Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

59) Zařízení pro reprodukci zvuků a jejich činnost

0

Reproduktory

  • zařízení měnící elektrický signál na mechanickou energii (kmitání membrány), která svým chvěním rozkmitá vzduch, a tím vznikne akustický signál
  • reproduktory jsou doplněny pomocnými mechanickými obvody – ozvučnicemi a zvukovody

Vlastnosti reproduktorů

  • impedance má obvykle hodnotu 4Ω, 8Ω, nebo 16Ω. Závisí na frekvenci
  • rezonanční frekvence je frekvence, při které má impedance max. hodnotu
  • citlivost je určena akustickým tlakem ve vzdálenosti 1m při 1VA
  • příkon reproduktoru se určí z efektivního napětí na jeho svorkách a jmenovité impedance
  • nelineární zkreslení
  • kmitočtová charakteristika

 

Rozdělení reproduktorů

  • přímo vyzařující reproduktory – kmitající membrána je přímo spojena s prostředím, kterému odevzdává energii
  • nepřímo vyzařující reproduktory – membrána je vázána na vnější prostředí přes tlakovou komůrku a zvukovod

Elektrodynamický reproduktor

Je nejrozšířenější
Využívá silové působení na vodič, kterým protéká elektrický proud. Vodič je navinut na kruhové cívce, která je soustředně umístěna v prstencové mezeře permanentního magnetu, případně elektromagnetu. Pokud projde vodičem (cívkou) elektrický signál, přitáhne se membrána k magnetu a tím se vytvoří akustická signál.

Elektromagnetický reproduktor

Tyto reproduktory se dnes nepoužívají. V jednoduchém provedení slouží jako telefonní sluchátko. Využívají silového působení elektromagnetu na feromagnetickou kostru (kotvu). Magnetické pole podle přiváděného střídavého proudu kotvu rozkmitá a protože ta je spojena třmenem s membránou vyvolá zvuk reproduktoru.

Elektrostatický reproduktor

Tento systém používá působení dvou desek na sebe, na něž je přivedeno napětí. Jedna elektroda je pevná a druhá pohyblivá. Tímto způsobem je možno přenášet spíše vyšší kmitočty malého výkonu.

Elektrodynamický, elektromagnetický a elektrostatický reproduktor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.