Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

7) Cívky, veličiny, jednotky, použití

0

Cívka je izolovaný drát navinutý na jádře (kovové, feritové, vzduchové, …) kterým může protékat el. proud.

Pokud cívkou protéká el. proud, vytváří se v cívce magnetické pole.

Cívka klade velký el. odpor (impedanci) střídavému proudu a malý odpor stejnosměrnému proudu.
Cívky se také používají jako rezonanční obvody ve vf-technice, k transformování napětí – transformátory

Náhradní schéma se skládá z

  • Cívky – samotná cívka (mag. indukce)
  • Rezistoru – el. odpor vinutí (rezistence)
  • Kondenzátoru – kapacity vinutí a přívodů (kapacita)

Veličiny

Magnetomotorická síla Θ [Fm]
Součin intenzity proudu I a počtu závitů se nazývá magnetomotorická síla (magnetické oběhové napětí, magnetické napětí) Θ [Fm]

Θ = I * N [A – ampérzávity; A, ks – počet závitů]

Magnetický tok Φ [Wb]
Celkové magnetické pole cívky označujeme jako magnetický tok Φ.

Φ = U . t [Wb; V, s]

Magneticá indukce B [T]
Cívka má tím intenzivnější silové účinky, čím větší má magnetický tok a čím menší je plocha, kterou mag. tok prochází. Jednotkou magnetické indukce je tesla (T) neboVoltsekunda na metr čtvereční (T = V*s/m2)

B=Φ/A [T; Wb, m2 – průřez jádra]

Spojování cívek

Při spojování cívek sériově se jejich hodnoty sčítají. Při spojování cívek paralelně je jejich hodnota rovná převrácené hodnotě součtu převrácených hodnot jednotlivých cívek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.