Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Programování Siemens Logo! #3 – Časovače a analog

1

Už s pomocí základních logických funkcí z minulého dílu je možné vytvořit funkční stroj, nebo obvod, který je reálně možné použít. Logo! však umožňuje přidat do programu i časovače, čítače a další podobné funkce jež využívají analogovou hodnotu. Pomocí časovačů lze vytvořit různá zpoždění, automatické spouštění a podobně. Pomocí čítačů je možné například načítat počet sepnutí čidla a toto vyhodnocovat v další logice.

Cílem tohoto článku není dopodrobna popisovat funkce všech jednotlivých bloků (od toho je nápověda programu), ale spíše nastínit možné využití některých nejpoužívanějších funkcí. Pro všechny podobné bloky je společné větší možnosti nastavení. U bloků je možné nastavit samozřejmě časy zpoždění, prahové hodnoty, zamezit modifikaci z menu Loga (Ochrana aktivní) a nastavit zachování nastavené hodnoty při vypnutí napájení Loga! (Paměť).

Další obrovskou výhodou je možnost modifikovat parametry dynamicky v programu. Program pak není omezen na pevně nastavené časy, nebo počty od programátora, ale je možné např. hodnoty čítačů modifikovat pomocí tlačítek, nebo signálem na některém ze vstupů.

*Pokud se zajímáte o rozběh Y/D pomocí modulu Siemens Logo, navštivte článek Rozběh hvězda-trojúhelník s modulem Siemens Logo!.

Časovače

Základními a nejpoužívanějšími časovači jsou Zpožděné zapnutí (delay-on) a Zpožděné vypnutí (delay-off). Tyto funkce běžně měla i starší časová relé. Jak již napovídají názvy, zpožděné zapnutí sepne svůj výstup s nějakým zpoždění oproti spouštěcímu vstupu. Zpožděné vypnutí vypne svůj výstup s nějakým zpožděním po odeznění vstupního signálu. Další často používanou funkcí je např. Asynchronní pulzní generátor, což není nic jiného než běžný astabilní klopný obvod u kterého lze nastavovat délku sepnutí a rozepnutí. Na každém bloku je znázorněna zjednodušená časová osa s vstupním a výstupním signálem. Je tedy možné i běžným pohledem na blok zjistit jeho funkci. Více samozřejmě nabídne nápověda.

Přehled časovačů
Možnosti nastavení časovače. Zpožděné vypnutí nastaveno na 5 minut 15 sekund. Ochrana je aktivní, nelze tedy čas měnit z menu jednotky.

Čítače

Čítače jsou speciální funkce, které umožňují počítat, nebo porovnávat počet náběžných hran signálů na svém vstupu. Logo! umožňuje vysokorychlostní čítání, pokud je vstup čítače připojen přímo ke vstupu I3, I4, I5, nebo I6. Pak je možné čítat signály s frekvencí až 5 kHz. Je tedy možné např. měřit počet otočení motoru, nebo detekovat správnou rychlost dopravníkového pásu. Pozor, u ostatních vstupů takovou rychlost není možné použít. Také to nefunguje, pokud signál prochází nějakou logickou funkcí… Je nutné přímé připojení.

Na obrázku níže je příklad třech časovačů:

 • B001 je zpožděné zapnutí s časem nastaveným na 3 sekundy. Pokud je délka signálu na vstupu I1 delší než 3 s, tak výstup bloku sepne výstup Q1. Po vypnutí I1 vypne i výstup.
 • B002 je zpožděné vypnutí s nastaveným časem zpoždění 3 sekundy. Zapnutím vstupu I1 sepne i výstup bloku a výstup Q2. Po vypnutí vstupu I1 blok časuje 3 sekundy a teprve po „odčasování“ je výstup Q2 vypnut. Čas lze zkrátit sepnutím vstupu I2, který je připojen na reset bloku B002.
 • B003 je asynchronní pulzní generátor, což není nic jiného než běžný klopný obvod u kterého lze nastavit dobu sepnutí a dobu vypnutí. V tomto případě je doba vypnutí (TL) pevně nastavena na 3 sekundy. Doba zapnutí (LH) je však dynamicky nastavována z pomocného dopředného/zpětného čítače B004. Hodnotu čítače je možné nastavit pomocí vstupů I4 a I5. Hodnota (Cnt – aktuální hodnota čítače) je potom přenesena do bloku B003. Vstup Cnt slouží k změně hodnoty. Vstup Dir určuje směr čítání. Tímto způsobem je možné měnit parametry stroje za provozu pomocí tlačítek.

