Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

4) Kirchhoffovy zákony, definice, spojování rezistorů

0

Uzlové pravidlo

Součet proudů do uzlu vtékajících se rovná součtu proudů z uzlu vytékajících.

Algebraický součet všech proudů v obvodu je roven 0. Přičemž přitékající proudy mají hodnotu kladnou a odtékající hodnotu zápornou.

Smyčkové pravidlo

V sériovém zapojení je součet úbytků napětí na spotřebičích tak velký jako připojené napětí. V uzavřeném obvodu je součet zdrojových napětí a úbytků napětí na spotřebičích roven nule.

Spojování rezistorů

Rezistory je možno spojovat sériově (za sebou), potom se jejich odpor sčítá R = R1 + R2 + … , paralelně (vedle sebe), potom je jejich odpor převrácená hodnota součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů R−1 = R1−1 + R2−1 + …

Transfigurace

Místo rezistorů R1, R2, R3 se použijí náhradní rezistory Ra, Rb, Rc. Hodnota rezistoru se vypočte vydělením součtu odporů R1, R2, R3 součinem protilehlých odporů (př.: R1, R2; R2,R3; R1, R3)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.