mylms.cz

... web o elektronice


31) Tyristor - VA charakteristika, použití

Jedná se o čtyřvrstvou polovodičovou součástku, ve které jsou nad sebou vytvořeny 3 přechody PNVnější vrstva P je anoda, vnější vrstva N je katoda. Těmito elektrodami prochází celkový výstupní proud, ten může dosahovat až stovek ampérů. Na jedné z vnitřních vrstev je řídící elektroda G (gate). Bude-li na řídící elektrodu připojeno napětí stane se tyristor vodivý i po odpojení napětí z řídící elektrody → tyristor lze uvést do sepnutého stavu pouze krátkým impulzem. K zablokování tyristoru může dojít buď snížením proudu IF, nebo záporným impulzem do G

 

Doba potřebná k zapálení tyristoru (zapínací doba) – asi 1μs a označuje se ton
Pro obnovení blokovací činnosti je potřeba čas, který se označuje toff – asi 10ky μs

 

Podle toho, na jaký druh polovodiče je připojena řídící elektroda se rozlišují tyristory N-gateP-gate

Použití: řízený spínač v obvodech střídavých proudů technických frekvencí – např. dvojitý tyristor je použit k spínání trafa u bodovek 

31-1

Struktura a VA charakteristika

 

31-2

Schématická značkaNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-23 17:37:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 13070x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.