Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

9) Návrh síťového transformátoru

0

Síťový transformátor, tedy transformátor, který transformuje síťové napětí (230V) na jiné napětí (např. 12V)

Jsou zadány například tyto hodnoty

 • U1 (vstupní napětí) = 230 V
 • U2 (výstupní napětí) = 12V
 • I2 (výstupní proud) = 1A
 
 

Nejprve je nutné vypočítat výkon sekundárního vinutí

 • PS= U2 * I2 [VA; V; A]
 • PS= 12 * 1 = 12VA

 

Výkon prim. vynutí se vypočítá vydělením výkonu PS a konstanty

 • PP = PS / 0,8 [VA; VA], 0,8 = účinnost stansformátoru
 • PP = 12 / 0,8 = 15VA

Nyní se vypočte průřez jádra (S); Poté se v tabulkách vyhledá nejbližší vyšší průřez, který jde použít k dostupné kostřičce a plechům. Číslo 1.2 je konstanta.

Výpočet počtu závitů na 1V. Číslo 45 je konstanta

 • N1V = 45 / S [ks; -; cm2]
 • N1V = 45 / 4,65 = 9,68z

Výpočet proudu v primárním vynutí. Použije se k výpočtu průměru drátu.

 • IP = PP / U1 [A; VA; V]
 • IP = 15 / 230 = 0,065A

Výpočet jednotlivých počtů závitů.

Primární vinutí

 • N1 = U1 * N1V [ks; V; ks]
 • N1 = 230 * 9,68 = 2226,4ks ← počet závitů v primárním vinutí

 

Sekundární vinutí

 • N2 = U2 * N1V [ks; V; ks]
 • N2 =12*9,68 = 116,1ks ← počet závitů v sekundárním vinutí
 
 

Výpočet jednotlivých průměrů drátu ve vinutích

Primární vinutí

 

Sekundární vinutí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.