Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Line Fractal (beta)

0
Parametry programu
Jméno programu Line Fractal
Verze programu 1.0. (beta)
Jazyk Čeština
Podporované OS Win95 a vyšší
Licence freeware
Velikost 22 kB
Potřebné knihovny msvbvm60.dllcomdlg32.ocx
Vytvořeno v VB6
Stáhnout z Line fractal

Popis programu

Tak jsem se zase dal do prohrabávání starých programů. Tento pochází z doby okolo září 2008, kdy jsem si hrál s fraktálama. Napadlo mě vytvořit si vlastní program, kterej by dokázal „kreslit“ podle zadanýho vzorce, nemusej to bejt rovnou fraktály. Samozřejmě, že rozluštit ručně zadanej vzorec přímo do okna programu je velice složitý, tak jsem udělal pár vlastních.
Tady vidíte, že všechno je vlastně matika 😀 Podle dvou vzorců dokáže program nakreslit třeba srdce a pomocí dalšího ho pěkně vybarvit 🙂 Stačí to jen správně naklikat.

Pokud by vás napadnul nějakej vzorec, tak neváhejte a pošlete mi ho (napiště tady do komentářů). Já ho vyzkouším (pošlu zpátky, nebo tu zveřejním výsledek výpočtu) a kdyžtak do programu přidám 😉

Můžete použít tyto funkce
Sinc Sinus
Cos Kosinus
Tan Tangens
^ Mocnina
Sqr Druhá odmocnina
Abs Absolutní hodnota
+ – * / ( ) Základní matematické funkce a závorky
Mod Modulo (zbytek po celočíselném dělení)
Výška Velikost kreslící plochy v ose Y
Šířka Velikost kreslící plochy v ose X
C1 Čítač 1 – nabývá hodnoty 0–360 (s přesností 3. des. míst)
C2 Čítač 2 – nabývá hodnoty 0–360 (s přesností 3. des. míst)
X, Y Zobrazení správné hodnoty při zadání dvoumístného kódu

Ovládání programu je celkem jednoduché.

Nejdřív si zvolte rozlišení obrázku

 • Klikněte na Obrázek > Velikost obrázku (nebo klikněte na tlačítko Velikost)
 • V zobrazeném okně si ručně zvolte rozlišení.
 • Můžete použít automatický poměr stran
 • Náhled poměru stran se bude automaticky měnit

Zvolte si barvu pozadí

 • Kliknutím na Obrázek > Barva pozadí se zobrazí klasický Win dialog pro výber barvy
 • Zvolte si barvu a potvrďte tlačítkem Ok

Zvolte střed obrázku

 • Střed obrázku (nulová souřadnice) se po změně velikosti obrázku vždy nastaví na střed
 • Vlastní střed lze nastavit kliknutím v kolonce STŘED na vlastní střed a zadáním souřadnic

Zvolte algotitmus výpočtu os X a Y

 • V kolonce X a Y algoritmus vyberte jeden ze sedmi algoritmů

Použité algoritmy os

 • 1 – Sin(C1)
 • 2 – Cos(C1)
 • 3 – Tan(C1)
 • 4 – Sin(C1) + Sin(C2)
 • 5 – Cos(C2) + abs(sin(c1))
 • 6 – Sqr(Abs(Sin(C1)))
 • 7 – ((Sin(C1) * ((Výška / 4) – (Sin(C2) * 60)))) / 100

C1 a C2 jsou čítače – rychlost čítání lze nastavit kliknutím na tlačítko Čítače. Ostatní zkratky viz. výše.

Zvolte algoritmus výpočtu barvy

 • Pokud chcete použít vypočítávané barvy vyberte jeden z algoritmů ze seznamu
 • Pokud chcete nastavit každou barvu zvlášť zatrhněte volbu Vlastní barvy a vyberte v seznamech pro každou barvu zvlášť algoritmus (R – červená, G – zelená, B – modrá)
 • Do každého pole (R, G, B) lze ručně zadat hodnotu barvy v rozsahu 0–255
 

Použité algoritmy barev

 • 1 – RGB(255,255,255) bílá
 • 2 – RGB(0,0,0) černá
 • 3 – R=Int(Abs(Sin(X)250)), G=Int(Abs(Sin(Y)*250)) , B=Int(Abs(Sin(X)*250))
 • 4 – Int(Abs(2553))))

U každé jednotlivé barvy lze nastavit

 • 1 – 0
 • 2 – 128
 • 3 – 255
 • 4 – Abs(Sin(X))*255
 • 5 – Abs(Sin(Y))*255
 • 6 – Abs(Cos(X))*255
 • 7 – Abs(Cos(Y))*255
 • ručně – celé číslo v rozsahu 0 až 255

Velikost

Velikost výsledného obrazce lze nastavit v zozsahu –500% až +500%. Pokud bude hodnota záporná bude obrazec v ose převrácen. Zatrhnutím volby APE a posunováním posuvníku se bude hodnota kopírovat i na druhou osu.

 • Lze nastavit tažením v rozmezí –500% až +500%
 • Zatrhnutím kolonky APE se bude hodnota z jedné osy kopírovat na druhou

Odchylka

U obou os lze nastavit odchylku v rozmezí 0 až 100 bodů. Pokud bude tato odchylka aktivní bude vypočítaný bod posunut o náhodné číslo v zadaném intervalu. Místo kruhu o tloušťce např. 1 pixel lze tedy vytvořit mezikruží vytvořené jakoby sprejem.

 • Lze nastavit v rozmezí 0 až 100 u každé osy zvlášť
 • Pokud je nastaveno 0 odchylka se nepoužije

Vytváření obrázku

Kliknutím na tlačítko START zahájíte vytváření obrázku
Kliknutím na tlačítko STOP zastavíte vytváření obrázku
Kliknutím na tlačítko ERASE vymažete plochu

Funkce Auto redraw

Tato funkce je implicitně zapnuta. Pokud ji vypnete nelze výsledný obrázek uložit (uloží se pouze to, co bylo vytvořeno při zaplé funkci). Pokud překrejete rendrovací plochu (třeba jiným oknem), nebo program minimalizujete bude plocha v místě překrytí vymazána. Proč to tam teda je, když to umí akorát škodit? Vypnutím funkce Auto redraw se vykreslování několikanásovně zrychlí. Obrázek pak lze uložit např. tlačítkem PrintScreen a vložením do nějakého grafického programu.

Uložení obrázku

 • Klikněte na Obrázek > Uložit obrázek (nebo stiskněte Ctrl+P)
 • Zobrazí se dialog s na uložení obrázku

Reset všech hodnot

Pokud si přejete nastavit všechny hodnoty na původní (při spuštění programu) můžete buď program restartovat, nebo kliknout na Soubor > Reset (nebo stiskněte Shift + Del)

Upozornění
V programu nemusí vše fungovat na 100% protože se jedná o nedodělanou verzi (beta). Nicméne, co je zde napsané mělo by fungovat 🙂

Obrázky programu

Ukázka „fraktálu“

Ukázka „fraktálu“

Ukázka „fraktálu“

Ukázka dvou „fraktálů“ překreslených přes sebe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.