mylms.cz

... web o elektronice


4) Kirchhoffovy zákony, definice, spojování rezistorů

Uzlové pravidlo

Součet proudů do uzlu vtékajících se rovná součtu proudů z uzlu vytékajících.

4-1

 

Algebraický součet všech proudů v obvodu je roven 0. Přičemž přitékající proudy mají hodnotu kladnou a odtékající hodnotu zápornou.

 

4-2Smyčkové pravidlo

V sériovém zapojení je součet úbytků napětí na spotřebičích tak velký jako připojené napětí. V uzavřeném obvodu je součet zdrojových napětí a úbytků napětí na spotřebičích roven nule.

4-3

 

Spojování rezistorů

Rezistory je možno spojovat sériově (za sebou), potom se jejich odpor sčítá R = R1 + R2 + … , paralelně (vedle sebe), potom je jejich odpor převrácená hodnota součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů R−1 = R1−1 + R2−1 + …

 

4-4

 

Transfigurace

Místo rezistorů R1, R2, R3 se použijí náhradní rezistory Ra, Rb, Rc. Hodnota rezistoru se vypočte vydělením součtu odporů R1, R2, R3 součinem protilehlých odporů (př.: R1, R2; R2,R3; R1, R3)

 

4-5Napsal Petan před sedmi roky (2012-01-18 16:57:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 9599x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.