mylms

... web o elektronice


4) Kirchhoffovy zákony, definice, spojování rezistorů

Uzlové pravidlo

Součet proudů do uzlu vtékajících se rovná součtu proudů z uzlu vytékajících.

4-1

 

Algebraický součet všech proudů v obvodu je roven 0. Přičemž přitékající proudy mají hodnotu kladnou a odtékající hodnotu zápornou.

 

4-2Smyčkové pravidlo

V sériovém zapojení je součet úbytků napětí na spotřebičích tak velký jako připojené napětí. V uzavřeném obvodu je součet zdrojových napětí a úbytků napětí na spotřebičích roven nule.

4-3

 

Spojování rezistorů

Rezistory je možno spojovat sériově (za sebou), potom se jejich odpor sčítá R = R1 + R2 + … , paralelně (vedle sebe), potom je jejich odpor převrácená hodnota součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů R−1 = R1−1 + R2−1 + …

 

4-4

 

Transfigurace

Místo rezistorů R1, R2, R3 se použijí náhradní rezistory Ra, Rb, Rc. Hodnota rezistoru se vypočte vydělením součtu odporů R1, R2, R3 součinem protilehlých odporů (př.: R1, R2; R2,R3; R1, R3)

 

4-5Napsal Petan před sedmi roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 8732x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.