Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

OPJ 619

0

Karta pro záznam jednoho analogového, nebo osmi logických signálů.

Kazeta OPJ 619 ve spojení s osciloskopem (OPD 602) a kazetou časové základny (OPJ 612) umožňuje záznam a zobrazení jednoho analogového (režim analog), nebo osmi logických (režim log.) signálů. Vzorkovací kmitočet je při zobrazení analogového signálu volitelný do 400 kHz, při záznamu logických signálů do 3,6 MHz. Hlavní předností kazety je schopnost zobrazit „minulost, přítomnost i budoucnost“ vzhledem k okamžiku spuštění. To znamená, že okamžik spuštění může být zobrazen např. uprostřed obrazovky a nikoliv jako u běžného osciloskopu pouze na začátku.

Spouštěcí impulz lze přivést zvenčí nebo jej odvodit z výskytu zvolené kombinace logických signálů na vstupu paměti (i v režimu analog).
V režimu log lze zvolit spouštění jedním z osmi vstupních signálů. Ve všech případech spouštění lze volit spouštění vzestupnou nebo sestupnou hranou. Zvolený spouštěcí signál je vyveden do konektoru na zadní straně OPD 602.

Obraz na obrazovce se obnovuje buď automaticky (asi po 2s), nebo ručně stiskem tlačítka START
Zaznamenaný analogový (digitální) signál lze zobrazit ve formě digitální, nebo analogové (dle nastavené funkce)

Technické parametry
Provozní podmínky
Teplota okolí
25 ± 15°C
Relativní vlhkost
<= 80%
Technické parametry
Rozdílová vstupní impedance
1MOhm
Citlivost
1, 3, 10, 30, 100, 300, 1300mV / dil ±15%
Dolní mezní kmitočet
0 nebo 2Hz
Horní mezní kmitočet
rozsah 1 mV
5 kHz
rozsah 3 mV
20 kHz
ostatní
30 kHz
Rozsah výstupního napětí DA převodníku
±1,2V ±15%
Rozsah nast. rozhodovací úrovně vstup. komparátoru
>= ±4V
Rozhodovací napětí v poloze TTL
+1,4V ± 15%
Doba zobrazení v režimu Auto
2s –50% +80%
Délka paměti (ms; tolerance ±15%)
Vzorkovací kmitočet (kHz)
skutečná
jmenovitá
3600
0,284
0,3
1800
0,568
0,6
800
1,280
1,25
400
2,56
2,5
200
5,12
5
100
10,24
10
50
20,48
20
25
40,96
40
12,5
81,92
80
6,25
163,84
160
3,125
327,68
320
Pohled na celou kazetu

Přední panel

Jedna z desek ze strany spojů

Ze zadní strany (výstup je v nejnižší poloze)

Jedna z desek ze strany součástek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.