Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Stabilita frekvence elektrické sítě

1

Před několika lety jsem předělával staré digitronové stopky na hodiny. V původních stopkách se řídící frekvence brala z frekvence sítě. I přes to, že frekvence sítě by měla být stabilní, rozhodl jsem se původní obvod nahradit krystalovým oscilátorem. Nyní se chystám na další předělávku stopek… avšak v tomto případě bych rád využil původní obvod, který synchronizuje běh stopek se síťovou frekvencí. V dnešní době by měla být frekvence na tolik…

Uzemnění a prostupy

1

Po vybagrování základových pasů a po jejich částečném sesunutí nastala rychlá akce – „vše dodělat a zalít betonem“. Nechtěl jsme riskovat další sesuvy hlíny do zákopů. Bohužel, to nejde jen tak… Některé rohy byly sesypané (půda je kamenitá), před zalitím je dále potřeba vyrobit základový zemnič a prostupy pro přívod elektřiny, vody, vývod odpadu atd. Závidím tem, co mají pasy vykopané „jako když řízne laserem“. První etapa byl základový zemnič.…

Přesné vytyčení stavby a parcely a bagrování pasů

0

Po skrývce ornice je možné přistoupit k započetí stavby jako takové. Nejprve je nutné vyměřit přesnou polohu domu. V mém případě se jedná pouze o 4 body, protože dům bude obdélníkový. V případě různých tvarů „L“, „T“, apod. je dobré si nechat naměřit bodů více. To platí dvojnásob, pokud je dům ve svahu – při měření obyčejným pásmem od bodu k bodu se převýšení promítá do samotného půdorysu a tak…

Vytyčení prostoru stavby a skrývka ornice

0

Před samotným bagrováním základových pasů je nutné shrnout ornici a umístit někde bokem na parcele. Odstranit ornici je potřeba s nějakým rozumným přesahem proti plánované velikosti domu kvůli zlepšení manipulace. Samozřejmě, čím víc, tím líp. Ale zase je zbytečné odstraňovat 5 metrů na každou stranu. Na straně pozemku jsou dva body u kterých „jistě vím“, že určují roh parcely. Od těch se lze snadno 30m pásmem naměřit půdorys domu a…

Programování Siemens Logo! #6 – Webové rozhraní

1

Od Loga! 8 verze 8.2 (obj. kód 6ED1052-xxx08-0BA0) lze provozovat v přímo v modulu webserver s vlastními stránky. Je to docela rozdíl oproti jednoduchému zobrazení displeje a stavu hodnot pomocí tabulky tagů. Ale i tato možnost je zachována. Nyní je možné vytvořit „plnohodnotnou“ webovou prezentaci, ke které lze přistupovat na počítači, nebo mobilním telefonem. Je možné zobrazovat hodnoty, nebo naopak hodnoty nastavovat. Samozřejmostí je možnost na jednotlivé stránky přidávat grafiku,…