Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

10) Přechod PN, druhy vodivosti, materiály pro polovodiče

0

Polovodičové materiály se nazývají polovodičové, protože jejich měrný odpor (měrná vodivost) je mezi odporem (vodivostí) vodičů (kovů) a nevodičů (izolantů). Vodivost polovodičů lze velmi ovlivnit příměsemi (složením polovodiče), nebo jinými vlivy (světlo, teplo).

Materiály pro polovodiče Jako polovodičové prvky jsou téměř bezvýhradně používány buď prvky (křemík, germanium) a chemické sloučeniny (galiumarsenid, nebo indiumantimonit) které krystalizují ve stejné soustavě jako diamant.

Druhy vodivosti

  • Polovodič typu N – převaha negativních nábojů (elektronů)
  • Polovodič typu P – převaha pozitivních nábojů (děr – chybějící elektrony)

 

PN přechod Každá polovodičová součástka má PN přechod. Tento přechod má „usměrňovací schopnost“ tj. propouští elektrony pouze jedním směrem. Stejný účinek má i přechod polovodič-kov.

Přechod PN působí jako kondenzátor – závěrná vrstva má svou kapacitu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.