Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Staré relé – nadproudové relé R100, R101

0

Tento článek je součástí článku Zapojení starých relé, který slouží jako rozcestník. K některým relátkům vychází videa na YouTube.

Nadproudové relé R100 a R101 slouží ve spojení se spínacím prvkem (zejména stykači) k ochraně motorů před přetížením a výpadkem fáze. Relé R101 se liší od relé R100 jiným proudovým rozsahem.
Nadproudové relé se připojuje podobně jako jistič, nebo pojistky k silovým obvodům např. motoru. Relé měří procházející proud a v případě nadproudu přepne své pomocné kontakty, jimiž může být vypnut stykač, případně sepnuta signalizace poruchy.

Tepelné relé R100 – vyskočené tlačítko značí vypnutý stav

Relé má z vnější strany silové a ovládací svorky. Přes tři dvojice silových svorek prochází měřený proud. Pokud proud překročí určitou mez (viz graf) relé rozepne/sepne svoje ovládací kontakty. Jmenovitý proud relé se nastavuje otočným kolečkem. Vypnutí signalizuje vyskočené tlačítko (viz obrázek výše). Jeho stisknutím je relé uvedeno do výchozího stavu.

Uvnitř přístroje jsou topítka a bimetalové plechy. Topítka se vlivem procházejícího proudu zahřívají a tím zahřívají i jednotlivé bimetaly. Ty jsou mechanicky spojena tak, aby při určitém průhybu vybavili spínací mechanizmus. Mechanizmus relé zcitlivuje přístroj proti nesymetrickému zatížení fází – tedy i výpadku fáze. V případě provozu s 1f motorem je nutné ho připojit přes všechny tři fáze, jinak by byl detekován výpadek fáze a relé by vypnulo.
Relé je navíc teplotně kompenzováno, takže nastavený proud není závislý na okolní teplotě. Ovládacím kolečkem lze nastavit úroveň vypnutí (lze nastavit maximální procházející proud). Relé nechrání proti zkratu – je nutné mu předřadit buď jistič, nebo tavné pojistky!

Vnitřní uspořádání relé – jsou viditelné bimetalové plechy

 

Možné použití nadproudové ochrany při rozběhu motoru Y/D
 • Svorky hlavního obvodu (silového): 1–2, 2–4, 3–5; nebo A2-A3, B2-B3, C2-C3
 • Svorky pomocných kontaktů: 95–96, 97–98; nebo P-Q, 1–2 (kurzívou jsou označeny kontakty, které jsou při sepnutím relé sepnuty)
 • Zatížení pomocných kontaktů: 230 V, 2 A
 • Příkon jedné fáze přístroje: 1,5 W/Inom
 • Životnost: min. 1000 sepnutí
 • Teplota okolí: –15 až 40 °C
 • Montáž ve svislé poloze
 • Rázová odolnost: 5 G

U typů R100 – 0,1 a 0,5 A je nutné počítat se snížením rozběhového momentu jištěného elektromotoru s ohledem na příslušný úbytek napětí při rozběhu. Pro určení úbytku napětí na jistícím relé je třeba vycházet z jmenovitého příkonu topítka, které činí 1,5 W (při jmenovitém proudu).

Charakteristika nadproudového relé R100 a R101

 

Seznam nadproudových relé R100 a R101
Typ Jmenovitá hodnota (A) Nařiditelnost (A) Max. pojistky (A)
R100 0,1 0,08 – 0,12 2
0,15 0,12 – 0,18 2
0,23 0,18 – 0,28 2
0,34 0,27 – 0,4 2
0,5 0,4 – 0,6 4
0,7 0,56 – 0,84 4
1,0 0,8 – 1,2 6
1,5 1,2 – 1,8 6
2,3 1,8 – 2,8 10
3,4 2,7 – 4 15
5 4 – 6 20
7 5,6 – 8,4 25
10 8 – 12 35
15 12 – 18 50
R101 23 18 – 28 63 (pomalá), 80 (rychlá)
34 27 – 40 80 (pomalá), 100 (rychlá)

Pokud nevyhovují proudové hodnoty relé je možné místo hlavního obvodu zapojit proudové transformátory JT. Transformátory jsou konstruovány tak,  že při jmenovitém proudu primárního vinutí (provlečený vodič) je proud sekundárního vinutí roven 1 A. Vícenásobným provlečením měřeného vodiče lze tento proud redukovat (viz příklad níže)

 • Jmenovité primární proudy: 100, 150, 230, 340 a 500 A
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Jmenovitý příkon: 1,5 VA
 • Jmenovitý proud sekundáru: 1 A
 • Jmenovité napětí: 500 V
Použití proudových transformátorů na rozšíření rozsahu
Proud jištěného obvodu (A) Použitý transformátor Počet závitů
75 JT 150 A 2
50 JT 100 A 2
33 JT 100 A 3
25 JT 100 A 4
20 JT 100 A 5
17 JT 100 A 6
14,3 JT 100 A 7
12,5 JT 100 A 8

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.