Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Programování Siemens Logo! #5 – Datalogger

0

Siemens Logo! 8 lze díky vnitřní paměti a možnosti použití SD karty využít jako jednoduchý, ale celkem schopný datalogger. Použití funkce datového logu je velice snadné a v kombinaci s uživatelským programem a webovým rozhraním krásně efektivní.

Logovat data lze do vnitřní paměti Loga!, nebo na vloženou microSD kartu (karta musí být formátována jako FAT32). K obsluze slouží pouze jeden programový blok s názvem „Datový log„, který lze nalézt úplně dole v instrukcích. I když nejsou vlastnosti tohoto bloků rozsáhlé, je jeho použití velice snadné. Blok má pouze jeden vstup Enable. Na náběžné hraně signálu tohoto vstupu uloží nastavené datové položky do logu buď do vnitřní paměti, nebo na kartu.

Logo! obsahuje 1024 bajtů velký buffer. Pokud buffer obsahuje 512 bajtů, jsou data automaticky zaznamenávána na microSD kartu. Pokud je rychlost logování větší než rychlost karty, je možné že dojde ke ztrátě logovaných dat. Rychlost by tedy neměla být větší, než jeden záznam za 500 ms. Pokud není v modulu microSD vložena, je zaznamenáno pouze 512 bajtů dat a zbylá data jsou ztracena.

Na kartu je možné uložit maximálně 50 datových logů. Každý datový log může obsahovat až 20000 řádků dat. Nový soubor je vytvořen vždy při přehrání programu, nebo při překročení počtu řádků v souboru. Data jsou uložena v souborech s příponou .csv a jako oddělovač slouží čárky. Soubor lze tedy snadno otevřít v Excelu a dále s ním pracovat jako s tabulkou. Více informací lze najít v online nápovědě, nebo v datasheetu modulu.

Logovaná data zobrazená v Excelu (čas záznamu, analogový vstup, digitální vstupy a counter)

Nejjednodušší program na zaznamenávání by mohl vypadat jako na obrázku níže. Signály ze vstupů I1 a I2 lze logování spustit a zastavit. Logování probíhá na náběžné hraně signálu Enable bloku L1, je tedy nutné použít např. asynchronní pulzní generátor (B003) aby byly vytvořeny potřebné signály. Rychlost logování lze nastavit libovolnou, samozřejmě se spodním limitem 0,5 s.

V okně nastavení datového logu je možné vybrat z analogových i digitálních vstupů, výstupů a příznaků. Digitální hodnoty se zaznamenávají vždy po osmi hodnotách (je zaznamenán např. vstup I1 až I8). Pokud je v programu vložen nějaký blok, u kterého je možné jeho hodnotu zaznamenávat, je v seznamu zobrazena i ta s příslušnými parametry.

Program pro logování hodnot

Zároveň s logováním samozřejmě může v Logu! běžet uživatelský program. Start datového logu je tedy možné spustit podmíněně např. s přibývající teplotou, logovat přepočítané hodnoty z matematických instrukcí atd.

Získání souborů s datovým logem lze buď jednoduše překopírováním souboru z paměťové karty, nebo pomocí programu Logo Soft Comfort. Název souborů na kartě je poslední číslo z IP adresy a pořadové číslo záznamu. Na obrázku níže je ještě zazálohovaný program.

Výpis souborů z microSD karty (LOGO_U_P.bin je zálohovaný program Loga!)

Pomocí software lze poslední datový log získat kliknutím na Nástroje > Přenos > Nahrát datový log. V okně se zvolí požadovaná IP adresa a klikne se na tlačítko Nahrát. Soubor se uloží s názvem celé IP adresy a datem a časem uložení. Název lze samozřejmě změnit.

Nahrání datového logu do PC v software Logo!Soft Comfort

Datový log je tak jednoduchá funkce, že k tomu asi nelze napsat více. Stačí vložit do řídící jednotky paměťovou kartu a zkusit logovat hodnoty…

Další díly seriálu „Programování Siemens Logo!“:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.