Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

2 – Zhášení elektrického oblouku

0

Při spínání a především při rozpínání kontaktů vzniká elektrický oblouk, který opaluje (ničí) kontakty. Je tedy důležité vzniklý elektrický oblouk co nejdříve „uhasit“.

1)      Zvětšení úbytků UA a UK

Použije se větší počet kovových elektrod, které rozdělí oblouk na několik menších.

Oblouk zhasne kvůli několika přechodům kontakt-plazma, na kterých je největší úbytek napětí (UA a UK).

Magnetické vyfukování oblouku
Magnetické vyfukování se používá především u takových vypínačů, které musí mít z konstrukčních důvodů krátké vypínací dráhy. Při vypínání stejnosměrného proudu je to jediný vhodný prostředek k urychlení zhasnutí oblouku.

Keramická zhášecí komora je po obou vnějších stranách opatřena plechovými póly, které jsou spojeny s ocelovým jádrem zhášecí (vyfukovací) cívky připojené sériově ke kontaktům. Cívkou prochází vypínaný proud, ten vybudí v cívce magnetické pole, jehož indukční čáry se uzavírají mezi oběma póly napříč zhášecí komory (kolmo k oblouku). K vyfukování oblouku se používá i permanentní magnet, který má tu výhodu, že stejně působí při každém proudu. Oblouk hoří v magnetickém poli, a proto na něj působí síla, která ho vytahuje do zhášecí komory. Ve zhášecí komoře mohou být přepážky, které roztříští a ochladí oblouk = napomáhá ještě k rychlejšímu uhasnutí oblouku.

F = B * I * l [N; T, A, m]

 

2)      Několikanásobné přerušení

Přerušením proudu na několika místech spojených v sérii se velmi zkrátí potřebné vypínací vzdálenosti a vypínací rychlosti. Dvojité přerušení se používá např. u běžných typů stykačů.

3)      Tlakovzdušné zhášení oblouku

Vzduch, nebo plyn (nejčastěji fluorid sírový SF6) je vháněn do cesty vznikajícímu oblouku. Tím ho ochlazuje a narušuje. Tryska je umístěna vně oblouku, nebo přímo v kontaktech. Oblouk musí vznikat v hermeticky uzavřené komoře, protože vznikají jedovaté plyny.

4)      Zhášení oblouku v kapalině

Nejčastěji se jako kapalina používá olej. Olej plní tyto úlohy – ochlazuje a zháší oblouk a izoluje vodivé části proti zemi a jednotlivé póly proti sobě, takže se izolační vzdálenosti mohou zmenšit asi na jednu třetinu oproti vzduchovým vypínačům.

Teplem oblouku, který vznikne při odpínání se okolní olej prudce odpaří – odparným teplem se oblouk ochlazuje. Podle konstrukce komory buď vzniklá bublina stoupá vlastním vztlakem nahoru a do prostoru kontaktů se dostává nový chladný olej, nebo vzniklý plyn s olejem prudce proudí kolem kontaktů a tím prudce ochlazuje oblouk a deionizuje vypínací dráhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.