mylms

... web o elektronice


Elektronika

logo

 

Zajímám se mimo programování také o elektroniku (studoval jsem jako elektrikář), ale bohužel na ní nemám moc čas. Tady máte nějaký ty návody, popisy apod. Snad to bude trochu užitečný.

 

Nejzajímavější články
Skutečné zapojení vypínačů v elektroinstalaci Přehled zapojení motorů Přepínání hvězda-trojúhelník
Reálné zapojení vypínačů v elektroinstalaci Zapojení bežných i méně běžných motorů Řešení rozběhu motoru zapojením v konfiguraci Y-D
instalace-nahled motor-nahled motor-dy-nahled
 
Elektrikcý ohradník Zapojení zásuvek, prodlužovaček atd. Zapojení a základní nastavení frekvenčního měniče
 
Zapojení jednoduchého zdroje k elektrickému ohradníku Schéma zapojení zásuvek a prodlužovaček Jak zapojit a nastavit frekvenční měnič?
ohradnik-nahled zasuvky-6s frekvencni-menic

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY
Otáčkové relé ALNICO – princip a použití
Zapojení zásuvek a prodlužovaček
Komunikace s čidlem přes I2C bez použití knihovny
Kusy kódu k Arduinu
Krokové řízení Siemens Simatic S7
Jak správně pájet trafopájkou a jak si vyrobit pájecí očko

 

 

SILNOPROUD & ELEKTROINSTALACE
Druhy sítí a jejich možné poruchy – Síť TN
Skutečné zapojení v elektroinstalace – schéma zapojení vypínačů
Přehled typů výbojek
Zapojení zásuvek, prodlužovaček - Schéma zapojení zásuvek na 230 V a 400 V a prodlužovaček a přechodek
 
Měřič sledu fází, měření sledu fází vadaskou
Triakový regulátor/triaková regulace
 
Elektrické vedení a rozvody elektřiny v USA

 

MOTORY
Otáčkové relé ALNICO – princip a použití
Přehled a zapojení nejběžnějších motorů
Přepínání hvězda-trojúhelník
Rozběh hvězda-trojúhelník s modulem Siemens Logo!
Krokový motor – princip
Zapojení a základní nastavení frekvenčního měniče
 
Oprava komutátorového motoru

 

ARDUINO & PLC
Arduino a Visual Studio - programování Arduina ve Visual Studiu
Automatický sodobar
Hra života na Arduinu - Jen takové demo s Arduino Micro a LCD 320*240 px 
Kusy kódu k Arduinu - Části kódů, které mohou pomoci
Komunikace s čidlem přes I2C bez použití knihovny - Komunikace Arduina s čidlem intenzity osvětlení BH1750
 
Krokové řízení Siemens Logo!
Krokové řízení Siemens Simatic S7
Rozběh hvězda-trojúhelník s modulem Siemens Logo!

 

 

OSVĚTLENÍ
15W LED svítilna s olověnným akumulátorem
Pracovní LED svítidlo – přestavba zářivkového světla na LED
Světelný rámeček
Koupelnové zrcadlo s LED podsvětlením a vyhříváním
Stroboskop
Stmívač světla
Stmívání stropní lampičky v autě

 

AUDIO
100W digitální zesilovač ve třídě D
Antikomár - jednoduchý plašič komárů

 

HRAČKY
Hra života na Arduinu
Vyderžaj pianer - populární sovětská hračka

 

PŘIPOJENÍ K PC
COM Interface Destička s vyvedenými signály COM Portu
I/O COM karta Karta s 8 digitálními vstupy a výstupy
LED displej Umožňuje zapojit k počítači 7mi segmentový displej
RS232 > TTL I Snad nejjednodušší převodník RS232 na TTL (verze 1)
RS232 > TTL II Snad nejjednodušší převodník RS232 na TTL (verze 2)

  

OBRÁZKY
Acer Aspire 6290 Fotky odkrytovaného notebooku Acer Aspire 6920
Anténa 2.4GHz Rozebrání přijímače z 2.4GHz směrové antény
Commodore 64 Fotky mikropočítače z 80 let
Ferguson Pohled (a oprava) do satelitního přijímače Ferguson AF 6318 CW
Glukometr Rozebrání a popis funkce glukometru
LNB Rozebraný LNB konvertor ze satelitu
Oprava DVD Oprava DVDčka Hyundai
Oprava Switche Poškozený zdroj ve switchi
Požární hlásič Vnitřek požárního hlásiče
Router „Pitva“ a popis routeru
Simatic S7–300 Pohled do útrob PLC Siemens Simatic S7–300
Simatic S7–1200 Pohled do útrob PLC Siemens Simatic S7–1200
Spínací jednotky Rozdíl mezi spínacími jednotkami Siemens a Telemecanique (Schneider)

 

