Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

COM Rozhodčí

0

Program COM rozhodčí slouží k přijímání stavu tlačítek připojených k COM portu počítače. Má několik volitelných módů (pouze jeden rozhodčí, měnit barvy i po zobrazení, …), které umožňují nastavit si program podle specifických požadavků. Dále lze aktuální stav programu odeslat na počítače připojené v síti. K přijímání slouží program COM rozhodčí – receiver, který je vzhledově shodný se základním programem.

Na vývoji programu se neustále pracuje a postupně by měly přibývat nové funkce.
Tento program není volně ke stažení. Pro dostupnost se informujte – zanechte komentář pod článkem.

Připojení periferií k počítači

K počítači musejí být přes sériovou linku připojeny tlačítka, které reprezentují jednotlivé rozhodčí. Na výstupu TXD (pin č. 3) je během chodu programu log. 1. Spojením tohoto výstupu s jedním ze vstupů dostane program signál, který podle nastavených pravidel vyhodnotí.

Schéma zapojení

Pokud není počítač standardně vybaven sériovým portem lze použít převodník USB-RS232. Některé převodníky mají menší výstupní napětí než běžný port. To je ovšem v tomto případě jedno, protože se spíná vstup s výstupem…a log. úroveň na výstupu by měla bezpečně sepnout vstup. Problém může nastat u delšího vedení, kde se projevují úbytky napětí. Proto je nutné před použitím programu nejdříve otestovat správnou funkci. V případě delšího vedení by bylo nutné použít tranzistory, nebo lépe optočleny.

Rezistory R1 až R4 slouží jako pull-down rezistory (aby byla zajištěna stabilní log. úroveň).

Rozhodčí a prvky okna

Rozhodčí č. 1 (červený) a č. 3 (modrý) vždy ovládají svoje příslušné pole. Rozhodčí č. 2 (zelený) ovládá druhé pole, nebo pokud je aktivní volba „pouze jeden rozhodčí“ ovládá všechny tři pole. Stisknutím tlačítka čtvrtého rozhodčího (oranžový) se všechna pole zabarví ze standardní barvy na barvu podle tlačítka rozhodčího. Pokud je aktivní volba „zobrazovat výsledky ihned“, tak se čtvrtý rozhodčí nebere v úvahu a barvy se zobrazují ihned.

Hlavní okno

Hlavní okno programu s rámem

Hlavní okno bez rámu

V hlavní okně se zobrazují 3 obdélníky zastupující tři rozhodčí. Stisknutím tlačítka čtvrtého rozhodčího (oranžový) se všechna pole zabarví ze standardní barvy na barvu podle tlačítka rozhodčího. Kliknutím pravým tlačítkem na čtvereček se přepne mód okna (s rámem/bez rámu). Kliknutím na čtvereček levým tlačítkem se zobrazí nastavení.

Nastavení

Nastavení programu

Pro správnou funkci programu je nutné se připojit k vhodnému COM portu.

COM port

Kliknutím na tlačítko „Obnovit porty“ se načte dostupnost prvních 30 COM portů počítače (může to chvíli trvat). Pokud je některý z nich obsazen, není v seznamu zobrazen. Zvolením portu a kliknutím na tlačítko „připojit“ se připojíte ke zvolenému portu, na kterém se aktivuje výstup TXD  a jsou čteny vstupy. Pro kontrolu jsou stavy vstupů zobrazeny v okně; tučně = log. 1.

Pokud je převodník USB-RS232 připojen např. jako COM 35 lze ho jednoduše přejmenovat na jiný, s nižším číslem.

Rozhraní

Barvy a popisky obdélníků v okně lze libovolně měnit. Standardně jsou nastaveny barvy viz obrázek. Kliknutím levým tlačítkem na barevný rámeček se zobrazí dialog na změnu barvy. Kliknutím pravým tlačítkem do rámečku se nastaví původní barva. Texty i tyto barvy jsou přenášeny do programu COM port – receiver. Není tedy potřeba je měnit u každého počítače zvlášť.

