mylms.cz

... web o elektronice


49) Převod R/U

Princip vyplívá z Ohmova zákona UX=In*RX.
Hlavní problém je zajistit aby referenční proud In byl konstantní, protože RX je proměnný.

 

Použití zdroje konstantního proudu

49-1

 

Zapojit RX do zpětné vazby zesilovače

49-2


Konstantní proud je vytvořen pomocí zdroje el. napětí UREF a normálového odporu RN, zanedbáme-li vstupní proud. OZ teče proud IN, vytvoří se na něm úbytek a tím i na výstupu OZ napětí UX. Záměnou RN můžeme snadno měnit rozsah měření. Jsme omezeni napětím ±10VNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-24 19:10:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 6058x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.