ČASOVAČE & ZDROJE
Bodovka Bodovka z převinutého MOTu
Generator obdel… Jednoduchý generátor obdélníkového signálu 1,5 – 50 Hz
Elektrický ohradník Elektrický ohradník z indukční cívky (zdroj pulzního vn)
Proudový zdroj Proudový zdroj k napájení nejen LED
Stabilizovaný zdroj Výroba nového zdroje
Triakový regulátor/triaková regulace Jednoduchý triakový regulátor napětí (výkonu)
Napájecí zdroj Přestavba mého zdroje do jiné bedny

 

OSCILOSKOP OPD
OPD 602 Osciloskop pomalých dějů/Paměťový osciloskop od Tesly
 
OPJ 619 Paměť rychlých dějů pro OPD 602

 

OSTATNÍ
Digitronové hodiny Digitronové stopky přestavěné na hodiny
Elektromagnetický parkovací asistent Montáž parkovacího asistenta na auto Škoda Fabia 2
Jak správně pájet trafopájkou a jak si vyrobit pájeci očko
Kamerový systém Tip na jednoduchý a levný kamerový systém
Krokové řízení Siemens Logo! Krokové řízení pomocí programovatelného relé Siemens Logo!
Ochrana proti čórkařům Popis, jak fungují rámy v obchodech
Reléové obvody Jednoduchá zapojení s relátky
Tester snímačů Tester indukčních a jiných snímačů

 

 

