Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

39) Multiplexery, demultiplexery, čítače, …

0

Multiplexery

Jsou to obvody, které dokáží zakódovat např. 16bitovou informaci na 4bitovou. Využívá se toho např., pokud je potřeba ušetřit datové vodiče. Jsou to obvody, které můžou plnit funkci přepínačů.Tyto obvody mají 2n informačních vstupů, n adresových vstupů a jeden výstup, na kterém se objeví informace z adresovaného informačního vstupu.

  • E0, E1, E2, E3 – Vstupy
  • A, B – Adresové vstupy
  • Q – výstup

Demultiplexery

Jsou to obvody, které dokáží rozkódovat např. 4bitovou informaci na 16bitovou. Využívá se toho např., pokud je potřeba ušetřit datové vodiče.

Čítače

Čítač je sekvenční logický obvod složený z klopných obvodů typu J-K, nebo T, který čítá impulsy přivedené na jeho vstup, nebo je také dělí podle předem stanoveného kritéria. Bůže čítat v různých soustavách (BCD, binárně, dekadicky, …)

  • CMOS 4016 – 4× obousměrný čítač
  • CMOS 4017 – dek. čítač/dělič
  • CMOS 4020 – 14bitový dvojkový čítač

Kodéry

Jsou to obvody, které dokáží zakódovat hodnotu v rámci jedné číselné soustavy.

Dekodéry

Jsou to obvody, které dokáží rozkódovat např. dekadické číslo na BCD kód. Obvody, které dokáží rozkódovat zakódovanou hodnotu.

  • CMOS 4028 – dekadický dekodér BCD
  • CMOS 4056 – dekodér BCD/7 segment
  • CMOS 4511 – BCD dek/střadač/budič 7seg. LED

Registry

Slouží k uchování a zpracování dat.
Jsou sestrojeny vhodným propojením několika KO. Počet těchto KO určuje délku registru a součastně počet bitů dvojkové informace, která má být zaznamenána registrem.

Posuvné registry jsou použity v těchto obvodech: DisplejI/O karta na COM port

4. bitový sériový posuvný registr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.