mylms

... web o elektronice


15) Druhy usměrňovačů, průběh napětí, filtrace

 • Usměrňovače se dělí na řízené a neřízené.
 • U neřízených usměrňovačů je výstupní napětí určeno způsobem zapojení usměrňovače.
 • U řízených usměrňovačů je možno výstupní napětí regulovat.
 • Řízené usměrňovače obsahují aktivní součástky (např. tyristory)


Druhy usměrňovačů – neřízené

Neřízené jednopulzní jednocestné usměrnění

 • Využívá chování diody v propustném a závěrném směru.
 • Jednopulzní jednocestné zapojení nechá projít do spotřebiče jen půlvlny jedné polarity a zbylé půlvlny nepropustí.

15-1

 Neřízené dvoucestné usměrnění s děleným sekundárním vinutím

 • Vyžaduje transformátor s vyvedeným středem sekundárního vinutí
 • Kladná půlvlna vždy projde přes diodu (D1, D2) na výstup.
 • Toto zapojení se využívalo dříve kvůli vysoké ceně polovodičových diod.

15-2

 

Neřízené dvoucestné usměrnění v můstkovém zapojení

 • Připojuje se na běžný transformátor, nebo přímo na síť.
 • Obsahuje 4 usměrňovací diody (D1, D2 – vedou pouze kladnou půlvlnu; D3, D4 – vedou pouze zápornou půlvlnu)
 • Dnes nejpožívanější zapojení (lze zakoupit jako monolitickou součástku)

15-3

 

Filtrace

Na rozdíl od akumulátoru nedodává usměrňovač ideální stejnosměrné napětí, ale pulzující stejnosměrné napětí, které si lze představit jako směs ideálního stejnosměrného napětí á střídavé složky.


Filtrace pomocí kondenzátoru

 • V tomto zapojení se využívá nabíjení a vybíjení kondenzátoru, který je v obvodu připojen paralelně.
 • Kondenzátor napětí vyhladí a zvětší.

15-4


RC-filtrační člen

 • Protože není výstupní napětí po vyhlazení kondenzátorem (černě) dokonale vyhlazeno používají se RC a LC filtrační členy.
 • Tyto filtrační členy lépe vyhladí vstupní napětí. Výstupní napětí (modře) obsahuje méně střídavé složky.
 • Používají se i LC filtrační členy – mají charakteristiku dolní propusti a střídavou složku napětí utlumí

15-5

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránku.Napsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 15837x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.