Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

2 – Software používaný na PC – textový …

0

Software používaný na PC – textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel, prezentace pomocí MS PowerPoint. Určení, možnosti a využití těchto programů

Microsoft Word

Microsoft Word je textový procesor od firmy Microsoft, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Word byl první textový editor, který na obrazovce dokázal zobrazit tučné písmo a kurzívu. Dnešní verze tohoto programu umí už mnohem více než jen zpracovávat text; mj. v nich lze do dokumentů vkládat obrázky, tabulky a grafy a pomocí panelu nástrojů Kreslení lze vytvářet jednoduché grafické útvary. Makra (např. v jazyce Visual Basic) umožňují automatizovat práci (ovšem přinášejí určitá bezpečnostní rizika).

Dnešnímu trhu Microsoft Word jednoznačně dominuje a formát souborů s příponou .doc se stal de facto standardem, který musí podporovat i konkurenční programy, pokud chtějí uspět. Přestože podpora v konkurenčních programech existuje, není zcela spolehlivá. Zlepšení tohoto stavu se očekává s rozšířením otevřených formátů ODF a Office Open XML.

V MS Word lze vytvořit textový dokument, lze k tomu použít různé fonty a různé řezy písma. Nadefinovat odřádkování, odstavce, vložit do textu tabulky a grafy, popřípadě přidat rovnice nebo nakreslit jednoduchý obrázek pomocí nástrojů kreslení. Výsledný soubor lze vytisknout, uložit ve formátu .doc (.docx), nebo vyexportovat zejména do formátu .pdf.

Microsoft Excel

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém Microsoft Windows a počítače Macintosh. Už od verze 5 z roku 1993 má dominantní postavení na trhu. Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microsoft Office. Jeho hlavním konkurentem je Calc, který je součástí balíku kancelářských aplikací OpenOffice.org.

MS Excel lze vytvořit tabulku, nadefinovat makra a funkce, aby se jednotlivé buňky tabulky sami vyplňovali podle zadaných hodnot. Z tabulky lze vytvořit několik desítek typů grafů, každou z křivek grafu upravit podle potřeby.

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft.

V MS PowerPoint lze vytvořit prezentaci skládající se z jednotlivých „obrazovek“, které lze vyplnit hypertextovým, nebo multimediálním obsahem (obrázky, zvuky, videa). Každou „obrazovku“ lze od jiné oddělit animovaným přechodem s doprovodem zvuku. Výslednou prezentaci lze předem načasovat tak, aby se jednotlivé stránky po stanoveném čase střídali.

Výsledný soubor lze uložit ve formátu .pps. Pokud je na počítači nainstalován Microsoft Office, nebo podobné prostředí zle spustit tento soubor jako aplikaci – prezentaci nelze upravovat ale rovnou prezentovat.

Využití najde hlavně jako silný nástroj pro tvorbu prezentací ve školách, průmyslu apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.