Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

19) Tranzistor jako zesilovač a jako spínač

0

U tranzistoru zapojeného jako zesilovač

leží napětí kolektor-emitor UCE v budícím rozsahu mezi UCEsat a napájecím napětím Ub. V praxi je pracovní bod ve třídě A nastavován na UCE = Ub/2. U tranzistoru jako bezkontaktního spínače existují jen dva stavy: uzavřený, nebo otevřený (vodivý)

Průběh zesílení střídavého signálu na charakteristice

U tranzistoru použitého jako zesilovač se musí správně nastavit pracovní bod, aby nedocházelo k zkreslování výstupního signálu

Vlevo: chybně nastavený klidový pracovní bod

Vpravo: přebuzený tranzistor

 

U tranzistoru zapojeného jako spínač

existují pouze dva stavy – zapnuto a vypnuto

Tranzistor zapojen jako spínač

K jistému sepnutí tranzistoru se používá proud IB = k . IBmin V praxi se volí k = 2 až 5
IB – proud báze při přebuzení k – činitel přebuzení IBmin – minimální proud potřebný k dosažení přebuzení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.