mylms

... web o elektronice


49) Převod R/U

Princip vyplívá z Ohmova zákona UX=In*RX.
Hlavní problém je zajistit aby referenční proud In byl konstantní, protože RX je proměnný.

 

Použití zdroje konstantního proudu

49-1

 

Zapojit RX do zpětné vazby zesilovače

49-2


Konstantní proud je vytvořen pomocí zdroje el. napětí UREF a normálového odporu RN, zanedbáme-li vstupní proud. OZ teče proud IN, vytvoří se na něm úbytek a tím i na výstupu OZ napětí UX. Záměnou RN můžeme snadno měnit rozsah měření. Jsme omezeni napětím ±10VNapsal Petan před šesti roky v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 5138x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený mail!.
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.