mylms

... web o elektronice


46) Převodníky

D-A Kompenzační převodník

Součástí převodníků A/D (s postupnou aproximací). Převodník D/A může pracovat s různými druhy kódů. Nejznámější je binární kód a BCD kód. Při délce slova 8bitů lze zobrazit 256 diskrétních hodnot

 

A-D kompenzační převodník

Převod začíná vynulováním registru nastavením nejvyššího bitu a porovnáním výstupního napětí převodníku se vstupním napětím (komparátorem) Podle komparátoru se log. 1 ponechá, nebo změní na log. 0, tento děj se opakuje u všech bitů.

 

46-1

 

Čítací a sledovací A-D převodník

 • využívá se převodník D/A
 • vstupní měření napětí se porovnává v komparátoru se stupňovým napětím Up na výstupu převodníku D/A jsou připojeny k výstupům čítače, který se lineárně plní načítáváním impulzů z generátoru hodin. Jakmile napětí Up dosáhne velikosti Ux, vstup čítače se zablokuje a číslicový údaj je úměrný velikosti Ux. Jakmile se stav čítače sejme, může být zahájen další převod. Signálem startu převodu se čítač vynuluje a obnoví se přístup hodinových impulzů do čítače.
46-2

Čítací A/D převodník

Je zde použito vratného čítače. Směr čítání je volen na základě stavu komparátoru: je-li Ux větší než Up čítá čítač vpřed, je-li Ux menší než Up čítá čítač vzad. Při malých změnách Ux (časovač) stačí převodník Ux sladovat. Používá se v měřících přístrojích

46-3

Sledovací A/D převodník

 

Integrační převodník s automatickým nulováním s mezipřevodem na časový interval

 • odolnost proti rušení, minimální potřeba přesných součástek
 • celý převod je možné rozdělit do dvou časových intervalů
 • po dobu T1 je na vstup integrátoru připojeno napětí Ux
 • napětí na výstupu integrátoru se rovnoměrně zvětšuje v kladné, nebo záporné polaritě podle polarity Ux
 • Během intervalu T2 se na vstup integrátoru připojí referenční napětí, které má opačnou polaritu než Ux
 • napětí na integrátoru se opět lineárně zmenšuje až k výstupní nule
 • v okamžiku překročení nuly vyšle komparátor impulz do řádící logiky a převod končí
 • mezi měřeným napětím Ux a referenčním Uref a oběma časovými intervaly lze odvodit vztah Ux = T2 / (Uref * T1), protože Uref a T1 mají konstantní velikost je Ux přímo úměrné k časovému intervalu T2
 • převod T2 na číslicový údaj zajišťuje čítač

46-4

 

Integrační metoda s mezipřevodem na kmitočet

U tohoto typu převodníku je výstupní signál Fx přímo úměrný Ux Fx se přes hradlo převádí po dobu t do čítače. Základním obvodem je převodník U/F V podstatě existují dva typy převodníků U/F a sice integrační typ a napěťově řízený multivibrátor.

46-5

 

Neručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 4789x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.