Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

69) Antény – princip, zákl. vlastnosti antén

0

Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii a přijímací anténa na vzdáleném místě přijímá velice malou část této vysílané energie a přivádí ji přenosovou cestou k příjemci.

Zisk antény

Udává, kolikrát větší napětí dodá na své svorky anténa přijímající ve směru svého hlavního maxima v porovnání s referenční anténou. Obvyklou referenční anténou v pásmu decimetrových vln (příjem televize) je normalizovaný půlvlnný dipól.

Zisk antény lze zvětšovat spojením více dipólů do vhodně ergonomicky uspořádané soustavy, a to buď do plochy kolmé ke směru příjmu, nebo za sebe ve směru příjmu v uspořádání nazývaném anténa typu Yagi.

 

 

Impedance

Vyladěný dipól se chová jako sériový rezonanční obvod pří rezonanci, má tedy jen činný odpor. Půlvlnný dipól má impedanci přibližně 75Ω a skládaný dipól má impedanci 4 * 75 = 300Ω

Činitel zkrácení

Elektromagnetické vlnění se v samotném dipólu šíří pomaleji než ve volném prostoru a to rychlostí 0,75*c (c – rychlost světla), proto musí mít půlvlnný dipól délku jen 0,75 délky půlvlny λ/2 ve volném prostoru a koeficient 0,75 se nazývá činitel zkrácení.

Výstupní napětí

Napětí na svorkách přijímací antény je úměrné intenzitě elektrického pole a vzdálenosti konců antény (ve směru siločar), je tedy rovno rozdílu potenciálů pole v místech konců antény.

Směrovost antény

Udává, z jakého směru anténa nejlépe přijímá/vysílá signál.

Směrový diagram antény

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.