mylms

... web o elektronice


2 - Zhášení elektrického oblouku

Při spínání a především při rozpínání kontaktů vzniká elektrický oblouk, který opaluje (ničí) kontakty. Je tedy důležité vzniklý elektrický oblouk co nejdříve „uhasit“.

 

1)      Zvětšení úbytků UA a UK

Použije se větší počet kovových elektrod, které rozdělí oblouk na několik menších.

2-1 Oblouk zhasne kvůli několika přechodům kontakt-plazma, na kterých je největší úbytek napětí (UA a UK).

 

Magnetické vyfukování oblouku
Magnetické vyfukování se používá především u takových vypínačů, které musí mít z konstrukčních důvodů krátké vypínací dráhy. Při vypínání stejnosměrného proudu je to jediný vhodný prostředek k urychlení zhasnutí oblouku.

Keramická zhášecí komora je po obou vnějších stranách opatřena plechovými póly, které jsou spojeny s ocelovým jádrem zhášecí (vyfukovací) cívky připojené sériově ke kontaktům. Cívkou prochází vypínaný proud, ten vybudí v cívce magnetické pole, jehož indukční čáry se uzavírají mezi oběma póly napříč zhášecí komory (kolmo k oblouku). K vyfukování oblouku se používá i permanentní magnet, který má tu výhodu, že stejně působí při každém proudu. Oblouk hoří v magnetickém poli, a proto na něj působí síla, která ho vytahuje do zhášecí komory. Ve zhášecí komoře mohou být přepážky, které roztříští a ochladí oblouk = napomáhá ještě k rychlejšímu uhasnutí oblouku.

2-2

F = B * I * l [N; T, A, m]
2)      Několikanásobné přerušení

Přerušením proudu na několika místech spojených v sérii se velmi zkrátí potřebné vypínací vzdálenosti a vypínací rychlosti. Dvojité přerušení se používá např. u běžných typů stykačů.

2-3

 

3)      Tlakovzdušné zhášení oblouku

Vzduch, nebo plyn (nejčastěji fluorid sírový SF6) je vháněn do cesty vznikajícímu oblouku. Tím ho ochlazuje a narušuje. Tryska je umístěna vně oblouku, nebo přímo v kontaktech. Oblouk musí vznikat v hermeticky uzavřené komoře, protože vznikají jedovaté plyny.

2-4

2-5

 

4)      Zhášení oblouku v kapalině

Nejčastěji se jako kapalina používá olej. Olej plní tyto úlohy – ochlazuje a zháší oblouk a izoluje vodivé části proti zemi a jednotlivé póly proti sobě, takže se izolační vzdálenosti mohou zmenšit asi na jednu třetinu oproti vzduchovým vypínačům.

Teplem oblouku, který vznikne při odpínání se okolní olej prudce odpaří – odparným teplem se oblouk ochlazuje. Podle konstrukce komory buď vzniklá bublina stoupá vlastním vztlakem nahoru a do prostoru kontaktů se dostává nový chladný olej, nebo vzniklý plyn s olejem prudce proudí kolem kontaktů a tím prudce ochlazuje oblouk a deionizuje vypínací dráhu. 

 

2-6

 Napsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika ESP. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 9608x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.