Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

27) Zapojení OZ – invertující, neinvertující, diferenciální, …

0

Doporučuji přejít na novější článek!

Inverující OZ

Schéma zapojení

 • invertující zapojení mění polaritu
 • vstupní napětí Ue vede přes rezistor Re na invertující vstup
 • neinvertující vstup OZ je připojen na zemní svorku
 • záporná zpětná vazba je připojena přes rezistor Rk

U invertujícího OZ je část výstupního napětí jako regulace přiváděna přes zpětnovazební rezistor Rk zpět na invertující vstup

 • V – napěťový zesilovací činitel
 • UA – výstupní napětí
 • UE – vstupní napětí
 • RU – zpětnovazební odpor
 • RE – odpor na invertujícím vstupu

Neinvertující OZ

Schéma zapojení

 • má velký vstupní odpor např. 10 MΩ a malý výstupní odpor např. 0,1Ω
 • vstupní i výstupní napětí mají stejnou polaritu
 • vhodný jako měřící zesilovač

Diferenciální OZ

Schéma zapojení

 • rozdílový operační zesilovač
 • na výstupu je zesílený rozdíl napětí UE2 a UE1
 • u diferenciálního zesilovače se často volí R1=RE a R2=RK
 • mají velký význam v měřicí technice

Integrační OZ

Schéma zapojení

 • integrační člen má v negativní zpětné vazbě kondenzátor CK
 • veškeré proudy tečou do kondenzátoru CK
 • tyto integrované obvody se používají např. jako zdroje pilových kmitů, a jako digitálně – analogové převodníky.

Průběhy napětí

Derivační OZ

Schéma zapojení

 • derivační člen má na vstupu kondenzátor CE
 • kondenzátorem CE protéká proud jen při měnícím se vstupním napětí UE
 • zapojení zdůrazňuje vyšší kmitočty
 • fázový posun vede k nestabilitě → lze vyřešit přidáním R a C
 • slouží např. jako generátor jehlových kmitů pro zapalování tyristorů

Průběhy napětí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.