mylms.cz

... web o elektronice


10) Přechod PN, druhy vodivosti, materiály pro polovodiče

Polovodičové materiály se nazývají polovodičové, protože jejich měrný odpor (měrná vodivost) je mezi odporem (vodivostí) vodičů (kovů) a nevodičů (izolantů). Vodivost polovodičů lze velmi ovlivnit příměsemi (složením polovodiče), nebo jinými vlivy (světlo, teplo).

Materiály pro polovodiče Jako polovodičové prvky jsou téměř bezvýhradně používány buď prvky (křemík, germanium) a chemické sloučeniny (galiumarsenid, nebo indiumantimonit) které krystalizují ve stejné soustavě jako diamant.

Druhy vodivosti

  • Polovodič typu N – převaha negativních nábojů (elektronů)
  • Polovodič typu P – převaha pozitivních nábojů (děr – chybějící elektrony)


PN přechod Každá polovodičová součástka má PN přechod. Tento přechod má „usměrňovací schopnost“ tj. propouští elektrony pouze jedním směrem. Stejný účinek má i přechod polovodič-kov.

Přechod PN působí jako kondenzátor – závěrná vrstva má svou kapacitu

 

10-1Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 17:23:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 10598x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.