mylms

... web o elektronice


1 - Vznik elektrického oblouku, vliv prostředí ...

Vznik elektrického oblouku, vliv prostředí a elektrické zátěže na jeho trvání, graf rozložení úbytku napětí na oblouku a využití tohoto poznatku v konstrukci spínačů.

Elektrický oblouk je elektrický výboj válcového tvaru soustředěný do tenkého sloupce, jehož jádro tvoří ionizovaný plyn (plazma).

Elektrický proud v plynech se za normálních podmínek nevyskytuje, ale může se vyskytovat za zvláštních podmínek. Tyto podmínky musí v plynu způsobit vznik volných částic (typicky elektronů) s elektrickým nábojem.

1-1Aby mezi dvěma kontakty mohl vzniknout oblouk, musí být mezi nimi jisté minimální napětí, které závisí na jejich materiálu a okolí. Při mezním, nebo menším napětí můžeme vypínat i velmi značné proudy bez jiskření s minimálním zdvihem kontaktů. Při použití měděných kontaktů vzniká elektrický oblouk již při přerušení stejnosměrného proudu 0,5A s napětím vyšším než 15V

Elektrický oblouk vzniká oddálením kontaktů, jimiž prochází proud. V okamžiku vypínání se postupně kontaktní tlak zmenšuje, zmenšují se stykové plochy (zvětšuje se proudová hustota v místě styku), až se kovový styk přeruší. V posledních okamžicích spojení se zvýší teplota kovu ve stykových bodech tak, že se kov odpařuje. Energie nahromaděná v indukčnostech a kapacitách obvodu způsobí přepětí, které prorazí vzdálenost mezi kontakty a vznikne oblouk.

Výpočet proudové hustoty
Hustota elektrického proudu je definována jako podíl elektrického proudu procházejícího daným průřezem vodiče.

  • J=I/S [A/m2; A, m2]

 

Řez elektrickým obloukem

1-2


  • Teplota el. oblouku od 6000 do 16 000K
  • Teplota závisí na prostředí hoření oblouku a na intenzitě jeho chlazení


Rozložení úbytků napětí na elektrickém oblouku

 
 
1-3

K – katoda, A – anoda, IOB – proud oblouku, UK – katodový úbytek (přechod katoda-plazma), UT – úbytek na těle oblouku (plazma), UA – anodový úbytek (přechod anoda-plazma)


Napětí mezi kontakty je dáno především napětím při přechodu z kontaktu do plazmy (UK a UA). Samotné tělo oblouku je ionizováno a stává se značně vodivým. Na kladném kontaktu vznikají důlky a na záporném kuličky.

Elektrický oblouk je tvořen elektrony a ionty. Vedení proudu způsobují především elektrony vzhledem k své nízké hmotnosti 9,109 * 10-31 kg.

Kontakty vypínačů, stykačů, jističů, … musí přerušovat v krátkých časech proudy od několika mA do tisíců Ampér. Na sepnutých kontaktech by měl být co nejmenší přechodový odpor (především kvůli zahřívání). Při spínání a hlavně rozpínání kontaktů pod proudem vznikají jiskry, nebo elektrický oblouk o značné teplotě, který způsobuje tavení a odpařování kontaktového materiálu. Při sepnutí kontaktů nesmí dojít k jejich spečení, které by zabránilo jejich rozepnutí!

Požadavky na kontakty:

  • Dobrá elektrická vodivost
  • Odolnost proti opalování
  • Stálost vůči prostředí (např. odolnost proti oxidaci)
  • Mechanická stálost (např. přiměřená tvrdost)

 

Nejčastěji jsou používány ryzí kovy (zlato, stříbro, měď, molybden), nebo jejich slitiny.

U spínačů pro velké proudy bývají kontakty provedeny tak, že je splněn požadavek na dobrou vodivost i odolnost proti opalování. Kontakt je tak rozdělen na dva dílčí kontakty.

Hlavní kontakty jsou z dobře vodivého materiálu (nižší odolnost proti opalování).
Opalovací kontakty jsou z materiálu odolnému proti opalování (nižší vodivost).

1-4

Mechanicky je docíleno toho, že při zapínání jsou nejdříve sepnuty opalovací kontakty a teprve poté hlavní kontakty. Při rozpínání jsou nejdříve rozepnuty hlavní kontakty a poté kontakty opalovací.Napsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika ESP. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 9953x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.