj svetlo pred dverami.
  V podstate mi znami povedal kup si dvoj packovy prepinac a klasicky vypinac ten isty druh a vymen kritky a skus do dvojpackoveho prepinaca dostat nijake pruzinky zo schodistovych vypinacov a urobis z teho klasicke tlacidlo ktory bude oddelovat 2 obvody. Ja taketo pokusi robit nemienim a radsej si chcem takyto produkt kupit no neexistuje /zatial/.

  Naco to vlasten potrebujem vela razi sa mi stalo ze mi niekto povedal bol som u teba pred chvylou zvonil som ale nebol si doma ak uvidim ze sa mi kontrolka v kuchyni nesvieti tak viem ze klame chyvla je menej ako 15 min no prinutit niekoho aby mi pri dverach mackal okrem zvocekoveho tlacidla aj svetelny obvod 15 min to je tazke preto potrebujem zlucit tieto dva obvody do jedeho tlacidla.

  Tie relatka tu variantu som uz pocul od znameho daj 12V relatko po zatlaceni tlacidla spojis kontakty rele kde si privedies 2 tieto obvody. Je to vela roboty.

 • Peťan:Další varianta je použít multifunkční relé. Na něm se nastaví funkce B - zpožděný návrat.
  Relé má napájení, vstup a výstup. Napájení se přivede 230V, na vstup se přivede 230V od zvonkového tlačítka a na výstupu je po stisknutí zvonkového tlačítka napětí 230 V po nastavenou dobu. Na výstup se připojí tal LED žárovka. Pokud je podmínkou 12V napájení, tak se toto relé do elektroinstalační krabice asi nevyrání. Existují však verze na DIN lištu např. od ElkoEP, nebo třeba od OEZ.
 • reagovat

  35 | mentla | před jedním rokem

  Dobrý den.Chci se zeptat na ovládání rolet(žaluzií) ze třech míst.jedná se o zavírání i otvíraní a to:přimo ovladačem u rolety,centrálním ovladačem a různé sekce.pro upřesnění,řekněme že mám rolety 1,2,3 a 4.chci aby každá roleta byla ovládána vlastním ovladačem,dále pak centrální ovladač na všechny 4,poté jeden ovladač na rolety 1 a 2(součassně) a ovladač na rolety 3 a 4(také současně).jestli se nepletu tak by melo postačit jednotlivé sekce natahat do rozvaděce kabelem cyky 5×1,5 tam to rozdělit přes relátka a dále pak použít vaše schema zapojení?a prosím jaký je přesný typ těch relátek Re1 a Re2?předpokládám že jsou to ta malá relátka která se vlezou do hluboké KO 68.Děkuji za odpověď.

 • Peťan: Zapojení s relátky je spíš pro zajímavost. Složitější obvody se s tím dělají hůř - jejich složitost neúměrně stoupá. Doporučuji použít elektronické "relé" určené k ovládání žaluzíí. Bude to jednodušší a cenomě minimálně srovnatelné. Další variantou je použít proramovatelné relé (např. Siemens LOGO!, Tecomat Foxtrot) a do něho naprogramovat logiku žaluzií. Ale to už je tak trochu "kanón na komára".
 • reagovat

  36 | dotaz | před jedním rokem

  Dobrý den, mám prosbu v rozvodné krabici mám je 2 dráty – fáze a kostra, chtěl bych připojit zásuvku se 3 dráty z důvodu bezpečnosti v zásuvce a jednoduchosti: mohu v krabici dát nulák a kostru pospolu?

 • Peťan: To je stará soustava TN-C. Správně by se měl fázový vodič napojit do "levé dírky" a PEN ("kostra") zapojit nejdříve na kolík a poté vést na "pravou dírku". Dříve se to tak běžně zapojovalo..
 • reagovat

  37 | Honza | před jedním rokem

  [36] dotaz: jinak jsem chtěl pochválit web :)

 • Peťan: Dík :).
 • reagovat

  38 | Radek @ | před jedním rokem

  Zdar,
  tohle je přesně, co v mnoha učebnicích a jiných materiálech chybí. Děkuji za super stránku. Nechápu, jak tady někteří lidé řeší, kdo má, či nemá průmyslovku. Osobně mám vystudovanou vysokou elektrotechnickou ale přesto bych bez tohohle občas tápal, když jsem si doma rekonstruoval elektriku. Klidně se k tomu přiznám a nestydím se.

  reagovat

  39 | maros @ | před jedním rokem

  Poprosim a zapojenie stykacov.dakujem

 • Peťan: Jaké zapojení stykačů?
 • reagovat

  40 | maros | před jedním rokem

  zapojenie trojfazovych stykacov

 • Peťan: A stykače k čemu?

