Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

15) Druhy usměrňovačů, průběh napětí, filtrace

0
 • Usměrňovače se dělí na řízené a neřízené.
 • U neřízených usměrňovačů je výstupní napětí určeno způsobem zapojení usměrňovače.
 • U řízených usměrňovačů je možno výstupní napětí regulovat.
 • Řízené usměrňovače obsahují aktivní součástky (např. tyristory)
 
 

Druhy usměrňovačů – neřízené

Neřízené jednopulzní jednocestné usměrnění

 • Využívá chování diody v propustném a závěrném směru.
 • Jednopulzní jednocestné zapojení nechá projít do spotřebiče jen půlvlny jedné polarity a zbylé půlvlny nepropustí.
 • používá se u nejlevnějších zařízení, nebo kde nevadí pulzující napětí (motorek fénu, levné spínané zdroje nízkého výkonu, apod.)

 

Neřízené dvoucestné usměrnění s děleným sekundárním vinutím

 • Vyžaduje transformátor s vyvedeným středem sekundárního vinutí
 • Kladná půlvlna vždy projde přes diodu (D1, D2) na výstup.
 • Toto zapojení se využívalo dříve kvůli vysoké ceně polovodičových diod, nyní často používané u výkonových usměrňovačů kvůli snížení ztrát na diodách.

 

Neřízené dvoucestné usměrnění v můstkovém zapojení

 • Připojuje se na běžný transformátor, nebo přímo na síť.
 • Obsahuje 4 usměrňovací diody (D1, D2 – vedou pouze kladnou půlvlnu; D3, D4 – vedou pouze zápornou půlvlnu)
 • Dnes nejpožívanější zapojení (lze zakoupit jako monolitickou součástku)

Filtrace

Na rozdíl od akumulátoru nedodává usměrňovač ideální stejnosměrné napětí, ale pulzující stejnosměrné napětí, které si lze představit jako směs ideálního stejnosměrného napětí á střídavé složky.

 

Filtrace pomocí kondenzátoru

 • V tomto zapojení se využívá nabíjení a vybíjení kondenzátoru, který je v obvodu připojen paralelně.
 • Kondenzátor napětí vyhladí a zvětší.
 
 

RC-filtrační člen

 • Protože není výstupní napětí po vyhlazení kondenzátorem (černě) dokonale vyhlazeno používají se RC a LC filtrační členy.
 • Tyto filtrační členy lépe vyhladí vstupní napětí. Výstupní napětí (modře) obsahuje méně střídavé složky.
 • Používají se i LC filtrační členy – mají charakteristiku dolní propusti a střídavou složku napětí utlumí
 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.