mylms.cz

... web o elektronice


55) Optoelektrický vazební člen

Optočleny, nebo též optoelektrické vazební (spojovací) členy, umožňují přenos signálů při galvanické oddělení mezi dvěma elektrickými obvody. Přitom může být mezi oběma elektrickými obvody rozdíl elektrických potenciálů třeba i tisíce voltů.

Optočlen uvnitř obsahuje luminiscenční diodu jako vysílač a fototranzistor jako přijímač. Jako vysílač bývá použita infračervená GaAs – dioda. Má vysokou účinnost a trvanlivost. Vysílač i přijímač jsou umístěny opticky proti sobě a od okolí světlotěsně odstíněny. Optočlen přenáší informace optickou cestou od luminiscenční diody k fototranzistoru.

 

Při použití optočlenu je potřeba dávat pozor na technická data.

  • Izolační zkušební napětí je maximální přípustné napětí, které se může krátkodobě vyskytnout mezi vstupem a výstupem optočlenu.
  • Činitel proudového přenosu udává poměr mezi výstupním kolektorovým proudem a vstupním diodovým proudem.

 

Optočleny s vysokým činitelem proudového přenosu jsou velmi citlivé.

Optočleny jsou používané např. v měřící technice, ve sdělovací technice a výpočetní technice. V silnoproudé elektrotechnice se používá optotriak a Solid State Relay (SSR), což je spojení optotriaku s výkonovým triakem ve společném pouzdře.

 

55-1

55-2

Konstrukce optočlenu

Parametry (příklad)
Izolační zkušební napětí 2,5 kV
Činitel proudového přenosu 25 až 50
Spínací doba 3μs
Vazební kapacita 1pFNeručím za správnost textu!! Tento text je přísně zakázáno kopírovat a publikovat ho jako vlastní. Můžete z něj čerpat pouze jako ze zdroje informací s uvedením původního zdroje – tuto stránkuNapsal Petan před sedmi roky (2012-01-26 19:06:00) v kategorii Elektronika Závěrečky. Připojeno 0 komentářů.
Přečteno 7217x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.

Fields marked with * are required.
Do not add your email address. I always answer inside the comment, not to included address.
Links for external pictures will changed to pictures and add inside the commentary.