mylms.cz

... web o elektronice


21) Výkonové tranzistorové zesilovače

Pracovní třídy zesilovačů

 • rozlišujeme podle volby pracovního bodu
 • existují 4 pracovní třídy zesilovačů : ABABC

 

 

Zesilovač třídy A

Je charakterizován tím, že tranzistorem prochází proud po celou dobu periody vstupního střídavého signálu.

 • proti ostatním třídám má nejmenší zkreslení
 • má malou energetickou účinnost
 • zesilovače v této třídě pracují s malým výkonem, proto energetická účinnost není podstatná
 • používá se v zařízeních bateriově napájených a nebo tam, kde je potřeba šetřit el. energií


 

 

Zesilovač třídy B

Je charakterizován tím, že jím prochází el. proud přesně po dobu půlperiody, tzn. zesiluje ½ sinusového průběhu přivedeného na vstup. Dochází k velkému zesílení. Takový zesilovač nemůžeme používat pro zesilování akustiky, proto je nutné použít dvojčinné zapojení : dva spojené zesilovače třídy B – jeden zesiluje kladné a druhý záporné půlvlny, které se na výstupu sečtou a výsledný signál odpovídá zesílenému signálu přivedeného na vstup.

 • velká účinnost, v klidu neodebírá žádný proud
 • značně zkresluje při zesílení malých signálů

 

 

Zesilovač třídy AB

 • kompromis mezi třídou A a třídou B
 • pracovní bod leží mezi body tříd A a B, tzn. že tranzistor v klidu odebírá nepatrný proud , ovšem nezkresluje a má dostatečnou účinnost

 

 

Zesilovač třídy C

Pracovní bod je posunut za bod zániku kolektorového proudu IC, to znamená, že větší amplitudy otevírají tranzistor a on propouští i zesiluje méně než ½ vstupního signálu.

 • značné zkreslení, velká účinnost zesilovače – až 95%
 • používají se ve vf technice


Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-19 16:32:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 6259x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.