Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

46) Převodníky

0

D-A Kompenzační převodník

Součástí převodníků A/D (s postupnou aproximací). Převodník D/A může pracovat s různými druhy kódů. Nejznámější je binární kód a BCD kód. Při délce slova 8bitů lze zobrazit 256 diskrétních hodnot

A-D kompenzační převodník

Převod začíná vynulováním registru nastavením nejvyššího bitu a porovnáním výstupního napětí převodníku se vstupním napětím (komparátorem) Podle komparátoru se log. 1 ponechá, nebo změní na log. 0, tento děj se opakuje u všech bitů.

Čítací a sledovací A-D převodník

 • využívá se převodník D/A
 • vstupní měření napětí se porovnává v komparátoru se stupňovým napětím Up na výstupu převodníku D/A jsou připojeny k výstupům čítače, který se lineárně plní načítáváním impulzů z generátoru hodin. Jakmile napětí Up dosáhne velikosti Ux, vstup čítače se zablokuje a číslicový údaj je úměrný velikosti Ux. Jakmile se stav čítače sejme, může být zahájen další převod. Signálem startu převodu se čítač vynuluje a obnoví se přístup hodinových impulzů do čítače.

Čítací A/D převodník

Je zde použito vratného čítače. Směr čítání je volen na základě stavu komparátoru: je-li Ux větší než Up čítá čítač vpřed, je-li Ux menší než Up čítá čítač vzad. Při malých změnách Ux (časovač) stačí převodník Ux sladovat. Používá se v měřících přístrojích

Sledovací A/D převodník

Integrační převodník s automatickým nulováním s mezipřevodem na časový interval

 • odolnost proti rušení, minimální potřeba přesných součástek
 • celý převod je možné rozdělit do dvou časových intervalů
 • po dobu T1 je na vstup integrátoru připojeno napětí Ux
 • napětí na výstupu integrátoru se rovnoměrně zvětšuje v kladné, nebo záporné polaritě podle polarity Ux
 • Během intervalu T2 se na vstup integrátoru připojí referenční napětí, které má opačnou polaritu než Ux
 • napětí na integrátoru se opět lineárně zmenšuje až k výstupní nule
 • v okamžiku překročení nuly vyšle komparátor impulz do řádící logiky a převod končí
 • mezi měřeným napětím Ux a referenčním Uref a oběma časovými intervaly lze odvodit vztah Ux = T2 / (Uref * T1), protože Uref a T1 mají konstantní velikost je Ux přímo úměrné k časovému intervalu T2
 • převod T2 na číslicový údaj zajišťuje čítač

Integrační metoda s mezipřevodem na kmitočet

U tohoto typu převodníku je výstupní signál Fx přímo úměrný Ux Fx se přes hradlo převádí po dobu t do čítače. Základním obvodem je převodník U/F V podstatě existují dva typy převodníků U/F a sice integrační typ a napěťově řízený multivibrátor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.