Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak fungují rámy v obchodech

0

Ve větších obchodech naprosto běžná záležitost. V poslední době se tento systém stává běžný i v menších obchodech v malých městech. Nemluvím o ničem jiném, než o rámech u východu z obchodu a „čipech“ na každej ptákovině nad 30Kč. Zde si trochu rozebereme princip této ochrany.

Existuje hned několik druhů.

 • Magnetický systém
 • Radiofrekvenční systém
  • Obsahuje laděný LC článek, který je detekován mezi anténami.
  • Velmi časté např na oblečení. Většinou poměrně velký „puk“, pokud je průhledný tak i s viditelnou cívkou a kondenzátorem. Časté pouze i jako samolepka.
  • Deaktivace se provádí vystavení silnému elektromagnetickému poli. V obvodu se naindukuje vysoké napětí, které prorazí kondenzátor – rozladí obvod.
 • Mikrovlnný systém
  • Obsahuje dipólovou anténu spojenou varikapem.
  • Vysílač vysílá frekvenci 2,45 GHz a přijímač reaguje na 2. harmonickou.
  • Nedá se deaktivovat
  • Výroba je nákladná
 • RFID
  • Obsahují anténu a čip, ve kterém je zakódován kód.
  • Používá se spíše pro dozor nad zbožím ve skladech. Do čipu lze uložit větší množství dat.
  • Více na wikipedii.
 • Akustickomagnetický systém
  • Levný
  • Velmi používaný

Jak to teda funguje?

V tagu je několik plíšků. Vždycky jeden z magneticky tvrdého materiálu (lze ho trvale zmagnetovat) a alespoň jeden z magneticky měkkého materiálu (nelze trvale zmagnetovat).

Pokud vystavíme tag střídavému magnetickému poli, plíšky začnou měnit svoji velikost. Tento jev se nazývá Magnetostrikce. Jev však nějakou dobu trvá i po pominutí magnetického pole – plíšek sám generuje střídavé magnetické pole. Velikost proužku a budící frekvence je volena tak, aby došlo k mechanické rezonanci proužku.

Vysílací cívka tedy vysílá každých 20 ms impulz o frekvenci typicky 58 kHz a délce 2 ms. Poté se zbylých 18 ms hlídá jestli nepřijme přijímací cívka nějaký signál. Pokud je mezi cívkami aktivní tag, tak se plíšek uvnitř rozvibruje a i po pominutí budícího signálu vytváří vlastní magnetické pole. Toto magnetické pole je detekováno a vyhodnoceno jako poplach.

Nahoře bez tagu, dole s tagem mezi cívkami

Nahoře v grafu jsou zakresleny pulzy, které vysílá cívka (pokud není mezi cívkami tag, je přijímaný signál stejný). Pokud se do dostatečné vzdálenosti od přijímací cívky (až 5 m) dostane aktivní tag, přijímaný signál vypadá jako na spodní části grafu – po odeznění vysílaného signálu následuje slabší signál generovaný kmitajícím plíškem (modře). Pokud se používá jenom jedna cívka (zastane roli přijímače i vysílače), tak přijímaný signál neobsahuje vysílanou složku (znázorněna červeně) signálu.

Deaktivace tagu se provádí demagnetizací nastavovacího proužku (z magneticky tvrdého materiálu). Tím se posune pracovní bod na začátek hysterezní křivky – obvod se rozladí a plíšek již negeneruje žádné vlastní magnetické pole.

Výhoda tohoto sytému je levná výroba, velký dosah, velká spolehlivost detekce a navíc lze použít pouze jednu cívku, která zastane roli vysílače (první 2 ms) i přijímače (zbylých 18 ms z 20ms cyklu). Hlavní nevýhodou je možnost rušení rušičkou na frekvenci f, nebo prostou likvidací „čipu“… ale to je problém všech těchto zařízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.