Analogové funkce

Hodnoty z čítačů, časovačů a analogových vstupů lze zpracovávat pomocí analogových funkcí. Některé bloky mají analogové vstupy a digitální výstupy. U všech těchto funkcí lze však pracovat s parametry, do kterých se často kopírují hodnoty vstupů a vypočítaného výstupu. Lze tedy např. s pomocí analogového zesilovače pracovat s hodnotou ze vstupu v bloku Matematické instrukce. Tuto hodnotu lze dále nastavovat do dalších čítačů, nebo časovačů.

Na následujícím obrázku je příklad použití analogových vstupů a práce s jejich hodnotami. Vstupy AI1 a AI2 jsou přivedeny na analogové zesilovače B007 a B008. Zde je možné signál zesílit (gain) a posunout (offset). Výstupy analogových zesilovačů musí být zakončeny nějakým blokem. Pokud není vhodné použít přímo analogový výstup, je možné použít analogový příznak.

Dále jsou použity přímo hodnoty z výpočtu zesilovačů. Ty jsou přivedeny jako parametry do Matematické instrukce B006, kde je nastaveno násobení mezi prvním a druhým parametrem. Matematická instrukce se musí aktivovat vstupem enable. Zde je prostor k použití bloku High. Výstup z matematické instukce je odeslán přímo na analogový výstup AQ1. Dále je hodnota výpočtu přenesena do hodnot asynchronního pulzního generátoru B009 jako počet milisekund. Ten podle nastavené hodnoty zapíná a vypíná výstup Q4

Na analogovém stupu AI1 je hodnota 5. Na analogovém stupu AI2 je hodnota 100. Hodnoty nejsou zesilovány (zesílení = 1) ani posunuty (offset = 0). Po vynásobení těchto hodnot je výsledek 500. Ten je přenesen do časovače jako hodnota 500 ms. Výstup časovače B009 tedy bude 0,5 s aktivní a 0,5 s neaktivní.

 

Paměť a Ochrana nastavení

Základní jednotka Loga! s displejem umožňuje kromě diagnostiky a sledování vstupů a výstupů i modifikovat parametry jednotlivých bloků. Pokud má některý z bloků možnost nastavení, je potom v menu Program > Set Parameter číslo příslušného bloku. Zde je možné upravit výchozí parametry. Editaci lze snadno zamezit zatrhnutím volby „Ochrana aktivní“ v nastavení bloku.

Tímto lze snadno umožnit obsluze nastavení několika konkrétních parametrů aniž by bylo nutné osazovat potenciometry, nebo tlačítka. Konfigurace přes menu je vhodná spíše pro nějaké méně časté změny parametrů – změny od technologa, nebo údržby; ne přímo pro obsluhu.

Seznam editovatelných bloků
Editovatelné parametry bloku B003 – je zde pouze jedna časová konstanta 2 sekundy

Aktuální hodnoty časovačů a čítačů je možné uchovat i při výpadku napájení modulu. Pokud je v nastavení bloku zatržena volba „Paměť“, je po obnovení napájení nastaven příslušný blok na svoji původní hodnotu.

Na displeji je zobrazeno:

 • B3 – číslo editovaného bloku
 • 1/1 – počet stránek s parametry
 • +/ – znaménko plus a mínus určuje, zda je aktivní ochrana nastavení. Lomítko, nebo znak „R“ určuje, zda je aktivní paměť bloku (blok je remanentní)
 • T – samotná časová konstanta bloku

Pro jiný blok může být použito samozřejmě daleko více parametrů. Například hláška na displeji má tři stránky konfigurace. Více informací lze samozřejmě opět nalézt v nápovědě programu.

 

Další díly seriálu „Programování Siemens Logo!“:

 1. Juraj Ircha Juraj Ircha

  Dobrý deň
  Dá sa nejako nastaviť M, alebo AM v Logo8 ako retentive?

  Ircha

  Peťan: Samotný flag retentive být neumí. Ale místo M by šel použít klopný obvod RS. Místo AM by šel teoreticky použít třeba dopředný/zpětný čítač.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.