  Zapojení (třífázových) stykačů je dost širokej pojem. A pokud člověk neví k čemu, tak jsou takovýhle dotazy uplně zbytečný... Navíc, třífázové stykače se v běžné domovní instalaci skoro nepoužívají (kromě akumulaček). Všechny ostatní aplikace bývají přímo na míru konktrétní situaci.
 • reagovat

  41 | Jenda | před jedním rokem

  Dobrý den, na dřevěné půdě, kterou opravuji mám věnec z něj vede kabel do zásuvky. Chtěl bych zapojit vypínač který není do zdi – levný a vhodný se mi zdá venkovní vypínač (z lidlu, vypadá kvalitně, dobrá hmota).
  Musí být pod ním izolační podložka nebo nepotřebuje, mohou být kabeli spojeny wagosvorkou ve věnci, kabel cyky 3×1,5 veden v liště? A ještě bych se chtěl zeptat jak zabezpečit svítidlo mám pod něj naskládat izolační podložky nebo plech nebo nic? (bude totiž na dřevě)
  Samozřejmě vím že kdybych takto vše udělal bylo by asi to nejlepší, ale ne tak estetické, proto se ptám co být může a co musí. Předem děkuji za odpověď

 • Peťan: Nejprve je nutné si uvědomit stupeň hořlavosti podkladu. Dřevo bude mít stupeň nejméně C2 (středně hořlavé). Je tedy nutné osadit svítidlo a vypínač podle třídy reakce na oheň C až F. To je napsané jak v návodu, tak by to mělo být i vyznačeno na svídle a vypínači. Bývá to písmeno F v trojuhelníku. Stejně ale doporučuji pod svítidlo i vypínač dát nehořlabou podložku (Cemvin) tloušťky alespoň 5mm. Plech ne! Nevím co přesně je myšleno tím "věncem". Pokud jde o odbočnou krabici s věnečkem, tak nevím přoč by se tam dávali ještě Wagosvorky.

  Samozřejmé je správné dimenzování kabelů, vypínačů atd...(CYKY 3x1,5) by neměl být předjištěn 16A "zásuvkovým" jističem.

  Vyhýbal bych se nějakým pochybným výrobkům a radši bych použil přístroje osvědčených značek.

  Práce na elektroinstalaci smí vykonávat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!
 • reagovat

  42 | Karlos | před dvanácti měsíci

  Zapojení světel a zásuvek ve sklepě

  Dobrý den, máme ke sklepu přivedený 4linkový kabel a jedna linka je před sklepem ucvaklá a dál vedou jen 3 dráty (nejsem si jistý který drát je ucvaklý, jelikož jsou všechny černý a jen jeden hnědy). A problém je v tom, že se celý obvod chová strašně divně. Např.: dostávám rány ze středového kolíku, nebo na drátech u žárovky kterou mám vypínačem jakože zhasnutou tak je tam proud a dost často vyhazuje pojistky když něco dáme do zásuvky. Máte nějaký nápad jak začít postupovat při hledání nějakého špatného zapojení nebo kde by mohl být problém? Děkuji

 • Peťan: Pokud nejste elektrikář tak se v takovéhle instalaci rozhodně nedoporučuji vrtat. Může být někde poškozený PEN, což je velmi nebezpečný stav! Jak pro obsluhu, tak pro přístroje. Zavolejte elektrikáře, pokud je alespoň trošku kloudný, tak by pro něj neběl být problém zjistit kde je problém.
 • reagovat

  43 | milan šlégr @ | před jedenácti měsíci | seznam

  rozvaděč

  Dobrý den. Mám do stodoly natažený kabel na 380 v a potřeboval bych schema zapojení na rozvaděč. Chtěl bych udělat z jedné zásuvky čtyři. Dík za pomoc

 • Peťan: No ačkoliv zníte jako někdo, kdo se v elektrice moc nevyzná, tak nemůžu doporučit nic jiného, než si kabel nechat osadit od nějakého elektrikáře touto, nebo podobnou bednou...
  Proč taková odpověď? Kabel je velice široký pojedm. Nevím, jestli je čtyř, nebo pětižilový. Nevím průřez, předřadné jištění, okolní prostředí rozvaděče, o jaký typ zásuvek se bude jednat (230, 400 V), ... Tohle všechno se musí při návrhu zohlednit. V neposlední řadě, rozvaděč je výrobek a na ten se bohužel vztahují různé vyhlášky a normy, které je nutné splnit. Ve výsledku zakoupená bedna ROS-11 výjde ještě levněji (a bezpečněji), než nějaký domácí bastl.
 • reagovat

