Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

35) Základní logické funkce

0

Všechny řídící úlohy lze řídit pomocí tří základních logických operací (funkcí)

  • AND (součin)
  • OR (součet)
  • N (negace)

AND (Logický součin)

Logická operace AND má výsledek (výstup) hodnotu 1 jen tehdy, mají-li všechny operandy (vstupy) hodnotu 1.

Pravdivostní tabulka, realizace pomocí spínačů, schématická značka a časový diagram

OR (logický součet)

Logická operace OR má výsledek (výstup) hodnotu 1 jen tehdy, má-li alespoň jeden operand (vstup) hodnotu 1.

Pravdivostní tabulka, realizace pomocí spínačů, schématická značka a časový diagram

N (negace)

Logická operace N má na výstupu výsledek 1, je-li operand 0. Negace invertuje operand (vstup).

Pravdivostní tabulka, realizace pomocí spínačů, schématická značka a časový diagram

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.