Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Převod R/U

0

Princip vyplývá z Ohmova zákona UX = In * R[V; A, Ω].
Hlavní problém je zajistit aby referenční proud In byl konstantní, protože RX je proměnný.

Použití zdroje konstantního proudu

Zapojit RX do zpětné vazby zesilovače

 

Konstantní proud je vytvořen pomocí zdroje el. napětí UREF a normálového odporu RN, zanedbáme-li vstupní proud. OZ teče proud IN, vytvoří se na něm úbytek a tím i na výstupu OZ napětí UX. Záměnou RN můžeme snadno měnit rozsah měření. Jsme omezeni napětím ±10V

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.