mylms.cz

... web o elektronice


25) Schmittův klopný obvod

Schmittův klopný obvod neboli prahový spínač vygeneruje na výstupu signál po dosažení nastavené prahové hodnoty napětí na vstupu.
Nejpoužívanější zapojení je Schmittův obvod – tvarovač pulzů, který při vybuzení libovolně tvarovaným vstupním pulzem vygeneruje obdélníkový pulz.

Schmittův KO se používá např. ke tvarování impulzů v číslicové technice, ve stmívačích atd…

Určujícím pro charakteristiku Schmittova obvodu je společný emitorový odpor RE

 

25-1

Schéma a schématická značka 

25-2

Tvarování pulzů a přenosová charakteristika

 

  • V klidu je tranzistor V1 zavřený a V2 otevřený.
  • Na výstupu je nepatrné napětí, neboť přes emitorový odpor RE protéká proud.
  • Stoupá-li vstupní napětí U1, stane se V1 při dosažení vláhového napětí u1e vodivým a při poklesu napětí u1a nevodivým.
  • Kondenzátor paralelní k R3 způsobí rychlé sepnutí V2.
  • K překlopení Schmittova KO dojde velmi rychle po dosažení u1e.
  • Při poklesu vstupního napětí pod u1a překlopí právě tak rychle výstup zpět.
  • Rozdíl mezi u1e a u1a označujeme Δu1 a nazývá se spínací hystereze.


Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-21 12:04:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 1 komentář.
Přečteno 16855x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Standa | před třemi roky (2016-09-26 11:27:29)

Tak to je fakt super. Hodnotím 10/10.

reagovat

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.