mylms.cz

... web o elektronice


15) Druhy usměrňovačů, průběh napětí, filtrace

 • Usměrňovače se dělí na řízené a neřízené.
 • U neřízených usměrňovačů je výstupní napětí určeno způsobem zapojení usměrňovače.
 • U řízených usměrňovačů je možno výstupní napětí regulovat.
 • Řízené usměrňovače obsahují aktivní součástky (např. tyristory)


Druhy usměrňovačů – neřízené

Neřízené jednopulzní jednocestné usměrnění

 • Využívá chování diody v propustném a závěrném směru.
 • Jednopulzní jednocestné zapojení nechá projít do spotřebiče jen půlvlny jedné polarity a zbylé půlvlny nepropustí.

15-1

 Neřízené dvoucestné usměrnění s děleným sekundárním vinutím

 • Vyžaduje transformátor s vyvedeným středem sekundárního vinutí
 • Kladná půlvlna vždy projde přes diodu (D1, D2) na výstup.
 • Toto zapojení se využívalo dříve kvůli vysoké ceně polovodičových diod.

15-2

 

Neřízené dvoucestné usměrnění v můstkovém zapojení

 • Připojuje se na běžný transformátor, nebo přímo na síť.
 • Obsahuje 4 usměrňovací diody (D1, D2 – vedou pouze kladnou půlvlnu; D3, D4 – vedou pouze zápornou půlvlnu)
 • Dnes nejpožívanější zapojení (lze zakoupit jako monolitickou součástku)

15-3

 

Filtrace

Na rozdíl od akumulátoru nedodává usměrňovač ideální stejnosměrné napětí, ale pulzující stejnosměrné napětí, které si lze představit jako směs ideálního stejnosměrného napětí á střídavé složky.


Filtrace pomocí kondenzátoru

 • V tomto zapojení se využívá nabíjení a vybíjení kondenzátoru, který je v obvodu připojen paralelně.
 • Kondenzátor napětí vyhladí a zvětší.

15-4


RC-filtrační člen

 • Protože není výstupní napětí po vyhlazení kondenzátorem (černě) dokonale vyhlazeno používají se RC a LC filtrační členy.
 • Tyto filtrační členy lépe vyhladí vstupní napětí. Výstupní napětí (modře) obsahuje méně střídavé složky.
 • Používají se i LC filtrační členy – mají charakteristiku dolní propusti a střídavou složku napětí utlumí

15-5

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránku.Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 17:35:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 19677x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.