Otázky k závěrečným (maturitním) zkouškám
otázka č. 1 Ohmův zákon, definice, jednotky
otázka č. 2 Rezistory – druhy, použití, značky, značení hodnot
otázka č. 3 Dělič napětí zatížený a nezatížený
otázka č. 4 Kirchhoffovy zákony, definice, spojování rezistorů
otázka č. 5 Kondenzátory, druhy, jednotky, značení hodnot, spojování kondenzátorů
otázka č. 6 Základní vlastnosti a použití kondenzátorů
otázka č. 7 Cívky, veličiny, jednotky, použití, vzájemné spojování cívek
otázka č. 8 Transformátor, druhy, použití, převod
otázka č. 9 Návrh síťového transformátoru
otázka č. 10 Přechod PN, druhy vodivosti, materiály pro polovodiče
otázka č. 11 Dioda – druhy, použití, parametry
otázka č. 12 Dioda usměrňovací, V-A charakteristika, použití
otázka č. 13 Dioda Zenerova, V-A charakteristika, použití
otázka č. 14 Návrh parametrického stabilizátoru se Zenerovou diodou
otázka č. 15 Druhy usměrňovačů, průběh napětí, filtrace
otázka č. 16 Druhy tranzistorů
otázka č. 17 Základní zapojení bipolárních tranzistorů a vlastnosti
otázka č. 18 Nastavení a stabilizace pracovního bodu
otázka č. 19 Tranzistor jako zesilovač a jako spínač
otázka č. 20 Vazby tranzistorových zesilovačů
otázka č. 21 Výkonové tranzistorové zesilovače (třídy)
otázka č. 22 Astabilní klopný obvod
otázka č. 23 Bistabilní klopný obvod
otázka č. 24 Monostabilní klopný obvod
otázka č. 25 Schmittův klopný obvod
otázka č. 26 OZ – ideální operační zesilovač
otázka č. 27 Zapojení OZ – invertující, neinvertující, diferenciální, integrační, derivační
otázka č. 28 Použití OZ, běžné typy OZ
otázka č. 29 Monolitické stabilizátory napětí
otázka č. 30 Diak, V-A Charakteristika, použití
otázka č. 31 Tyristor, V-A charakteristika, použití
otázka č. 32 Triak , V-A charakteristika, použití
otázka č. 33 Skutečná impulz a jeho části
otázka č. 34 Tvarovací obvody
otázka č. 35 Základní logické funkce
otázka č. 36 Booleova algebra, De Morganův teorém
otázka č. 37 Základní řada TTL
otázka č. 38 Klopné obvody v číslicové technice
otázka č. 39 Multiplexery, demultiplexery, čítače, kodéry, dekodéry, registry
otázka č. 40 Paměti – druhy, vlastnosti, použití
otázka č. 41 Čítače, typy obsažené v řadě TTL
otázka č. 42 Posuvné registry, popis činnosti, použití
otázka č. 43 Sčítačky, poloviční sčítačka
otázka č. 44 kódy, převodníky kódů, nejznámější druhy kódů
otázka č. 45 Časovač 555, popis činnosti, aplikace
otázka č. 46 Převodníky
otázka č. 47 Základní vlastnosti číslicových měření
otázka č. 48 Zdroje referenčního napětí
otázka č. 49 Převod U/R
otázka č. 50 Rozdíl mezi bipolárním a unipolárním tranzistorem
otázka č. 51 Druhy unipolárních tranzistorů
otázka č. 52 Řada CMOS, HCT, HC – použití, rozdíly
otázka č. 53 Přenosová média pro optoelektroniku
otázka č. 54 Aktivní a pasivní součástky
otázka č. 55 Optoelektronický vazební člen
otázka č. 56 Využití optoelektroniky
otázka č. 57 Elektroakustické měniče, druhy, princip činnosti
otázka č. 58 Způsoby a principy záznamu zvuku
otázka č. 59 Zařízení pro reprodukci zvuku a jejich činnost
otázka č. 60 Hlavní části počítače a jejich funkce
otázka č. 61 Princip činnosti tiskáren
otázka č. 62 Princip zápisu na HDD, CD, DVD, Blu-ray
otázka č. 63 Princip činnosti vysílače
otázka č. 64 Princip činnosti přijímače, vlastnosti
otázka č. 65 Princip AM, FM, využití
otázka č. 66 Doplňkové obvody přijímačů
otázka č. 67 Způsoby šíření vln, vedení
otázka č. 68 Druhy vln a jejich vlastnosti
otázka č. 69 Antény – princip, zákl. vlastnosti antén
otázka č. 70 Antény používané pro různé délky vln
otázka č. 1 Hlavní části počítače a jejich funkce, důležité …
otázka č. 2 Software používaný na PC – textový editor …
otázka č. 3 Princip činnosti tiskáren (jehličkových, laserových, inkoustových)…
otázka č. 4 Princip zápisu na HDD, CD a Blu-ray disk…
otázka č. 5 Tranzistory, rozdělení, základní zapojení, výstupní VA charakteristika, použití
otázka č. 6 Usměrňovače – jednofázové, trojfázové, druhy, průběhy napětí, filtrace
otázka č. 7 Vstupní a výstupní zařízení počítače, periferie – jejich princip, použití
otázka č. 8 Paměti – druhy, vlastnosti, použití
otázka č. 9 Zenerova dioda – VA charakteristika…
otázka č. 10 Logické funkce – AND, NAND, OR, NOR, XOR, NO, YES …
otázka č. 11 Klopné obvody v číslicové technice, princip, schéma, použití
otázka č. 12 Optoelektronika, optoelektrický vazební člen a snímače, …
otázka č. 13 Čítače, princip činnosti, druhy a použití
otázka č. 14 Registry, princip činnosti, druhy a použití
otázka č. 15 Kombinační log. obvody
otázka č. 16 Sekvenční log. obvody
otázka č. 17 Polovodičové spínací součástky, VA charakteristika…
otázka č. 18 Bistabilní a Astabilní klopný obvod
otázka č. 19 Monostabilní a Schmittův klopný obvod
otázka č. 20 Vícevrstvé polovodičové součástky – tyristor, diak a triak …
otázka č. 21 Řízení výkonu pomocí tyristorů a triaků, výkonové spínání, řídící obvody
otázka č. 22 Analogové integrované obvody, jejich parametry, základní zapojení
otázka č. 23 Operační zesilovače, vlastnosti, napájení, základní zapojení
otázka č. 24 Internet (WWW, e-mail, TCI/IP, http, HTML), zabezpečení a ochrana dat
otázka č. 25 Operační systémy osobních počítačů, struktura …
otázka č. 1 Vznik elektrického oblouku, vliv prostředí a elektrické zátěže …
otázka č. 2 Zhášení elektrického oblouku. …
otázka č. 3 Zotavné napětí. Náhradní schéma střídavého oblouku …
otázka č. 4 Elektrodynamické síly mezi rovnoběžnými a zahnutými vodiči…
otázka č. 5 Přepětí. Druhy přepětí a jejich účinky na elektrická zařízen…
otázka č. 6 Trojfázové neřízené usměrňovače…
otázka č. 7 Návrh elektromagnetu…
otázka č. 8 Složení a fyzikální princip transformátoru, jeho parametry…
otázka č. 9 Úplné náhradní schéma transformátoru a jeho fázový diagram…
otázka č. 10 Paralelní chod transformátoru.
otázka č. 11 Řízení napětí jednofázových a trojfázových transformátorů.
otázka č. 12 Návrh jednofázového transformátoru
otázka č. 13 Vznik točivého magnetického pole.
otázka č. 14 Provedení a princip činnosti asynchronního motoru, …
otázka č. 15 Momentová charakteristika asynchronního motoru.
otázka č. 16 Spouštění trojfázového asynchronního motoru.
otázka č. 17 Řízení otáček trojfázového asynchronního motoru.
otázka č. 18 Provedení a princip činnosti jednofázového asynchronního motoru.
otázka č. 19 Provedení a princip činnosti synchronních generátorů.
otázka č. 20 Paralelní chod jednofázových alternátorů.
otázka č. 21 Synchronní otáčky. Jejich princip a vlastnosti. Reluktanční motor.
otázka č. 22 Provedení a princip činnosti dynama.
otázka č. 23 Derivační stejnosměrný motor.
otázka č. 24 Sériový stejnosměrný motor. Jeho zapojení a spouštění.
otázka č. 25 Provedení a princip činnosti komutátorového motoru.