mylms.cz

... web o elektronice


44) Kódy a převodníky kódů, nejznámější druhy kódů

Před zpracováním dat např. v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování.

 

Přímý dvojkový kód

Je to kód, který jednoznačně přiřazuje dané číslici kombinaci pouze dvou různých znaků. Na rozdíl od desítkové soustavy používá dvojková soustava pouze dvě číslice – 0 a 1. Hodnota každé číslice je závislá na jejím umístění ve dvojkovém čísle, na tzv. váze. Pojem váha je to samé jako určitá mocnina základu Z.

44-1

 

Oktalový kód

Využívá pro zobrazení jednotlivých koeficientů na jednotlivých řádových místech číslic 0 až 7. Při převodu z dvojkové soustavy se bin. číslo rozdělí do trojic bitů, počínaje nejnižšími řády. Každá trojice bitů vyjádří jednu osmičkovou číslici nezávisle na ostatních číslicích.

44-2

 

Hexadecimální kód

V technické dokumentaci počítačů, při programování, k zápisu kódových slov atd. se ke zkrácení zápisu čísel ve dvojkové soustavě používá také šestnáctková soustava. Používá 16 symbolů : čísla0 až 9 a písmena ABCDE a F, která nahrazují šestnáctkové číslice 10 až 15. Při převodu z dvojkové soustavy se bin. číslo rozdělí do čtveřic bitů, počínaje nejnižšími řády. Každá čtveřice bitů vyjádří jednu šestnáctkovou číslici nezávisle na ostatních číslicích.

44-3

 

BCD kód

Jedná se o dvojkově desítkový kód (Binary Coded Decima). Tento kód se používá pro kódování desítkových číslic 0 až 9. V tomto kódu je každá desítková číslice vyjádřena čtyřmi bity ve dvojkové soustavě. viz tabulka..

 

Excess 3 kód (kód BCD + 3)

U BCD kódu vznikne problém, nechceme-li vyjádřit žádnou informaci. V tomto případě ukazuje počítač 0000, a proto můžeme také číst číslo 0. Abychom tomu předešli, byl navržen kód BCD+3. Tento kód byl využíván v některých počítačích pro snazší realizaci dekadických operací. Excess 3 kód se vytvoří tak, že se každá číslice v kódu BCD zvýší o 3.

 

Grayův kód

Má tu vlastnost, že se při přechodu od jednoho kódového slova ke druhému mění vždy jen hodnota jednoho bitu.

 

44-4s

 

K převodu mezi soustavami se používají specializované programy (v počítačích), nebo integrované obvody (v číslicové technice/elektronice).

 

Převodníky kódů

Jsou kombinační klopné obvody, které vytvářejí které převádějí informaci z jedné kódové formy do jiné kódové formy.


Nejčastěji používané převodníky

  1. převodník kódu BCD na dekadický
  2. převodník dekadického kódu na BCD
  3. převodník z binárního kódu na BCD
  4. převodník z BCD kódu na binární


Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-24 17:43:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 13493x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.