mylms.cz

... web o elektronice


2 - Software používaný na PC – textový ...

Software používaný na PC – textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel, prezentace pomocí MS PowerPoint. Určení, možnosti a využití těchto programů

Microsoft Word

Microsoft Word je textový procesor od firmy Microsoft, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Word byl první textový editor, který na obrazovce dokázal zobrazit tučné písmo a kurzívu. Dnešní verze tohoto programu umí už mnohem více než jen zpracovávat text; mj. v nich lze do dokumentů vkládat obrázky, tabulky a grafy a pomocí panelu nástrojů Kreslení lze vytvářet jednoduché grafické útvary. Makra (např. v jazyce Visual Basic) umožňují automatizovat práci (ovšem přinášejí určitá bezpečnostní rizika).

Dnešnímu trhu Microsoft Word jednoznačně dominuje a formát souborů s příponou .doc se stal de facto standardem, který musí podporovat i konkurenční programy, pokud chtějí uspět. Přestože podpora v konkurenčních programech existuje, není zcela spolehlivá. Zlepšení tohoto stavu se očekává s rozšířením otevřených formátů ODF a Office Open XML.

V MS Word lze vytvořit textový dokument, lze k tomu použít různé fonty a různé řezy písma. Nadefinovat odřádkování, odstavce, vložit do textu tabulky a grafy, popřípadě přidat rovnice nebo nakreslit jednoduchý obrázek pomocí nástrojů kreslení. Výsledný soubor lze vytisknout, uložit ve formátu .doc (.docx), nebo vyexportovat zejména do formátu .pdf.

 

2-1 

Microsoft Excel

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém Microsoft Windows a počítače Macintosh. Už od verze 5 z roku 1993 má dominantní postavení na trhu. Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microsoft Office. Jeho hlavním konkurentem je Calc, který je součástí balíku kancelářských aplikací OpenOffice.org.

MS Excel lze vytvořit tabulku, nadefinovat makra a funkce, aby se jednotlivé buňky tabulky sami vyplňovali podle zadaných hodnot. Z tabulky lze vytvořit několik desítek typů grafů, každou z křivek grafu upravit podle potřeby.

2-2

 

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft.

V MS PowerPoint lze vytvořit prezentaci skládající se z jednotlivých „obrazovek“, které lze vyplnit hypertextovým, nebo multimediálním obsahem (obrázky, zvuky, videa). Každou „obrazovku“ lze od jiné oddělit animovaným přechodem s doprovodem zvuku. Výslednou prezentaci lze předem načasovat tak, aby se jednotlivé stránky po stanoveném čase střídali.

Výsledný soubor lze uložit ve formátu .pps. Pokud je na počítači nainstalován Microsoft Office, nebo podobné prostředí zle spustit tento soubor jako aplikaci – prezentaci nelze upravovat ale rovnou prezentovat.

Využití najde hlavně jako silný nástroj pro tvorbu prezentací ve školách, průmyslu apod.

2-3

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránku.Napsal Petan před sedmi roky (2012-02-03 14:44:00) v kategorii ELN. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 4418x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.