mylms.cz

... web o elektronice


37) Základní řada TTL

TTL znamená „tranzistor-tranzistor logik“ Převažující prvky v obvodu budou tedy tranzistory a hlavním obvodem logiky TTL bude hradlo NAND

Obvod NAND je na vstupu řešen víceemitorovým tranzistorem. Počet editorů určuje počet vstupů (bývá jich až 8). Dále následuje invertor, který oddělí kladnou a zápornou půlvlnu a pošle ji na výstupy. Tyto výstupy jsou v tzv. totemovém zapojení s oddělovací diodou.

37-1

 

37-2s

Zisk – Určuje, kolik dalších hradel je možné připojit k jednomu výstupu hradla. Výstupní proudy jsou 10× větší, než vstupní → na jeden výstup lze připojit 10 vstupů (zisk hradla je 10).
 

37-3sNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-23 17:53:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 5228x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.