mylms.cz

... web o elektronice


27) Zapojení OZ – invertující, neinvertující, diferenciální, ...

Doporučuji přejít na novější článek!

Inverující OZ

27-1

Schéma zapojení • invertující zapojení mění polaritu
 • vstupní napětí Ue vede přes rezistor Re na invertující vstup
 • neinvertující vstup OZ je připojen na zemní svorku
 • záporná zpětná vazba je připojena přes rezistor Rk

U invertujícího OZ je část výstupního napětí jako regulace přiváděna přes zpětnovazební rezistor Rk zpět na invertující vstup

27-1-1

 • V – napěťový zesilovací činitel
 • UA – výstupní napětí
 • UE – vstupní napětí
 • RU – zpětnovazební odpor
 • RE – odpor na invertujícím vstupu

 

Neinvertující OZ

27-2

Schéma zapojení

 • má velký vstupní odpor např. 10 MΩ a malý výstupní odpor např. 0,1Ω
 • vstupní i výstupní napětí mají stejnou polaritu
 • vhodný jako měřící zesilovač

27-2-1

 

Diferenciální OZ

27-3

Schéma zapojení

 

 • rozdílový operační zesilovač
 • na výstupu je zesílený rozdíl napětí UE2 a UE1
 • u diferenciálního zesilovače se často volí R1=RE a R2=RK
 • mají velký význam v měřicí technice

 

27-3-1

 

Integrační OZ

27-4

Schéma zapojení

 • integrační člen má v negativní zpětné vazbě kondenzátor CK
 • veškeré proudy tečou do kondenzátoru CK
 • tyto integrované obvody se používají např. jako zdroje pilových kmitů, a jako digitálně – analogové převodníky.

 

27-6

Průběhy napětí

 

Derivační OZ

27-5

Schéma zapojení

 

 • derivační člen má na vstupu kondenzátor CE
 • kondenzátorem CE protéká proud jen při měnícím se vstupním napětí UE
 • zapojení zdůrazňuje vyšší kmitočty
 • fázový posun vede k nestabilitě → lze vyřešit přidáním R a C
 • slouží např. jako generátor jehlových kmitů pro zapalování tyristorů

 

27-7

Průběhy napětíNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-23 17:22:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 40272x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.