Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

6) Základní vlastnosti a použití kondenzátorů

0

Vlastnosti

  • Jmenovitá kapacita: kapacita kondenzátoru (jakou dokáže uchovat energii)
  • Výrobní tolerance: je jmenovitá tolerance (v %) od vyznačené hodnoty (např.: ±10% ±20%)
  • Jmenovité napětí: napětí, při kterém nedojde k průrazu dielektrika (např.: 16V, 35V). Je udáváno při teplotě 40°C
  • Ztrátový činitel (tg φ): tato hodnota má význam při použití ve střídavých obvodech. Udává se při 1KHz, ve vf technice by měl být co nejmenší (způsobuje zahřívání kondenzátoru)
  • Teplotní součinitel αc: Udává změnu kapacity v závislosti na teplotě. Může být kladný, nebo záporný.

Použití kondenzátorů

Použití při vyhlazování napětí: U svorek zvlněného napětí (černá barva) se kondenzátor připojí paralelně – výstupní napětí je poté „hladší“ (modrá barva)

Časovací obvody: Kapacita kondenzátoru (dékla nabíjení) se využívá jako časová konstanta pro časovací obvody (různé klopné obvody apod.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.