  44 | milan šlégr | před jedenácti měsíci

  Jedná se o to , že mám více strojů a nechci vždy přehazovat zástrčky. Jsou docela tuhé.Kabel je čtyřžílový , vodič je lanko průměr 3 mm ,jedná se o 380 V . Jištění je 24A / 500V. Vždy pojede jen jeden stroj ( cirkula , hoblovka , bruska). Asi to udelám přes krabici na tři zásuvky.

  reagovat

  45 | Mira @ | před desíti měsíci

  regulator osvetleni

  Chtel bych se zeptat jestli se da nainstalovat vypinac s funkci regulace osvetleni na obvod ,kde je klasicky vypinacem prerusovana pouze faze.. na novem vypinaci mam 4 moznosti- N,L,da+,da- jedna se presne o Osram Dali MCU A6021210035..­.......diky za pripadnou radu

  reagovat

  46 | lko | před sedmi měsíci

  diky moc. srozumitelne a jednoduche. paráda :-)

  reagovat

  47 | Rosta13 @ | před pěti měsíci

  LED světla.

  Zdravím.
  Máme v koupelně 4 Led žárovky na 230V ve stropě paralelně ovládané vypínačem s doutnavkou. Ve vypnutém stavu začne jedna Ledka poblikávat.Po vyndání doutnavky nebo výměně jedné ledky za halogenku blikání přestane.
  Díky za radu.

 • Peťan: Je to způsobeno tím, že LEDkovým světlům stačí daleko menší proud na svícení. Pokud je ve zdroji pro LED kondenzátor, tak proud doutnavkou (případně LEDkou - pozor, ta má ještě větší proud) ve vypínači stačí k tomu, aby se kondík nabyl a pak rychle vybil do LEDek. Někdy stačí pouhý souběh kabelů. V podstatě to samé platí i pro úsporné "žárovky". Jde pak už jen o konstrukci světelného zdroje, jak si s tím poradí.
  Osobně doporučuji hotové řešení ve formě kompenzátoru. Lze použít taky RC člen, buď kupovaný jako jedna součástka, nebo kondenzátor cca 100 nF s odporem v sérii. Kondenzátor musí samozřejmě vydržet síťové napětí! Nějaký malý hotový RC členy jsem tu měl, ty ale dokázaly "odrušit" pouze souběh kabelů. Na označení si nevzpomenu.
  Osobně nejsem zastánce desítek LEDkových světel v podhledech. Akorát to zlobí, málo svítí, je to drahý a kloudnejch výrobců taky moc není...
 • reagovat

  48 | Jan @ | před pěti měsíci

  Schodiště a PIR

  Mám schodiště s tlačítky na chodbách a relé s časovačem v el. skříni. Lze tam nějak přidat čidla PIR (s co nejmenším zásahem do instalace)? Jinak moc díky za schemata.

 • Peťan: Tlačítka zřejmě budou natahané dvěmi vidiči. Místo vypínačů by se museli připojit dvoudrátové PIR čidla (s triakem) a v rozvaděči se pak do jednoho drátu pošle fáze a druhý drát se připojí připojit přímo ke světlům. Časové relé by se nepoužilo.
 • reagovat

  49 | Popp @ | před čtyřmi měsíci

  Vypínače

  Vypínače se vždy instalují tak, aby při stlačení nahoře rozsvítily (neplatí pro přepínače).

 • Peťan: Myslím, že v článku je to popsáno poměrně jasně. U nás je zvyk instalovat vypínače tak, aby při stisknutí nahoře světlo svítilo. Ale to je jen takovej zvyk, který není nikde v normě definovaný. Je to podobné, asi jako když se "přívod na jističe musí přivést ze shora". Kde je to napsáno? Výrobci většinou povolují obě varianty, dokonce u některých přístrojů libovolnou montážní polohu a přívod ze spodní strany je díky propojovacím lištám stejný standard jako připojení z horní strany. To, že pak opačně nainstalovaný jistič blbě vypadá je bez debat...
 • reagovat

  50 | Pepíno | před třemi měsíci

  ZAPOJENÍ DVOU PIR ČIDEL K JEDNÉ ŽÁROVCE

  Dobrý den, mám pocit, že jste ochotný odpovědět a poradit i takovému elektroborci,jako jsem já. :-)
  Mám na dvoře reflektor s PIR čidlem a potřebuji k němu připojit druhé PIR čidlo na rohu domu. Schéma mám asi vymyšlené, podle mně to bude podobné jako Vaše schéma s PIR a trvalým zapnutím. Výstupy z obou čidel se mi sejdou v jedné svorce. Jde o to, že při průchodu po dvoře sepne jedno čidlo a následně i druhé, takže budou obě čidla sepnutá současně. Bojím se, aby se mi navzájem nepomlátila. Můžu to takto zapojit, nebo tam musím vložit ještě něco, co by bránilo vzájemnému střetu? Čidla jsou releová, výrobce mi potvrdil možnost společného zapojení, ale mám to svěřit elektrikáři, takže mi nedali schema.
  Díky moc za jakoukoli radu.

