Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Programování Siemens Logo! #4 – Tvorba programu bez software

0

V této čtvrté kapitole trošku zvolním a na rozdíl od minulých dílů ukážu tvorbu a úpravu programu bez nutnosti použití aplikace Logo! Soft Comfort. Samozřejmě, že tvorba grafického programu na malém černobílém displeji a s pomocí šesti tlačítek není zcela komfortní. Ale na nějaké malé úpravy, nebo tvorbu jednoduchého programu je Logo! 8 poměrně použitelné.

Pro samotnou tvorbu je samozřejmě nutné mít řídící jednotku s displejem, ideálně i papír a tužku pro přehlednější zakreslení programu na papír.
Program se vytváří v menu Program > Edit Prog. Pokud v modulu není žádný program, je zobrazen pouze blok New, pomocí kterého se přidává nový blok. Pokud v modulu už nějaký program je, je možné přidávat nové bloky a stávající editovat.

Koncepce tvorby programu je podobná jako v aplikaci. Nejdřív se vytvoří nějaký koncový blok (třeba výstup) a postupně se vytváří logika směrem ke vstupu. K vstupům jednotlivých bloků se přiřadí názvy spojených bloků. Logo! potom dokreslí čáry mezi těmito bloky. Pro udržení přehledu je dobré si program rozkreslit na kus papíru a teprve potom nakonfigurovat do Loga! Jednotlivým blokům jsou přiděleny názvy (B1, B2, …), které je zase dobré psát zpět na papír.

U bloků je nutné nastavit samotný typ, vstup, výstup a případné parametry. Nastavení parametrů je stejné jako v menu Set Parameter. Vše je samozřejmě možné dodatečně editovat.

 

Zamýšlené blokové schéma
Editor programu Loga. Nyní zde není žádný program. Pouze tlačítko pro přidání nového bloku
Pro přidání, nebo editování bloku je nutné ho nejdříve označit.
Vložený blok je digitální výstup Q1. Označený parametr lze editovat např. na jiný výstup. Místo „In“ je nutné vyplnit vstupní blok.
Předcházející blok pro Q1 je blok B1 – AND. K jednotlivým vstupům je možné přiřadit další předcházející bloky, nebo vstupy.
Náhled na výsledné blokové schéma. Je zde pouze několik málo bloků, takže je poměrně přehledné.
Označený blok je možné snadno editovat.
B1 je čtyřvstupový AND, na třetí vstup je možné přidat např. časovač (kategorie SF).
U časovače (zde On-Delay) je možné nastavit více parametrů. Kromě samotného typu časovače je nutné přiřadit vstup (nepřiřazený vstup Trg), výstup (blok B1), název (B2) a čas (Par).

 

Jednotlivé bloky je možné i po přidání editovat. Editace je možná buď přímo z menu tvorby programu, nebo z menu Set Parameter, kde je možné měnit např. doby časovačů. Pro odstranění bloku je nutné v navazujícím bloku odstranit odkaz na blok. Pokud se např. na bloku B1 vstup I1 přenastaví na prázdnou hodnotu, bude blok I1 odstraněn.

Dále je možné editovat názvy bloků. Toto nedoporučuji moc používat, protože se sice změní název bloku, ale v přehledu bloků programu jsou stále názvy B1, B2 atd. Takže pak nemusí být úplně zřejmé, které bloky jsou propojeny.

Samozřejmě, že nejlepší varianta tvorby programu je použití software Logo Soft Comfort. Ale jako nouzovou situaci i toto lze použít…

 

Další díly seriálu „Programování Siemens Logo!“:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.