Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

44) Kódy a převodníky kódů, nejznámější druhy kódů

0

Před zpracováním dat např. v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování.

Přímý dvojkový kód

Je to kód, který jednoznačně přiřazuje dané číslici kombinaci pouze dvou různých znaků. Na rozdíl od desítkové soustavy používá dvojková soustava pouze dvě číslice – 0 a 1. Hodnota každé číslice je závislá na jejím umístění ve dvojkovém čísle, na tzv. váze. Pojem váha je to samé jako určitá mocnina základu Z.

Oktalový kód

Využívá pro zobrazení jednotlivých koeficientů na jednotlivých řádových místech číslic 0 až 7. Při převodu z dvojkové soustavy se bin. číslo rozdělí do trojic bitů, počínaje nejnižšími řády. Každá trojice bitů vyjádří jednu osmičkovou číslici nezávisle na ostatních číslicích.

Hexadecimální kód

V technické dokumentaci počítačů, při programování, k zápisu kódových slov atd. se ke zkrácení zápisu čísel ve dvojkové soustavě používá také šestnáctková soustava. Používá 16 symbolů : čísla0 až 9 a písmena ABCDE a F, která nahrazují šestnáctkové číslice 10 až 15. Při převodu z dvojkové soustavy se bin. číslo rozdělí do čtveřic bitů, počínaje nejnižšími řády. Každá čtveřice bitů vyjádří jednu šestnáctkovou číslici nezávisle na ostatních číslicích.

BCD kód

Jedná se o dvojkově desítkový kód (Binary Coded Decima). Tento kód se používá pro kódování desítkových číslic 0 až 9. V tomto kódu je každá desítková číslice vyjádřena čtyřmi bity ve dvojkové soustavě. viz tabulka..

Excess 3 kód (kód BCD + 3)

U BCD kódu vznikne problém, nechceme-li vyjádřit žádnou informaci. V tomto případě ukazuje počítač 0000, a proto můžeme také číst číslo 0. Abychom tomu předešli, byl navržen kód BCD+3. Tento kód byl využíván v některých počítačích pro snazší realizaci dekadických operací. Excess 3 kód se vytvoří tak, že se každá číslice v kódu BCD zvýší o 3.

Grayův kód

Má tu vlastnost, že se při přechodu od jednoho kódového slova ke druhému mění vždy jen hodnota jednoho bitu.

K převodu mezi soustavami se používají specializované programy (v počítačích), nebo integrované obvody (v číslicové technice/elektronice).

Převodníky kódů

Jsou kombinační klopné obvody, které vytvářejí které převádějí informaci z jedné kódové formy do jiné kódové formy.

 

Nejčastěji používané převodníky

  1. převodník kódu BCD na dekadický
  2. převodník dekadického kódu na BCD
  3. převodník z binárního kódu na BCD
  4. převodník z BCD kódu na binární

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.