mylms.cz

... web o elektronice


19) Tranzistor jako zesilovač a jako spínač

U tranzistoru zapojeného jako zesilovač

leží napětí kolektor-emitor UCE v budícím rozsahu mezi UCEsat a napájecím napětím Ub. V praxi je pracovní bod ve třídě A nastavován na UCE = Ub/2. U tranzistoru jako bezkontaktního spínače existují jen dva stavy: uzavřený, nebo otevřený (vodivý)

19-1

Průběh zesílení střídavého signálu na charakteristice 

U tranzistoru použitého jako zesilovač se musí správně nastavit pracovní bod, aby nedocházelo k zkreslování výstupního signálu

19-2

Vlevo: chybně nastavený klidový pracovní bod

Vpravo: přebuzený tranzistor


U tranzistoru zapojeného jako spínač

existují pouze dva stavy – zapnuto a vypnuto

19-3

Tranzistor zapojen jako spínač

 

K jistému sepnutí tranzistoru se používá proud IB = k . IBmin V praxi se volí k = 2 až 5
IB – proud báze při přebuzení k – činitel přebuzení IBmin – minimální proud potřebný k dosažení přebuzeníNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 21:08:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 15898x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.