 • Peťan: Taky doporučuju svěřit práci elektrikáři... Pokud budou připojené na stejnou fázi a jsou reléová, tak by se při spojení jejich výstupů nemělo nic stát. Výstupy není potřeba nijak oddělovat. Reléová čidla jsou třídrátová.
 • reagovat

  51 | panek @ | před třemi měsíci

  stmívače

  Dobrý den, máte prosím někdo zkusennosti s nahrazením přepínače 6 (případně 7) stmívačem. Samozřejmě stmívač musí být vhodně vybrán s ohledem na zdroj světla (LED, halogen, atd.) Na trhu existují stmívače řazení 6, ale řazení 7 jsem nenašel. Konkrétně chci provést 2 typy zapojení. 1. případ: 1 x přepínač 6 (přívod i vývod na světla), 1 x přepínač 7, 1 x stmívač 6. Mezi krabicemi natažen CYKY-O 3×1,5. 2. případ: 1 x přepínač 6 (přívod i vývod na světla), 1 x stmívač 7, 1 x stmívač 6. Mezi krabicemi natažen CYKY-O 3×1,5. Děkuji za poznatky.

  reagovat

  52 | ING (STAVAŘ) HUBÁČEK @ | před dvěma měsíci

  dotaz k barvám vodičů

  Vážím si Vašich znalostí. Vyměňuji pouze svítidlo nad kuchyňskou linkou. Ale vedou k přípojnému místu tři vodiče, z nichž jeden, a to hnědý je živý. Nevím který, stávající šedý , nebo stávající černý je ochranným (PE) a který Z OBOU je nulový. DO STARÉHO SVÍTIDLA PŘÍJDE JEDNOSTRNĚ NAPÁJENÁ LED TRUBICE, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK BUDE VYŘAZEN A TÉŽ DRUHÁ Z OBJÍMEK. PRODAVAČ SOUDÍ ŽE OCHRANNÝM JE ŠEDÝ VODIČ. MÁ PRAVDU? DĚKUJI VÁM. ZDENĚK HUBÁČEK

 • Peťan: Na to, že je šedý ochranný vodič se nedá spoléhat. Ten, kdo prováděl elektroinstalaci místo CYKY-J použil chybně CYKY-O. Jediný dobrý způsob je vyměnit kabel za správný.
  To však nelze většinou provést bez větších komplikací (sekání apod). Doporučoval bych najít druhý konec (buď v instalační krabici někde pod stropem, nebo za vypínačem, ...) a překontrolovat zapojení a tím se poté řídit. Další varianta - pokud je v domě osazen proudový chránič, tak bych zapojil nějakou zátěž (třeba žárovku) mezi hnědý (fázi) a šedý, případně mězi hnědý a černý. V případě, kdy chránič vybaví je zátěž zapojena mezi fázi a ochranný vodič (ten by měl být zeleno-žlutý). Pokud se na to necítíte, určitě bych zavolal pomoc elektrikáře,. Pro něj to je opravdu otázka několika minut. Jinak praxe je taková, že když se přeznačuje, tak se šedý použije jako nulový vodič (kvůli jeho barvě, která se za šera nejvíc podobá modré).
 • reagovat

  53 | Jirka @ | před měsícem | ElektrikarDomu.cz

  Klobouk dolu, takhle „hezky lidově“ to se jen tak nevidí :-)

  reagovat

  54 | Martin @ | před čtyřmi týdny | Www.mylms.cz

  Dobry den da sa zapojit internet do serie?

 • Peťan: Nějak nechápu otázku... Pokud jde o zapojení síťovéha kabelu, tak ten nelze jeddnoduše rozdělit do více zásuvek/zařízení. Vždy je nutné použit aktivní prvek jako je switch, nebo router.
 • reagovat

  55 | Míla @ | před třemi týdny

  [49] Popp: Stejně tak to lze dodržet i u přepinačů.

  reagovat

  Připojte váš komentář!

  * Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.
  Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, né na uvedený e-mail!
  Nevhodné komentáře budou mazány, případně udělen BAN na IP!