mylms

... web o elektronice


25) Schmittův klopný obvod

Schmittův klopný obvod neboli prahový spínač vygeneruje na výstupu signál po dosažení nastavené prahové hodnoty napětí na vstupu.
Nejpoužívanější zapojení je Schmittův obvod – tvarovač pulzů, který při vybuzení libovolně tvarovaným vstupním pulzem vygeneruje obdélníkový pulz.

Schmittův KO se používá např. ke tvarování impulzů v číslicové technice, ve stmívačích atd…

Určujícím pro charakteristiku Schmittova obvodu je společný emitorový odpor RE

 

25-1

Schéma a schématická značka 

25-2

Tvarování pulzů a přenosová charakteristika

 

  • V klidu je tranzistor V1 zavřený a V2 otevřený.
  • Na výstupu je nepatrné napětí, neboť přes emitorový odpor RE protéká proud.
  • Stoupá-li vstupní napětí U1, stane se V1 při dosažení vláhového napětí u1e vodivým a při poklesu napětí u1a nevodivým.
  • Kondenzátor paralelní k R3 způsobí rychlé sepnutí V2.
  • K překlopení Schmittova KO dojde velmi rychle po dosažení u1e.
  • Při poklesu vstupního napětí pod u1a překlopí právě tak rychle výstup zpět.
  • Rozdíl mezi u1e a u1a označujeme Δu1 a nazývá se spínací hystereze.


Napsal Petan před sedmi roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 1 komentář.
Přečteno 15030x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Standa | před dvěma roky

Tak to je fakt super. Hodnotím 10/10.

reagovat

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.