mylms

... web o elektronice


17 - Polovodičové spínací součástky, VA charakteristika

Polovodičové spínací součástky, VA charakteristika tranzistoru, tranzistor jako spínač


Polovodičové spínací součástky

 

Tranzistor

Tranzistory jsou zesilovací (aktivní) polovodičové prvky. Je možno je dělit na bipolární a unipolární, podle toho, zda se na zesilování podílí oba typy nosičů nábojů (vodivostní elektrony i díry) nebo jen jeden typ nosičů.

17-1

Malá změna proudu báze IB způsobí v tranzistoru velkou změnu proudu kolektoru IC (tranzistor má velké proudové zesílení). Po odpojení proudu IB ihned klesne proud IC do závěrné oblasti.

U tranzistoru zapojeného jako spínač se používají pouze dva stavy:

  • sepnut – v oblasti saturace (přebuzení)
  • rozepnut – v závěrné oblasti

 K buzení tranzistoru jako spínač se používá proud IB=k*IBmin. V praxi se volí k = 2 až 5  

Tyristor

Tyristor je polovodičová součástka tvořená čtyřmi vrstvami polovodiče P a N. Na vnitřní vrstvu polovodiče P (P-Gate), nebo N (N-Gate) je připojena řídící elektroda Gate. 

17-2

17-3

Charakteristika v závěrném směru je v podstatě stejná jako charakteristika diody.

Charakteristika v propustném směru s odpojenou řídící elektrodou je stejná jako charakteristika čtyřvrstvé diody – při průrazném napětí napětí na tyristoru prudce poklesne a proud vzroste.

Prochází-li proud řídící elektrodou, spínací napětí se snižuje. Tyristor lze sepnout krátkým impulzem do řídící elektrody – nejčastější způsob řízení. Pokud proud, který protéká tyristorem klesne pod hodnotu IH (přídržný proud) tyristor se opět uzavře.

 

Triak

K řízení střídavého proudu je možno použít dvou tyristorů v antiparalelním zapojení, jeden typu
P-Gate a druhý typu N-Gate. Realizace tohoto zapojení v rámci jedné součástky se nazývá triak. Je to triodový obousměrný tyristor s jednou řídící elektrodou. Zapalovací impulz sepne dle polarity jeden ze dvou tyristorů v triaku.

Triak lze v obvodu střídavého i stejnosměrného proudu sepnout v obou směrech.

17-4s

Triak má oproti dvou tyristorům zapojených v antiparalelním zapojení nevýhodu v krátké době k obnovení závěrného stavu. Proto se nehodí k řízení větších frekvencí. U větších výkonů se používají dvojité tyristory (zejména kvůli větší účinnosti chlazení).Napsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika ELN. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 8262x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.