Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

25) Schmittův klopný obvod

1

Schmittův klopný obvod neboli prahový spínač vygeneruje na výstupu signál po dosažení nastavené prahové hodnoty napětí na vstupu.
Nejpoužívanější zapojení je Schmittův obvod – tvarovač pulzů, který při vybuzení libovolně tvarovaným vstupním pulzem vygeneruje obdélníkový pulz.

Schmittův KO se používá např. ke tvarování impulzů v číslicové technice, ve stmívačích atd…

Určujícím pro charakteristiku Schmittova obvodu je společný emitorový odpor RE

Schéma a schématická značka

Tvarování pulzů a přenosová charakteristika

  • V klidu je tranzistor V1 zavřený a V2 otevřený.
  • Na výstupu je nepatrné napětí, neboť přes emitorový odpor RE protéká proud.
  • Stoupá-li vstupní napětí U1, stane se V1 při dosažení vláhového napětí u1e vodivým a při poklesu napětí u1a nevodivým.
  • Kondenzátor paralelní k R3 způsobí rychlé sepnutí V2.
  • K překlopení Schmittova KO dojde velmi rychle po dosažení u1e.
  • Při poklesu vstupního napětí pod u1a překlopí právě tak rychle výstup zpět.
  • Rozdíl mezi u1e a u1a označujeme Δu1 a nazývá se spínací hystereze.
  1. Standa Standa

    Tak to je fakt super. Hodnotím 10/10.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.