Pouze jeden rozhodčí

Zatrhnutím této volby se na změně barev podílí pouze prostřední rozhodčí (vstup DSR; pin č. 6). Rozhodčí 1 a 3 jsou ignorováni, zabarveny jsou vždy všechna tři políčka.

Měnit barvy i po zobrazení

Pokud čtvrtý rozhodčí potvrdil výsledky (obdélníky jsou zbarveny do požadovaných barev) nelze v normálním režimu tyto barvy již měnit. Zatrhnutí této volby lze barvy obdélníků měnit i po potvrzení čtvrtým rozhodčím.

Resetovat barvy po …

Jestliže je aktivována tato volba a 4. rozhodčí zobrazí barvy, spustí se odpočet. Po dokončení odpočtu jsou barvy resetovány do výchozího stavu a je možné program znovu použít. Pokud je volba deaktivována lze barvy resetovat kliknutím na jakýkoliv ze tří obdélníků reprezentující rozhodčí.

Zobrazovat výsledky ihned

Zatržením této volby se neuplatní 4. rozhodčí. Program se chová, jako by bylo stále stlačeno tlačítko 4. rozhodčího. Volba „měnit barvy i po zobrazení“ je defaultně zatržena, program tedy vždy zobrazuje aktuální stav tlačítek. Volba „resetovat barvy po…“ je také neaktivní.

Jeden ze tří

Zatržením této volby se po prvním stisku jednoho ze třech rozhodčích program „uzamkne“ a znemožní již měnit stav jednotlivých rozhodčích. Tato volba se hodí zejména ve hře typu Riskuj, kde je potřeba rozlišit, kdo první stiskl tlačítko. Volba „měnit barvy i po zobrazení“ je defaultně vypnuta.

Komunikace

Program Rozhodčí je v rámci sítě schopný pomocí protokolu UDP odesílat svůj stav do programu Rozhodčí – receiver. Nejdříve je nutné zatrhnout volbu „Odesílat data“, vyplnit IP adresu (255.255.255.255) a port. Stačí mít tedy několik počítačů s tímto programem připojených např. na jednu síť WiFi – všechny počítače budou zobrazovat stejné výsledky.

Protože každý port je možné použít pouze jednou je zde volba „Počet“, kterou se nastaví na jaký počet portů budou data odeslána. Zadáním parametrů Port = 11000; Počet = 3 budou data odeslána na port 11000, 11001 a 11002. Každý program Rozhodčí – receiver může přijímat na svém portu.

!Pozor, port nesmí kolidovat s jinými programy! Proto nelze použít porty 0 až 1024. Navíc by se neměly používat registrované porty pro možnou kolizi. Pokud se program pokusí použít již již použitý port program vypíše chybu.

COM rozhodčí – receiver

COM Rozhodčí – receiver

COM rozhodčí – receiver

Hlavní okno programu je velice podobné aplikaci COM rozhodčí. Kliknutím pravým tlačítkem na čtvereček vpravo dole se přepne mód okna (s rámem/bez rámu). Kliknutím na tento čtvereček levým tlačítkem se zobrazí nastavení.

Nastavení

Nastavení programu

Nastavení je velice jednoduché. Stačí stisknout tlačítko „Start“ a program začne přijímat. Zatržením volby „Přijímat na posledně zvoleném portu ihned po startu“ se začne přijímat ihned po spuštěné programu. Změna portu se provede přenastavením položky „Port“ a restartováním programu.


Tento program (starší verze) byl použit 14. 4. 2012 na Mistrovství ČR v silovém trojboji. Nová verze programu bude použita na Mistrovství světa GPC Bardejov Slovakia.

Program běží na monitoru vpravo (barevné kruhy) nad stopkami (v čase 5:8 a dále).


Přeškrtnuté volby jsou ve vývoji. Případné dotazy vkládejte do komentářů, kde na ně bude odpovězeno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.