Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

36) Booleova algebra, na jakých funkcích…

0

Vlastnosti základních logických operandů. Pro konjunkci (AND) a disjunkci (OR) logické proměnné (např. A) s logickou hodnotou (0 nebo 1) nebo s negací vlastní hodnoty A platí určitá pravidla

Pravidla logických operací proměnné s konstantou

Komutativní zákon

  • je zákon o záměně pořadí operandů a platí pro logické operace AND a OR.
  • záměna operandů neovlivní výsledek logických operací AND a OR

Asociativní zákon

  • je zákon o sdružení operandů do skupin a platí pro logické operace AND a OR
  • sdružení operandů do skupin a výpočet celkového výsledku z dílčích výsledků neovlivní výsledek

Distributivní zákon

  • je zákon o vytknutí společného operandu konjunkce nebo disjunkce před skupinou operandů a operací konjunkce nebo disjunkce.
  • operace uvnitř závorek mají přednost

De Morganův teorém

Pomocí De Morganových zákonů lze logické výrazy obsahující operace AND a N převést na výrazy obsahující jen operace OR a N a obráceně. Aplikací těchto zákonů lze zmenšit počet logických obvodů potřebných k realizaci, nebo převést realizaci na použití jediného typu logického obvodu (NAND, NOR, které tvoří úplné systémy log. operací.).

1. De Morganův zákon

  • převádí pomocí negace (výstupu) konjunkce na disjunkci invertovaných hodnot (vstupů)

2. De Morganův Zákon

  • převádí pomocí negace (výstupu) disjunkci na konjunkci invertovaných hodnot (vstupů)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.