mylms

... web o elektronice


36) Booleova algebra, na jakých funkcích...

Vlastnosti základních logických operandů. Pro konjunkci (AND) a disjunkci (OR) logické proměnné (např. A) s logickou hodnotou (0 nebo 1) nebo s negací vlastní hodnoty A platí určitá pravidla

 

36-1

Pravidla logických operací proměnné s konstantou

 

Komutativní zákon

  • je zákon o záměně pořadí operandů a platí pro logické operace AND a OR.
  • záměna operandů neovlivní výsledek logických operací AND a OR

36-2

Asociativní zákon

  • je zákon o sdružení operandů do skupin a platí pro logické operace AND a OR
  • sdružení operandů do skupin a výpočet celkového výsledku z dílčích výsledků neovlivní výsledek

36-3

Distributivní zákon

  • je zákon o vytknutí společného operandu konjunkce nebo disjunkce před skupinou operandů a operací konjunkce nebo disjunkce.
  • operace uvnitř závorek mají přednost

36-4

 

De Morganův teorém

Pomocí De Morganových zákonů lze logické výrazy obsahující operace AND a N převést na výrazy obsahující jen operace OR a N a obráceně. Aplikací těchto zákonů lze zmenšit počet logických obvodů potřebných k realizaci, nebo převést realizaci na použití jediného typu logického obvodu (NAND, NOR, které tvoří úplné systémy log. operací.).

 

1. De Morganův zákon

  • převádí pomocí negace (výstupu) konjunkce na disjunkci invertovaných hodnot (vstupů)

 

36-5

 

2. De Morganův Zákon

  • převádí pomocí negace (výstupu) disjunkci na konjunkci invertovaných hodnot (vstupů)

 

36-6

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 4964x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.