mylms.cz

... web o elektronice


2 - Zhášení elektrického oblouku

Při spínání a především při rozpínání kontaktů vzniká elektrický oblouk, který opaluje (ničí) kontakty. Je tedy důležité vzniklý elektrický oblouk co nejdříve „uhasit“.

 

1)      Zvětšení úbytků UA a UK

Použije se větší počet kovových elektrod, které rozdělí oblouk na několik menších.

2-1 Oblouk zhasne kvůli několika přechodům kontakt-plazma, na kterých je největší úbytek napětí (UA a UK).

 

Magnetické vyfukování oblouku
Magnetické vyfukování se používá především u takových vypínačů, které musí mít z konstrukčních důvodů krátké vypínací dráhy. Při vypínání stejnosměrného proudu je to jediný vhodný prostředek k urychlení zhasnutí oblouku.

Keramická zhášecí komora je po obou vnějších stranách opatřena plechovými póly, které jsou spojeny s ocelovým jádrem zhášecí (vyfukovací) cívky připojené sériově ke kontaktům. Cívkou prochází vypínaný proud, ten vybudí v cívce magnetické pole, jehož indukční čáry se uzavírají mezi oběma póly napříč zhášecí komory (kolmo k oblouku). K vyfukování oblouku se používá i permanentní magnet, který má tu výhodu, že stejně působí při každém proudu. Oblouk hoří v magnetickém poli, a proto na něj působí síla, která ho vytahuje do zhášecí komory. Ve zhášecí komoře mohou být přepážky, které roztříští a ochladí oblouk = napomáhá ještě k rychlejšímu uhasnutí oblouku.

2-2

F = B * I * l [N; T, A, m]
2)      Několikanásobné přerušení

Přerušením proudu na několika místech spojených v sérii se velmi zkrátí potřebné vypínací vzdálenosti a vypínací rychlosti. Dvojité přerušení se používá např. u běžných typů stykačů.

2-3

 

3)      Tlakovzdušné zhášení oblouku

Vzduch, nebo plyn (nejčastěji fluorid sírový SF6) je vháněn do cesty vznikajícímu oblouku. Tím ho ochlazuje a narušuje. Tryska je umístěna vně oblouku, nebo přímo v kontaktech. Oblouk musí vznikat v hermeticky uzavřené komoře, protože vznikají jedovaté plyny.

2-4

2-5

 

4)      Zhášení oblouku v kapalině

Nejčastěji se jako kapalina používá olej. Olej plní tyto úlohy – ochlazuje a zháší oblouk a izoluje vodivé části proti zemi a jednotlivé póly proti sobě, takže se izolační vzdálenosti mohou zmenšit asi na jednu třetinu oproti vzduchovým vypínačům.

Teplem oblouku, který vznikne při odpínání se okolní olej prudce odpaří – odparným teplem se oblouk ochlazuje. Podle konstrukce komory buď vzniklá bublina stoupá vlastním vztlakem nahoru a do prostoru kontaktů se dostává nový chladný olej, nebo vzniklý plyn s olejem prudce proudí kolem kontaktů a tím prudce ochlazuje oblouk a deionizuje vypínací dráhu. 

 

2-6

 Napsal Petan před sedmi roky (2012-02-12 10:49:00) v kategorii Elektronika ESP. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 11142x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.