mylms.cz

... web o elektronice


17 - Polovodičové spínací součástky, VA charakteristika

Polovodičové spínací součástky, VA charakteristika tranzistoru, tranzistor jako spínač


Polovodičové spínací součástky

 

Tranzistor

Tranzistory jsou zesilovací (aktivní) polovodičové prvky. Je možno je dělit na bipolární a unipolární, podle toho, zda se na zesilování podílí oba typy nosičů nábojů (vodivostní elektrony i díry) nebo jen jeden typ nosičů.

17-1

Malá změna proudu báze IB způsobí v tranzistoru velkou změnu proudu kolektoru IC (tranzistor má velké proudové zesílení). Po odpojení proudu IB ihned klesne proud IC do závěrné oblasti.

U tranzistoru zapojeného jako spínač se používají pouze dva stavy:

  • sepnut – v oblasti saturace (přebuzení)
  • rozepnut – v závěrné oblasti

 K buzení tranzistoru jako spínač se používá proud IB=k*IBmin. V praxi se volí k = 2 až 5  

Tyristor

Tyristor je polovodičová součástka tvořená čtyřmi vrstvami polovodiče P a N. Na vnitřní vrstvu polovodiče P (P-Gate), nebo N (N-Gate) je připojena řídící elektroda Gate. 

17-2

17-3

Charakteristika v závěrném směru je v podstatě stejná jako charakteristika diody.

Charakteristika v propustném směru s odpojenou řídící elektrodou je stejná jako charakteristika čtyřvrstvé diody – při průrazném napětí napětí na tyristoru prudce poklesne a proud vzroste.

Prochází-li proud řídící elektrodou, spínací napětí se snižuje. Tyristor lze sepnout krátkým impulzem do řídící elektrody – nejčastější způsob řízení. Pokud proud, který protéká tyristorem klesne pod hodnotu IH (přídržný proud) tyristor se opět uzavře.

 

Triak

K řízení střídavého proudu je možno použít dvou tyristorů v antiparalelním zapojení, jeden typu
P-Gate a druhý typu N-Gate. Realizace tohoto zapojení v rámci jedné součástky se nazývá triak. Je to triodový obousměrný tyristor s jednou řídící elektrodou. Zapalovací impulz sepne dle polarity jeden ze dvou tyristorů v triaku.

Triak lze v obvodu střídavého i stejnosměrného proudu sepnout v obou směrech.

17-4s

Triak má oproti dvou tyristorům zapojených v antiparalelním zapojení nevýhodu v krátké době k obnovení závěrného stavu. Proto se nehodí k řízení větších frekvencí. U větších výkonů se používají dvojité tyristory (zejména kvůli větší účinnosti chlazení).Napsal Petan před sedmi roky (2012-04-25 18:27:00) v kategorii Elektronika ELN. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 9602x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.