Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

AutoClick2 – program pro automatizované klikání myší

0

Před mnoha lety jsem pro kámoše vytvářel aplikaci na automatizované klikání AutoClick. Program byl původně pro Windows XP a byl psaný ve Visual Basic 6, takže jeho pozdější úpravy a používání bylo komplikované. Hlavní účel programu byl automatizace hraní hry Travian, ale nalezl i šlechetnější použití, třeba při stahování rodokmenů.

Podporované OS OS s .Net Framework 4.6 a novější
Stáhnout v1.1 autoclick2-v1-1.zip (cca 40 kB)

Několikrát mi někdo psal, jestli jdou upravit funkce makra, opravení průhlednosti a podobně. Úpravy bohužel nebyly již možné a tak jsem se rozhodl vytvořit novou verzi programu – AutoClick2.

Spuštěný program. Čeká se na přesný čas pro spuštění makra.

Program AutoClick2 je určen pro Windows 10. Jeho ovládání je velice jednoduché. Nejprve je nutné vytvořit seznam souřadnic myši (levá část okna). Do seznamu pozic se souřadnice uloží kliknutím na tlačítko „Add position„. Na obrazovce se vybere požadovaná pozice myši. Ke každé souřadnici jde přidat popisek, je možné ručně editovat pozici, zobrazit pozici ukazatele přímo na monitoru a přesouvat jednotlivé pozice nahoru a dolu v seznamu.

Přidání souřadnice myši do databáze (plocha je zvýrazněna červeně a jsou zobrazeny souřadnice myši).

Pro ovládání myši je nutné vždy vytvořit makro v pravé části okna. Makro se skládá z jednotlivých příkazů (viz níže) s parametrem a volitelného popisu.

Příkaz Min./max. parametr Popis
L. button Click 1 – 99999 Kliknutí levým tlačítkem myši na pozici
L. button double Click 1 – 99999 Dvojklik levým tlačítkem myši na pozici
R. button Click 1 – 99999 Kliknutí pravým tlačítkem myši na pozici
R. button double Click 1 – 99999 Dvojklik pravým tlačítkem myši na pozici
L. button Down 1 – 99999 Stisknutí levého tlačítka myši na pozici
L. button Up 1 – 99999 Uvolnění levého tlačítka myši na pozici
R. button Down 1 – 99999 Stisknutí pravého tlačítka myši na pozici
R. button Up 1 – 99999 Uvolnění pravého tlačítka myši na pozici
Mouse move 1 – 99999 Přesunutí ukazatele myši na pozici
Interval (ms) 50 – 99999 Změna intervalu provádění příkazů
Restart macro 0 Restart makra (přesun na první příkaz)
Nothing 0 Prázdný příkaz
Loop par-times 1 – 99999 Počet opakování příkazů mezi tímto příkazem a příkazem „Loop return“
Loop return 0 Návrat v případě opakování
Stop macro 0 Zastavení makra

Rychlost provádění jednotlivých příkazů makra se řídí hodnotou „Default interval“ (hodnota je v ms). Tuto hodnotu lze v makru změnit příkazem „Interval (ms)„. Makro lze spustit okamžitě stisknutím tlačítka „Start macro„, nebo v nastavený čas při zvolení „Start macro at„. Během čekání je v záhlaví okna zobrazeno „WAITING„. Při provádění makra je v záhlaví okna zobrazeno „RUN„.

Ukončit makro lze tlačítkem „Stop macro„, nebo přepnutím stavu CapsLock (kvůli pohybování myší nemusí být možné stisknout tlačítko „Stop macro„).

Kompletní nastavení programu včetně souřadnic a makra je možné uložit do souboru a poté v případě nutnosti znovu načíst.

Pokud máte nějaké nápady na vylepšení programu, další příkazy makra apod., můžete napsat do komentářů. Je možné, že do programu přidám další funkce.

Ukázka makra

V příkladu výše existují tři přednastavené pozice. Makro nejdříve 5* klikne na pozici č. 1 (řádky 1 až 3), poté klikne pravým tlačítkem na pozici myši 2, dva příkazy se nic neděje (slouží ke zpomalení např, při načítání – doba záleží na nastaveném intervalu). Následně se 3* klikne levým tlačítkem myši na pozici myši č. 3 (řádky 7 až 9). Celé makro se restartuje. Je nutné manuální ukončení stisknutím tlačítka „Stop„, nebo stisknutím tlačítka CapsLock.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.