mylms.cz

... web o elektronice


36) Booleova algebra, na jakých funkcích...

Vlastnosti základních logických operandů. Pro konjunkci (AND) a disjunkci (OR) logické proměnné (např. A) s logickou hodnotou (0 nebo 1) nebo s negací vlastní hodnoty A platí určitá pravidla

 

36-1

Pravidla logických operací proměnné s konstantou

 

Komutativní zákon

  • je zákon o záměně pořadí operandů a platí pro logické operace AND a OR.
  • záměna operandů neovlivní výsledek logických operací AND a OR

36-2

Asociativní zákon

  • je zákon o sdružení operandů do skupin a platí pro logické operace AND a OR
  • sdružení operandů do skupin a výpočet celkového výsledku z dílčích výsledků neovlivní výsledek

36-3

Distributivní zákon

  • je zákon o vytknutí společného operandu konjunkce nebo disjunkce před skupinou operandů a operací konjunkce nebo disjunkce.
  • operace uvnitř závorek mají přednost

36-4

 

De Morganův teorém

Pomocí De Morganových zákonů lze logické výrazy obsahující operace AND a N převést na výrazy obsahující jen operace OR a N a obráceně. Aplikací těchto zákonů lze zmenšit počet logických obvodů potřebných k realizaci, nebo převést realizaci na použití jediného typu logického obvodu (NAND, NOR, které tvoří úplné systémy log. operací.).

 

1. De Morganův zákon

  • převádí pomocí negace (výstupu) konjunkce na disjunkci invertovaných hodnot (vstupů)

 

36-5

 

2. De Morganův Zákon

  • převádí pomocí negace (výstupu) disjunkci na konjunkci invertovaných hodnot (vstupů)

 

36-6

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-23 17:50:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 5678x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.