Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

55) Optoelektrický vazební člen

0

Optočleny, nebo též optoelektrické vazební (spojovací) členy, umožňují přenos signálů při galvanické oddělení mezi dvěma elektrickými obvody. Přitom může být mezi oběma elektrickými obvody rozdíl elektrických potenciálů třeba i tisíce voltů.

Optočlen uvnitř obsahuje luminiscenční diodu jako vysílač a fototranzistor jako přijímač. Jako vysílač bývá použita infračervená GaAs – dioda. Má vysokou účinnost a trvanlivost. Vysílač i přijímač jsou umístěny opticky proti sobě a od okolí světlotěsně odstíněny. Optočlen přenáší informace optickou cestou od luminiscenční diody k fototranzistoru.

Při použití optočlenu je potřeba dávat pozor na technická data.

  • Izolační zkušební napětí je maximální přípustné napětí, které se může krátkodobě vyskytnout mezi vstupem a výstupem optočlenu.
  • Činitel proudového přenosu udává poměr mezi výstupním kolektorovým proudem a vstupním diodovým proudem.

Optočleny s vysokým činitelem proudového přenosu jsou velmi citlivé.

Optočleny jsou používané např. v měřící technice, ve sdělovací technice a výpočetní technice. V silnoproudé elektrotechnice se používá optotriak a Solid State Relay (SSR), což je spojení optotriaku s výkonovým triakem ve společném pouzdře.

Konstrukce optočlenu

Parametry (příklad)
Izolační zkušební napětí 2,5 kV
Činitel proudového přenosu 25 až 50
Spínací doba 3μs
Vazební kapacita 1pF

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.